Archief voor 2018

De geheime politie van Nederland

De geheime politie van Nederland

Wat is er toch aan de hand in Nederland? Activisme is al jaren tanende en nog steeds zet de politie allerlei middelen in om mensen die willen protesteren te intimideren. Dit in het kader van informatie- en/of inlichtingenverwerving. Volgens de huidige wetgeving is het allemaal geoorloofd. Met democratische grondrechten en de rechtstaat heeft het niets van doen.

Dit schrijft Buro Jansen & Jansen. Buro Jansen & Janssen doet onderzoek naar politie, justitie en inlichtingendiensten, overheidsoptreden in het algemeen, bedrijven die meewerken aan repressief overheidsbeleid en/of zelf ook repressief of diep ingrijpen in het leven van burgers in Nederland en Europa.

Lees meer ...

De strijd om de autodata

De strijd om de autodata

Heb je er wel eens bij stilgestaan dat de meeste moderne auto’s allerlei data vastleggen? Auto’s die connected zijn, kunnen die data zelfs verzenden. Feitelijk is die data echter van jou. Het kabinet vindt dat de consument de baas moet worden over zijn eigen data. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Het is bijna iedereen ontgaan, behalve de Bovag. In het regeerakkoord dat vorig jaar is gepresenteerd, staat een passage waarin je zou kunnen lezen dat het nieuwe kabinet wil zorgen dat automobilisten voortaan zeggenschap krijgen over de data die hun auto genereert. Letterlijk staat er: “Om ieders privacy te waarborgen, leggen we spelregels vast over de eigendom en het gebruik van reisdata.” Dat meldt het blad Autoweek.

Lees meer ...

De jacht op aartsbisschop Viganò is begonnen: Vaticaan beveelt hoofd van de Vaticaanse politie om hem op te sporen

De jacht op aartsbisschop Viganò is begonnen: Vaticaan beveelt hoofd van de Vaticaanse politie om hem op te sporen

Het Vaticaan heeft Inspecteur-generaal van de Politie van Vaticaanstad, Domenico Giani, gevraagd Bergoglio te beschermen en de opsporing van Mgr. Viganò te leiden.

Toen Aartsbisschop en voormalige Amerikaanse nunitius Viganò Secretaris-generaal van Vaticaanstad was, bracht Generaal Giani verslag uit aan hem. Nu, in een dramatische ommekeer, is het Giani die de opdracht heeft gekregen om niet enkel de persoonlijke bescherming van Bergoglio op zich te nemen, maar tegelijk de jacht op Viganó te coördineren.

Lees meer ...

Rooms-Katholieken gaan opnieuw bidden tot de aartsengel Michaël

Rooms-Katholieken gaan opnieuw bidden tot de aartsengel Michaël

“In een verrassende, maar bizarre wending heeft het Vaticaan op 29 september een verklaring uitgevaardigd waarin staat dat “de heilige vader” de gelovigen oproept om tijdens de oktobermaand elke dag de Rozenkrans te bidden alsook het gebed tot de H. Aartsengel Michaël, “om H. Moeder van God en de H. Aartsengel Michaël te vragen de Kerk te beschermen” van de aanvallen van de “Grote Aanklager,” en om haar leden meer bewust te maken van de “zonden, fouten en misbruiken die in het verleden en het heden zijn gepleegd.” Deze oproep is voor velen een schok”.

Dit meldt Restkerk op zijn website. Restkerk is een conservatief rooms-katholieke stroming die weinig van het beleid van de huidige paus moet hebben.

Ook hebben inmiddels verschillende bisschoppen in de VS hebben besloten om het gebed tot de H. Aartsengel Michaël na de Mis opnieuw in te voeren, ruim 50 jaar nadat het werd afgeschaft na het 2de Vaticaans Concilie. Vader Anderson zei dat dit gebed nodig is “om de Kerk terug te nemen.

Lees meer ...

Grootschalige marktanalyse van cybercrime-economie

Grootschalige marktanalyse van cybercrime-economie

Via internet is veel illegaals te koop, maar de handel in software om criminaliteit mee te bedrijven staat nog in de kinderschoenen.

Dit concludeert Rolf van Wegberg van de TU Delft, na onderzoek van de omzet en groei van deze ondergrondse online economie. (meer informatie op: https://beveiligingnieuws.nl/nieuws/grootschalige-marktanalyse-van-cybercrime-economie.

Regelmatig wordt beweerd dat cybercrime makkelijk is, omdat de tools gewoon online verkrijgbaar zijn. Van Wegberg spreekt dat niet tegen, maar concludeert wel dat de handel in ‘crime tools’ nog zeer gering is. Als deze gaat groeien is er wel sprake van een serieuze dreiging, want misdrijven als digitale afpersing met bijvoorbeeld malware, ransomware en creditcardfraude worden een stuk eenvoudiger als criminelen de daarvoor benodigde ‘commodities’ kunnen aanschaffen op ondergrondse markten. Door de benodigde software ‘as a service’ aan te bieden, wordt de drempel om cybercriminaliteit te plegen verlaagd.

Lees meer ...