Berichten met het trefwoord ‘China’

Hoe verder met Rood-China?

Dr. Fred C. Schwarz maakt in het Schwarz Report erop attent dat Rood-China is ontstaan op basis van vijf klassieke communistische punten:
1.Het verstand van de studenten onderwerpen.
2.Een studentenorganisatie oprichten binnen de Communistische Partij.
3.Wetenschappelijke exploitatie van belangengroepen om de partij populair en sterk te maken.
4.Revolutionaire machtsoverwinning.
5.Communistische dictatuur en wereldwijde slavernij.

Lees meer ...

Russisch-Chinese unie voor de deur

In het Amerikaanse weekblad ‘Insight’ gaat Jamie Dettmer, de vertegenwoordiger in Moskou, uitvoerig in op de gesprekken op hoog niveau tussen de staatshoofden van China en Rusland.
Zij geven aanleiding tot grote ongerustheid onder de Westerse experts, die de strategische partners met argusogen gadeslaan.

Lees meer ...

Rood-china niet betrouwbaar

De Republikeinse kandidaat voor het presidentschap in de Verenigde Staten, Patrick J. Buchanan, heeft in ‘Symposium’ gewaarschuwd voor vriendschappelijke relaties met Rood-China. Hij zegt dat de politiek van president Clinton heeft geleid tot een schijnvrede met de Chinezen, die de veiligheid van de USA ondermijnt.

Lees meer ...

Het Panama kanaal wordt Chinees

In ‘Insight on the News’ heeft de journalist J. Michael Waller uit de doeken gedaan, wat er nu in het Panama kanaal aan de hand is. Terwijl de rest van de wereld de andere kant op kijkt, is Rood-China druk bezig aan het begin en het eind van het kanaal de boel over te nemen. Aan de kant van de Pacific zijn twaalf reusachtige kranen opslagplaatsen aan het bouwen voor goederen in containers; solide constructies van gewapend beton, bestand tegen tornado’s en aardbevingen. De werklui dragen oranjekleurige overalls met de woorden ‘Panama Ports Company’ (overgenomen door Rood-China). Zij besturen de tractors, bulldozers en vrachtwagens.

Lees meer ...

De toekomst met Rood-China

Patrick J.Buchanan, gewezen adviseur van president Reagen, heeft in de rubriek ‘Symposium’ van het maandblad ‘Insight on the News’ geschreven over de betrekkingen van het Westen met Rood-China.
Hij wijst erop, dat we niet moeten vergeten dat de huidige machthebbers in Peking nog steeds net zoveel bloed aan hun handen hebben als Hitler en Stalin. Deze mensen regeren 22 procent van de wereldbevolking en bezitten heel wat atoomwapens.

Lees meer ...