Berichten met het trefwoord ‘de VS’

Is duivelverering goedaardig geworden?

De USA is bezig steeds verder te verwilderen door maatregelen die van bovenaf worden genomen, zegt ‘The Aida Parker Newsletter’ (Auckland Park, Zuid-Afrika).
Daar is de beslissing van het Supreme Court, dat God, gebed en Christendom radicaal geweerd moeten worden uit de openbare scholen. Zelfs de Tien Geboden mogen niet in de klas worden getoond, want dat zou “de jonge hersens kunnen beïnvloeden.”

Lees meer ...

Amerikaans concentra­tiekamp moet klaar zijn voor het nieuwe mil­lennium

Uit diverse Amerikaanse publicaties blijkt dat de politieke leiderselite van het land zeer bezorgd is voor ongewenste gebeurtenissen rond de eeuwwisseling. Om alle risico’s te vermijden is de National Guard begonnen met de bouw van een aantal concentratiekampen in Amerika. Volgens goed ingelichte bronnen zou het gaan om een aantal detentiekampen waar verdachte personen tijdelijk kunnen worden geïnterneerd.

Lees meer ...

Het schandaal in het witte huis

In de maandelijkse publicatie ‘The McAlvany Intelligence Advisor’ wer­den 22 pagina’s gewijd aan het President Bill Clinton schandaal, zijn karakter en de gevolgen, die invloed hebben op het wereldgebeuren. Bovendien zijn er allerlei personen die om politieke redenen de zaak afzwakken, aandikken of uitbuiten. Alsof de wereld al niet genoeg pro­blemen heeft op financieel gebied en om het hoofd te bieden aan natuurram­pen, criminaliteit en dreigende oorlogen.

Lees meer ...

Tornado slaat toe in Nor­wich

De Canadese plaats Norwich werd gistermiddag plotseling getroffen door een wind­hoos, die veel bomen velde en huizen beschadigde. Andere plaatsen in Michigan en South Dakota (VS) hadden de laatste dagen eveneens te lijden onder het geweld van de natuur. De regen, waarnaar reeds werd wordt uitgezien, bleef uit.

Lees meer ...

Big Brother rukt onverminderd op in Enge­land

“Onze afhankelijkheid van technologische systemen is groter dan ooit in de geschiedenis. Privacy en de plaats van het individu in de samenleving komen door de informatietech­nologie steeds meer onder druk te staan.
Groot-Brittannië houdt binnen enkele jaren op te bestaan als vrije samenle­ving. Als wij onze verloren rechten terug willen krijgen, moeten we geloven dat wij op zijn minst net zo machtig zijn als de technologie die we zelf hebben gecreeërd”, aldus Simon Davies in zijn boek Big Brother.

Lees meer ...