Berichten met het trefwoord ‘kartels’

Water is een mensen­recht, geen handelswaar’

Zoet water wordt schaars. Miljoenen mensen op de wereld hebben nu al een tekort aan drinkwater.
De mondiale zoetwater voorraad bedraagt een half procent van alle water op aarde. ‘Dit beschikbare zoete water is een algemeen en publiek erfgoed, een gezamenlijke erfenis die beschermd moet worden voor iedereen en voor Moeder Natuur’.

Lees meer ...

Voedselkartels misbruiken hun macht

Volgens de samenstellers van het Britse rapport ‘Hungry for Power’ misbruiken de belangrijkste voedingsconcern hun machtspositie ten nadele van miljoenen armen in de wereld, met name in ontwikkelingslanden.
De meeste van deze voedingsconcerns beheersen de hele productiekolom, van zaadontwikkeling- en veredeling en oogst tot aan de verkoop en de reclamecampagnes van het product in landen duizenden kilometers verder op.
Deze concerns beheersen elk onderdeel van de voedselketen en zoals uit het rapport blijkt, gaat dat ten koste van vele mensenlevens. De macht die de voedselkartels gezamenlijk bezitten, ligt in de handen van een hele kleine elite van bestuurders en topmanagers.

Lees meer ...

IQ belangrijke factor in de welvaart

‘De welvaart van een land is nauw gerelateerd aan het gemiddelde intelligentie quotiënt (IQ) van zijn bevolking’.
Een onderzoek dat de afgelopen jaren in 60 landen is gehouden, laat een duidelijke correlatie zien tussen het Bruto Nationaal Product (BNP) en een objectieve meting van de gemiddelde verstandelijke vermogens van de inwoners van dat land.

Lees meer ...

Farmaceutische industrie op de korrel

“Het grote publiek gelooft dat de farmaceutische industrie het algemeen welzijn dient. Dat is te danken aan de pr-functionarissen die in dienst zijn van deze farmabedrijven. Het grote publiek weet niet veel over de achtergronden, over wat zich binnen de farmaceutische bedrijven afspeelt, over de informatie die wordt achtergehouden, over het rooskleurig voorstellen van geneesmiddelen die eigenlijk niet bijster effectief zijn, over de mensen die ziek zijn geworden door het gebruik van medicijnen. Het grote publiek beschouwt de farmaceutische bedrijven niet als a-moreel, omdat de pr-afdelingen verhinderen dat zij dergelijke dingen te weten komen”

Lees meer ...

VN orgaan hand in hand met de farma-industrie

Door de Duitse farmaceutische kartels is er enkele jaren geleden een organisatie opgericht met de naam Codex Alimentarius Commissie. Dit is een orgaan van de Verenigde Naties dat de belangen van West-Europese farmakartels behartigd.
Deze Codex Alimentarius Commissie heeft als doel “alle gezondheidsinformatie op het gebied van vitaminen te verbieden en de vrije beschikbaarheid van natuurlijke therapieën wereldwijd tegen te gaan”. Jaarlijks komt deze commissie bijeen.

Lees meer ...