Berichten met het trefwoord ‘Europese Unie’

Geheim Nazi document spreekt over een Verenigd Europa

Onlangs heeft de burgemeester van Boxmeer aangifte gedaan van het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld door middel van het ophangen van een Hitlerposter in zijn gemeente. Op de poster staat behalve een foto van Adolf Hitler, de tekst “Een verenigd Europa? Mijn idee!”

De politie onderzoekt de zaak.  Maar als de burgemeester de geschiedenis van het Derde Rijk beter had bestudeerd, had hij zich deze aangifte kunnen besparen.

Lees meer ...

Samenleving, geef ons een koing

door Jaap Spaans
De Fransman Jean Monnet wordt beschouwd als een van de architecten van het moderne Europa. Samen met de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman legde hij na de oorlog de basis voor een verenigd Europa. In 1951 werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal opgericht, die zou uitgroeien tot de huidige Europese Unie (EU). Na twee vernietigende wereldoorlogen was er grote behoefte aan vrede en stabiliteit op dit continent. De geschiedenis leert dat grote veranderingen op de wereld vaak worden ingeleid door ingrijpende gebeurtenissen. De kredietcrisis is zo’n omslagpunt en we staan dan ook aan de vooravond van structurele veranderingen.

Lees meer ...

EU raad weigert geheime ACTA-documenten vrij te geven

Achter gesloten deuren onderhandelen de Europese Unie, de Verenigde Staten en Japan over een nieuw handhavingsverdrag voor auteursrecht, merkenrecht en andere exclusieve rechten, een Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).
Uit een gelekt discussiestuk blijkt dat één van de doelstellingen is het internet aan banden te leggen, onder andere door ook het niet-commercieel delen van bestanden strafbaar te stellen. Afronding van het ACTA-verdrag is volgens Intellectual Property Watch officieel voorzien voor het einde van het jaar. De onderhandelende partijen zijn van plan de ACTA tekst pas bekend te maken als er overeenstemming over is.

Lees meer ...

Idealen PanEuropa beweging praktisch gerealiseerd

Richard Coudenhove Kalergi, de oprichter van de PanEuropa beweging is plotseling weer populair geworden. In korte tijd verschenen er twee biografieën over deze vader van de Europese integratie.
Het gaat om ‘Botschafter Europas. Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi und die Paneuropa-Bewegung in den zwanziger und dreissiger Jahren’, geschreven door Anita Ziegerhofer-Prettenthaler en ‘Richard Coudenhove-Kalergi, Umstrittener Visionär Europas’, geschreven door Vanessa Conze. Beide publicaties verschenen in 2004.

Lees meer ...

VS en West-Europa dumpt zijn afval in Afrika

De afgelopen dertig jaar hebben de Europese landen en de Verenigde Staten een flink aantal Afrikaanse landen gebruikt voor het dumpen van industrieël en huishoudelijk afval. Dit met medeweten en instemming van de desbetreffende Afrikaanse regeringen.
De westerse landen willen hun kosten voor het recyclen van hun industriële bijproducten zo laag mogelijk houden.

Lees meer ...