Berichten met het trefwoord ‘Rooms katholicisme’

Maarten Luther (1)

Ruim 500 jaar geleden, op 31 oktober 1517, spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk te Wittenberg in Duitsland. Het was toen de dag van ‘Alle Heiligen’. Het volk was van heinde en ver gekomen om een verzameling van wel meer dan 5000 relieken van heiligen te bewonderen, die Frederik de Wijze in de kerk tentoonstelde. Op de deur lazen ze onder meer het volgende:
•        Wanneer onze Heere en Meester Jezus Christus zegt: Doet boete… dan bedoelt Hij dat het hele leven van Zijn gelovigen op aarde één gedurige boetedoening moet zijn.

Lees meer ...

Mariaverschijningen voorlopig van de baan?

Volgens de Joegoslavische pater Jakov Colo moeten geloven is het voorlopig gedaan met de Mariaverschijningen. Niet aleen in Joegoslavië, maar als Maria consequent is, in de hele wereld.
Het roomse blad ‘Echo von Medjugorje’ meldt dat Jakov Colo voorlopig de laatste persoon geweest is die Maria heeft gezien. Volgens Colo zal Maria pas weer met Kerst verschijnen.

Lees meer ...

Maria, Vrouwe van alle Volkeren, heeft plannen tot 2010

Zondag 10 juni j.l. vond er een gebedsbijeenkomst plaats in de Vredeskerk gelegen aan de Pijnackerstraat in Amsterdam Oud-Zuid. Vooraf werd er een sacramentsprocessie over de Amsterdamse grachten gehouden, vanaf de Onze Lieve Vrouwe-kerk op de Keizersgracht 220.
Dit alles werd georganiseerd door de Stichting Vrouwe van alle Volkeren, een roomse organisatie wiens doel is het Vaticaan het laatste dogma te laten afkondigen, het dogma van Maria de Medeverlosseres.

Lees meer ...

Heiligenverering gebaseerd op onbijbels fundament

In de Rooms-Katholieke kerk is er plaats voor algemene heiligenverering, in het bijzonder voor de Maria devotie en verering. In de protestantse kerken is dit officieel niet toegestaan en sinds de Reformatie ook niet of nauwelijks voorgekomen.
De basis echter voor de heiligenverering in de roomse kerk is de visie op de genade. Tussen de roomse en de protestantse kerk ligt tot op de dag van vandaag een grondverschil in de visie op wat genade is.

Lees meer ...

Ulster moet naar het licht gevoerd worden

Door Noel McAdam

Noord-Ierland moet “uit de nacht naar het licht” worden gevoerd, zegt Ian Paisley, leider van de DUP (unionisten).
In een andere positieve beoordeling van het Akkoord van St. Andrews, spoorde hij “de ware unionisten” om Ulster aan te voeren.
Deze oproep staat in de jongste uitgave van het kerkblad van Ds. Paisley, “The Revivalist” en is hoofdzakelijk gericht tot leden van de Free Presbyterian Church, van wie naar men denkt velen tegen het Akkoord zijn.

Lees meer ...