Categorie Olie

De periode van de Koude Oorlog ging gepaard met vele vormen van politiek terrorisme. Dat was communistische of anti­communistische politieke terreur van z.g. bevrijdings- of verzetsbewegingen.
Na de val van het communisme wordt de wereld geteisterd door een nieuw soort terreur. Islamitische terreurbewegingen die tot staten in een staat zijn verworden, compleet met eigen financiële afdelingen en die nauwe contacten onderhouden met criminele organisaties.

Lees meer ...

‘De welvaart van een land is nauw gerelateerd aan het gemiddelde intelligentie quotiënt (IQ) van zijn bevolking’.
Een onderzoek dat de afgelopen jaren in 60 landen is gehouden, laat een duidelijke correlatie zien tussen het Bruto Nationaal Product (BNP) en een objectieve meting van de gemiddelde verstandelijke vermogens van de inwoners van dat land.

Lees meer ...

James Hatfield, een Amerikaans journalist, schetst in zijn boek ‘Fortunate Son – George W. Bush and the Making of an American President’, een onthullend beeld van drie generaties  Bush.
De politieke kliek die onder leiding van Bush het machtigste land ter wereld bestuurt, karakteriseert Hatfield als een kapitalistische oligarchie, die vier principes nastreeft: de totale liberalisering van de handel, liberalisering van de kapitaal-, goederen- en dienstverleningsstromen, vergaande privatisering, deregulering en flexibilisering van alle sociale betrekkingen in het openbare leven, in het bijzonder in de arbeidsrelaties. Bush krijgt hierbij ongelimiteerde steun van de Wereldhandelsorganisatie, het IMF en de Wereldbank.

Lees meer ...

Vroeger heetten ze huurlingenlegers. Nu worden ze Private Military Companies genoemd (PMC). Het aantal PMC’s neemt sterk toe en ze worden in toenemende mate ingezet in steeds meer landen ter wereld. Daardoor wordt het geweldsmonopolie van de staat, dat gewoonlijk gehanteerd wordt door het reguliere leger, langzamerhand ondermijnd.

In een rapport van het International Consortium of Investigative Journalists dat onlangs is uitgegeven door het Amerikaanse Center for Public Integrity, wordt de verwachting uitgesproken dat de inzet van PMC’s de komende jaren verder zal toenemen.

Lees meer ...

De directeur van de Franse organisatie Survie, Francois-Xavier Verschave, bekritiseert de politiek van zijn land richting Afrika. Volgens hem worden de Franse ex-koloniën in Afrika nog steeds beheerst door een kongsi dat een ondergronds netwerk van politici en diplomaten vormt, die wrede dictators aan de macht helpt en corruptie laat gedijen.
Verschave is sinds 1995 hoofd van deze non-gouvernementele organisatie. Hij concentreert zich op Afrika en bindt al jaren de strijd aan tegen de duistere kanten van de Franse Afrika-politiek.

Lees meer ...