Berichten met het trefwoord ‘Wereldraad van Kerken’

De protestantse Kerkdag, ook een zaak van het kabinet

Op 12 juni j.l. vond in de Jaarbeurshallen in Utrecht de Protestantse Kerkdag plaats, ter introductie van de nieuwe Protestantse Kerk in Nederland. Een nieuwe kerk, een nieuw geluid.
Reeds de voorbereiding van deze dag was opzienbarend.
Op 12 december 2003 was er al een dankdienst voor de oprichting van deze kerk (PKN), in tegenwoordigheid van de koningin en minister Donner van Justitie (CDA).

Lees meer ...

Criminaliteit in Zuid-Afrika.

Het hoofd van de politie in de republiek Zuid-Afrika, George Fivaz, heeft verklaard: “De Zuidafrikaanse cultuur is zo misvormd, dat de mensen niet langer respect hebben voor de rechten van anderen”.
Dit wordt bevestigd door dominee Peter Hammond in ‘Ucanews’, die zegt dat er iets helemaal mis is, wanneer de misdadiger wordt verondersteld onschuldig te zijn, maar de politieman die hem arresteerde als de schuldige wordt beschouwd! ”

Lees meer ...

Geestelijke bondgenoten van de antichrist

Voor de vestiging van zijn wereldrijk zal de antichrist ge­bruik maken van verscheidene bondgenoten. Die zullen helpen het mens­dom aan zijn gezag te onderwerpen:

Regeringen zullen zich beijveren voor een nieuwe wereldorde waarin alle naties politiek verenigd en onder het gezag van een wereldregering gesteld worden.
Het Internationale Monetaire Fonds, de Wereldbank, de G7 en alle grote banken beheersen gezamenlijk de wereldeconomie. Zij zijn reeds bezig om structuren voor de beheersing van de we­reldeconomie te scheppen. Dit beheer zal straks overgenomen worden door de antichrist die door middel van een nummerstelsel een cashloze economie onder zijn absolute heerschappij zal plaatsen. Zonder zo’n nummer zal niemand kunnen kopen of verko­pen.

Lees meer ...

Habgood:

Dat er soms rare dingen gebeuren in de kerk is bekend. Dat een hoge geestelijke van de Anglicaanse Kerk in Engeland onlangs verklaarde dat apen naar de hemel gaan, is een absoluut novum op het gebied van de theologie.

Lees meer ...