Berichten met het trefwoord ‘Multinationals’

Film en televisie omgekocht door tabaksindustrie

De grote Amerikaanse niet-rokersorganisatie Action on Smoking and Health (ASH) heeft onlangs een strafklacht ingediend tegen de tabaksindustrie vanwege vele geslaagde pogingen om tegen forse betaling rookgedrag te laten plaatsvinden in films en filmproducties voor de televisie.
Dit meldt het blad ‘Opgelucht’, een uitgave van CAN, de Club van Actieve Niet-rokers, die het bericht haalde uit de ‘Ash Review’.

Lees meer ...

CFR richt inter­natio­naal adviescollege op

Uit het recentelijk gepubliceerde jaarverslag van de Council on Foreign Relations (CFR) blijkt dat dit adviescollege van de Amerikaanse regering een internationale adviesraad heeft ingesteld. De achterlig­gende gedachte is om het internationale kader waarin de CFR opereert, meer cachet te geven.
Het internationaal adviesorgaan bestaat uit 28 leden afkomstig uit diverse landen.

Lees meer ...

Geestelijke bondgenoten van de antichrist

Voor de vestiging van zijn wereldrijk zal de antichrist ge­bruik maken van verscheidene bondgenoten. Die zullen helpen het mens­dom aan zijn gezag te onderwerpen:

Regeringen zullen zich beijveren voor een nieuwe wereldorde waarin alle naties politiek verenigd en onder het gezag van een wereldregering gesteld worden.
Het Internationale Monetaire Fonds, de Wereldbank, de G7 en alle grote banken beheersen gezamenlijk de wereldeconomie. Zij zijn reeds bezig om structuren voor de beheersing van de we­reldeconomie te scheppen. Dit beheer zal straks overgenomen worden door de antichrist die door middel van een nummerstelsel een cashloze economie onder zijn absolute heerschappij zal plaatsen. Zonder zo’n nummer zal niemand kunnen kopen of verko­pen.

Lees meer ...

Agnelli’s macht reikt ver, heel ver

Op 21 maart as. zal Gianni Agnelli, een van de rijkste en machtigste zakenlieden van Italië en hoofd van een van Europa’s grootste indus­triële machtsconcerns, een punt achter zijn carrière zetten.
Precies op zijn 75e verjaardag komt daarmee een eind aan een bijna dertig­jarige loopbaan. Zijn opvolger is Cesare Romiti, die als algemeen directeur het Fiat concern zal overnemen. De 72-jarige Romiti wordt algemeen be­schouwd als een tussen­paus. Hij zal de verjonging die in de lagere echelons al aan de gang is verder uit moeten voeren. Agnelli zal nog wel op de achtergrond de zaken blijven controleren.

Lees meer ...

Nieuwe topman Philips is een Bilderberger

Wisse Dekker, jarenlang het hoofd van de Raad van Commissarissen bij Philips stapt per 6 mei as. op. Hij wordt opgevolgd door Unilever topman Floris A. Maljers die al enige tijd lid is van het toezichthoudende orgaan.

Lees meer ...