Berichten met het trefwoord ‘Occultisme’

Mormonen bouwen nieuwe tempel in Kiew

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft sinds zijn oprichting in 1830 een miljoen zendelingen over de gehele wereld uitgestuurd. Dat bericht de Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlijn, die zich baseert op de cijfers van de Mormoonse kerk.
Momenteel zijn er 53.000 zendelingen over 145 landen in de wereld uitgezonden die zich een kleine twee jaar wijden aan hun taak. Het overgrote deel van de zendelingen zijn ongetrouwde jongeren in de leeftijd van 19 tot 25 jaar en oudere echtparen.

Lees meer ...

Maarten Luther (1)

Ruim 500 jaar geleden, op 31 oktober 1517, spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk te Wittenberg in Duitsland. Het was toen de dag van ‘Alle Heiligen’. Het volk was van heinde en ver gekomen om een verzameling van wel meer dan 5000 relieken van heiligen te bewonderen, die Frederik de Wijze in de kerk tentoonstelde. Op de deur lazen ze onder meer het volgende:
•        Wanneer onze Heere en Meester Jezus Christus zegt: Doet boete… dan bedoelt Hij dat het hele leven van Zijn gelovigen op aarde één gedurige boetedoening moet zijn.

Lees meer ...

Moderne Jezus verhalen nergens op gebaseerd

De meeste buitenbijbelse verhalen over Jezus zijn volstrekt onbetrouwbaar, historisch irrelevant en komen vaak uit occulte bron. De inhoud van veel verhalen over de vermeende wereldreizen van Jezus is gechannelde informatie; informatie uit duistere en paranormale bronnen en gewoonweg grenzenloze en vrome menselijke fantasie. “Het zijn overbodige en onbetrouwbare boeken waarmee mensen in feite bedrogen worden”.

Lees meer ...

Roemenië legaliseert hekserij

Sofia Nieuwsagentschap, 1 mei 2006.
Maandag 24 april vond na maandenlange onderhandelingen met de regering de erkenning plaats van  hekserij als beroep.

De 31-jarige Gabriela Chukur gaat de geschiedenis is als de eerste legale heks.

Chukur heeft lang met ambtenaren moeten praten voor ze hen overtuigden dat hekserij eeen eerbaar beroep was. Iedereen lachte haar uit, maar tenslotte gaf men toe.

Nu helpt zij tegen een kleine vergoeding haar klanten in hun toekomst kijken, helpt zij hen contact te hebben met de geesten en te zien wat de sterren zeggen.

Lees meer ...

Schaduwzijden van de islam

De schriftislam en de volksislam moeten als twee soorten islam beschouwd worden.
Met de schriftislam, of de orthodoxe islam, wordt de islam van de geleerden bedoeld, de leer die aan de islamitische theologische instellingen wordt onderwezen.
De volksislam daarentegen is de islam van de volkspredikers en geloof van het doorsnee volk. Het is de doorleefde islam, een wereld waarin geesten en demonen een belangrijke rol spelen.

Lees meer ...