Berichten met het trefwoord ‘Terrorisme’

Meer dan 800 terroristische aanslagen per jaar in Afrika

Afrika telde in de afgelopen vier jaar meer dan achthonderd terroristische aanslagen per jaar. Dat bleek in november 2015 tijdens de lancering van een nieuw plan van de Verenigde Naties om gewelddadig extremisme in de regio tegen te gaan.

Lees meer ...

Anti-terreur wet nutteloos gebleken

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Na de aanslagen van 11 september 2001 zijn er in de hele westerse wereld wetten ter bestrijding van het terrorisme ingevoerd. Wetten die op gespannen voet staan met de basisprincipes van de rechtsstaat. Achteraf gezien blijkt dat er in Nederland ten minste één wet wellicht overbodig is geweest.

Uit een evaluatie van juni 2012 door het Ministerie van Justitie blijkt dat de Wet ‘opsporing en vervolging terroristische misdrijven’ tamelijk overbodig is. De verruiming van de opsporingsbevoegdheden is in de periode 2007 -2011 slechts 18 keer ingezet, waarvan 8 keer in 2007 en slechts 2 keer in 2011. Vijf keer zijn personen vastgezet zonder dat er een concrete verdenking was. In alle vijf gevallen bleek er bij nader onderzoek niets aan de hand.

Lees meer ...

Moordenaar Siegfried Buback jarenlang op vrije voeten

Siegfried Buback, de Officier van Jusititie (Generalbundesanwalt) en verbonden aan het hoogste Gerechtshof in Karlsruhe, werd op 7 april 1977 door terroristen van de Baader Meinhof Gruppe vermoord.
De terroristen die voor deze aanslag veroordeeld zijn, waren Christian Klar, Knut Folkerts en Günter Sonnenberg. Nu blijkt dat de drie hoogstwaarschijnlijk onschuldig hebben vastgezeten in de Stammheim gevangenis. Althans voor de moord op Buback, wel te verstaan.

Lees meer ...

Na 11 september 2001 burgerrechten wereldwijd op de tocht

Steeds vaker worden elementaire mensenrechten door staten opzij geschoven in de strijd tegen het terrorisme. De staat valt letterlijk de grondbeginselen van de rechtsstaat aan. Er is sprake van een frontale aanval op de klassieke grondrechten en de individuele vrijheden van de burger.
Met name het pakket van anti-terreurwetten van 2001, zoals die in Duitsland zijn afgekondigd, is het begin van deze aanval geweest. En het einde hiervan, deze totale bewapeningswedloop tegen het terrorisme, is nog lang niet in zicht.
Bevoegdheden voor politie en justitie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden met het jaar opgerekt en uitgebreid.

Lees meer ...

Strijd Joden en Palastijnen draait om Tempelberg in Jeruzalem

Het conflict in het Midden Oosten is niet in de eerste plaats een politiek conflict dat met militaire en economische middelen wordt uitgevochten, maar het is allereerst een geestelijk, een religieus conflict waarvan het beheer van de Tempelberg in Jeruzalem het kernpunt vormt.

Lees meer ...