Experimenten op mensen met geheugenchip begonnen

Na geslaagde experimenten op muizen en apen, experimenteert de universiteit van Zuid Californië UCLA nu op mensen met een chip, die herinneringen vastlegt. Dat meldt de website: www.visionair.nl

Honderden miljoenen mensen lijden aan geheugenproblemen. Ook voor mensen met een ‘normaal’ geheugen, zou een hardware uitbreiding die herinneren makkelijker maakt, zeer welkom zijn. Om maar niet te spreken van de mogelijkheden om herinneringen in de cloud of in een flash memory op te slaan. Je zou zo in een fractie van een seconde een nieuwe taal kunnen leren, of een ander vak. Kortom: best belangrijk.

DARPA, het onderzoeksinstituut van het Amerikaanse leger (op zich reden om extra goed op te letten), betaalt Theodore Berger, een gepromoveerd biomedisch ingenieur aan UCLA, om baanbrekend onderzoek te doen naar de mogelijkheden om herinneringen in te lezen en vast te leggen. Kortom: read en write-access tot ons geheugen.

Dit is op het eerste gezicht extreem lastig. Onze hersenen zijn radicaal anders van structuur dan de Neumann-architectuur gebaseerde computers van nu. In ons brein zit geen processor, maar rond de honderd miljard neuronen, hersencellen die onderling verbonden zijn met dendrieten (de input) en een axon (de outputkabel). Toch lijkt het Berger nu gelukt te zijn, dit na 35 jaar noeste arbeid. Hiervoor kraakte hij de code van de ‘microcontroller’ van het brein dat korte-termijn herinneringen naar het lange-termijn geheugen overplaatst: de hippocampus. Deze ligt diep onder de hersenschors, tegen het limbische systeem aan.
De hippocampus, zoals getekend door de negentiende-eeuwse bioloog Golgi. Bron: Wikimedia Commons. De hippocampus krijgt in het gebied CA3 prikkels binnen, die in de hippocampus worden bewerkt en via het gebied CA1 worden verstuurd naar de geheugenopslag: de cortex (hersenschors). Als je in staat zou zijn de functie van de hippocampus te kraken, zou je naar believen dingen kunnen onthouden, uiteraard met de beperkingen van de (vrij langzame) biologische hardware van het brein.

Dit laatste heeft Berger nu voor elkaar gekregen. Hiervoor ging hij uit van de stelling, dat herinneringen bestaan uit series elektrische pulsen. Zo communiceren neuronen namelijk met elkaar. Hij stelde ratten bloot aan de bekende hefboom met beloning en luisterde de neuronen van hun hippocampus af. Hij sloeg de CA1-signalen, de output, op in een chip. Vervolgens kreeg het proefdier een middel waardoor de lange-termijn geheugenopslag wordt geremd. De rat wist hierdoor niet meer dat het overhalen van de hendel een beloning betekende. Nadat de opgeslagen reeks prikkels weer door werd gegeven aan gebied CA1, herkreeg de rat de herinnering. Voor het eerst in de geschiedenis is het hierdoor gelukt om een herinnering (bij ratten althans) digitaal op te slaan en weer terug te halen [1]. Hierbij moet je dan wel bedenken dat herinneringen nog een vervolgbewerking ondergaan in de cortex en soms pas na jaren definitief als lange-termijn herinnering worden opgeslagen. Voor het middellange-termijn geheugen werkt het andere principe goed.
De vervolgstap die het team nam was het opslaan van beelden bij dieren met een ingewikkelder brein: apen. Beelden worden bij apen en dus ook mensen verwerkt in de prefrontale cortex. Ook hier werd gemeten wat het verband was tussen CA3-input en CA1-output. Na enige wiskundige bewerkingen slaagde het team erin om in 80% van de gevallen een juiste voorspelling te doen van hoe de CA1-output er uit zou komen te zien. Met andere woorden: hun apparaat kan de hippocampus bijna geheel vervangen. Wat ook bleek: het team slaagde erin om een uitgeschakelde hippocampus te vervangen en herinneringen vast te leggen. Apen met geheugenstoornissen bleken hiervan genezen te kunnen worden door het implantaat.[2].

De volgende stap, in 2014, werd genomen in samenwerking met twaalf menselijke vrijwilligers. Gezien de gevaren van hersenoperaties kozen de onderzoekers voor epilepsiepatiënten, die al over elektroden in het brein beschikken. Epilepsie wordt gekenmerkt door ongecontroleerde explosies van vurende neuronen. Bij de groep vrijwilligers tastte de ziekte hun hippocampus aan. Ook hier werd dezelfde strategie toegepast. Over de voorlopige resultaten doet de groep geen mededelingen, maar er lijkt sprake te zijn van een positief resultaat wat betreft het vormen van herinneringen[3]. Dit zou erg groot nieuws zijn. Dan zijn we namelijk op de goede weg wat betreft het behandelen van ziekten als Alzheimer en andere geheugenstoornissen. Er is ook een keerzijde aan deze techniek. Hiermee kan je namelijk valse herinneringen implanteren. Gelukkig lijkt Berger dit zeer goed te beseffen[4] en kiest daarom bewust voor een prothese die alleen de patiënt helpt herinneringen beter op te slaan. Niet om door iemand anders herinneringen naar keuze te implanteren. In Bergers woorden, “I mean, that has a creep factor of about, on a scale from 1-10 it’s about a 12.”. Enter Manchurian Candidate e.d.

Bronnen
1. Berger TW, Hampson RE, Song D, Goonawardena A, Marmarelis VZ, Deadwyler SA. A cortical neural prosthesis for restoring and enhancing memory. Journal of neural engineering. 2011;8(4):046017. doi:10.1088/1741-2560/8/4/046017.
2. Hampson RE, Gerhardt GA, Marmarelis V, Song D, Opris I, Santos L, Berger TW, Deadwyler SA., Facilitation and restoration of cognitive function in primate prefrontal cortex by a neuroprosthesis that utilizes minicolumn-specific neural firing.J Neural Eng. 2012 Oct;9(5):056012. Epub 2012 Sep 13.
3. Brain implant could help people with memory loss, Alzheimer News, 2015
4. Lezing Theodore Berger op Global Future 2045 Congress, 2015

Overgenomen van:

www.visionair.nl

De BIS Bank, spil in een door geld geregeerde wereld

Sommigen zeggen dat de Bank for International Settlements (BIS) niet meer is dan een uitstekende bron van financiële informatie, gebaseerd op een enorme database. Anderen zeggen dat de BIS een vrijblijvende praatclub is van centrale bankiers en dat de bank het internationale betalingsverkeer faciliteert. In werkelijkheid is de BIS Bank veel meer dan dat. Adam Lebor, een onderzoeksjournalist die een diepgaande studie van de bank heeft gemaakt en in 2013 over de BIS het boek ‘The Tower of Basel’ publiceerde, noemt het ‘de geheime bank die de wereld runt’. (meer…)

Op verbazingwekkende wijze zien we Gods grote daden in de moslimwereld

Van alle kanten bereiken mij berichten dat er in veel islamitische landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika veel moslims tot geloof komen in de Heere Jezus. Moslimleiders voelen zich bedreigd door de snelle groei van het aantal christenen. Dit schrijft columnist Dirk van Genderen op christelijk nieuws

Het zijn berichten uit de moslimlanden zelf, van de plaatselijke gelovigen, verzameld door diverse mensen, zoals Joël Rosenberg, onderzoeker Tino Qahoush, journalist George Thomas en journalist Jayson Casper van Christianity Today.
Nooit eerder is zoiets in de moslimwereld gebeurd. De afgelopen tien jaar zijn wellicht meer moslims tot geloof gekomen dan in alle 1500 jaar ervoor. Op een verbazingwekkende wijze zien we Gods grote daden in de moslimwereld.
In een gebied waar velen die tot geloof komen, beseffen dat het gevolg van hun bekering de dood kan zijn. Menselijk gesproken is de hemel de afgelopen jaren heel wat voller geworden door de wreedheden van islamitische terreurgroepen als IS en Boko Haran.

Eén van de landen waar velen tot geloof komen, is Soedan. Er wordt geschat dat er sinds het jaar 2000 ongeveer 1 miljoen mensen tot geloof zijn gekomen. Ze worden geconfronteerd met vervolging, oorlog en moord. Het totale aantal gelovigen in Soedan zou rond de 5,5 miljoen liggen.
Ook in een land als Pakistan komen heel veel moslims tot geloof. Het aantal christenen in Pakistan wordt al geschat op tussen de 2 en 3 miljoen. Hele dorpen en steden langs de Afghaans-Pakistaanse grens komen tot geloof, aldus ooggetuigen. Ook in omringende landen gebeuren soortgelijke dingen.

Het aantal christenen in Egypte wordt door christelijke leiders geschat op minstens 2,5 miljoen. Velen van hen waren oorspronkelijk moslim. Tijdens de opstanden tijdens de zogenaamde ‘Arabische lente’, enkele jaren geleden, werden veel moslims zo geraakt door de bereidheid van christenen om hun leven te geven voor hun geloof in de Heere Jezus, dat ze ook tot geloof kwamen. Ook in Iran is een opwekking gaande. Gewelddadige islamitische fundamentalisten lukt het niet om de voortgang van het Evangelie in het land te stoppen.
Zelfs in Saoedi-Arabië, waar het christelijk geloof verboden is, komen velen tot geloof in de Heere Jezus. De Heilige Geest werkt in het ‘hart’ van de islam.
Ook in Syrië en Irak zijn de afgelopen jaren veel moslims tot geloof gekomen. Door de verschrikkelijke vervolgingen door met name IS zijn veel christenen gedood en velen zijn gevlucht.

In het Noord-Afrikaanse moslimland Algerije zijn de afgelopen jaren naar schatting 80.000 mensen tot geloof gekomen. Met strenge wetten wordt geprobeerd bekering tot het christelijk geloof onmogelijk te maken, maar tevergeefs. Ook in Jordanië zijn de afgelopen jaren veel moslims tot geloof gekomen. Het aantal christenen wordt er door de plaatselijke kerken geschat op minstens 10.000, terwijl sommigen vermoeden dat het er al 50.000 zijn. Van de bevolking van de Verenigde Arabische Emiraten zou 13 procent christen zijn en van de bevolkingen van Bahrein, Koeweit en Qatar 14 procent. Het percentage christenen in Oman wordt geschat op 6 procent en van Saoedi-Arabië op 4 procent.

Ik kan u niet garanderen dat de genoemde aantallen en percentages kloppen – vaak zijn het schattingen – maar één ding is wel duidelijk: In vrijwel elk islamitisch land groeit het aantal christenen. Wat is het verheugend om dit te horen. Laten we de moslimwereld niet afschrijven. Zelfs islamitische terroristen komen tot geloof in de Heere Jezus.
De Heere bouwt ook daar Zijn gemeente. Laten we bidden dat nog zeer veel moslims tot geloof zullen komen.

Eén van de velen moslims die tot geloof zijn gekomen, is voorganger Naeem Fazal. Hij vertelt dat bij zijn bekering vriendschap met een christen een rol speelde, als ook het lezen in de Bijbel. Maar het belangrijkste was een bovennatuurlijke ontmoeting in een nacht, tijdens een droom of een visioen. ‘Ik zag Iemand, Licht… De vrede die ik ervaarde was zo krachtig… Hij zei tegen mij: ‘Ik ben Jezus, je leven is niet van jezelf.’ De volgende morgen was mijn leven veranderd, voorgoed. Naeem was tot geloof gekomen in de Heere Jezus en nu is hij voorganger.
Vroeger wist ik er geen raad mee als ik hoorde dat moslims of Joden tot geloof waren gekomen na een droom of een visioen. Nu ben ik ervan overtuigd dat de Heere dit kan gebruiken om mensen, die zonder een ontmoeting met Hem verloren zouden zijn, te redden. Als er geen andere christenen zijn om deze moslims te bereiken met het Evangelie, heeft Hij nog mogelijkheden genoeg om mensen te redden. Denk hierbij maar aan de ontmoeting die Paulus ooit had met de Heere Jezus toen hij op weg was naar Damascus om daar de christenen te vervolgen. ‘Plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: ‘Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? En hij zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die U vervolgt…’ (Handelingen 9:3-5).

Dirk van Genderen is columnist, publicist en spreker. Eerder was hij eindredacteur van Visie, het programmablad van de EO. Elke week schrijft hij een nieuwsbrief die ook op z’n site wordt gepubliceerd en elke maand schrijf hij een commentaar in Het Zoeklicht.

Overgenomen van:

www.christelijknieuws.nl

Conflicten maken aandeelhouders wapenfabrikanten rijk

Het regent zowel bommenwerpers als bommen in het Midden-Oosten. Niet alleen in Syrië maar ook in Irak en Jemen. 925 vraagt zich altijd af; cui bono? De aandeelhouders in de grootste wapenbedrijven natuurlijk. Elke ontploffing die u op tv ziet betekent een nieuwe order. De aandelenkoersen van de drie grootste Amerikaanse schietfabrieken zijn gemiddeld verdrievoudigd sinds de start van de ‘lente’. (meer…)

Is Franse noodtoestand de eerste Europese dominosteen?

Op vrijdag 13 november 2015 werd Parijs voor de tweede maal dit jaar opgeschrikt door ‘terroristische’ aanslagen, waar van tevoren al van bekend was wie de daders zouden zijn. Terwijl de wereld in een steeds sneller tempo op een diepe afgrond van totale chaos afstormt, krijgen we met elkaar telkens psychologische duwtjes in de rug om de snelheid van de val te doen verhogen. Deze duwtjes zijn de zogenaamde valse vlagoperaties, die door de samenwerkende internationale geheime diensten worden gepland, voorbereidt en uitgevoerd. De tragische en bloedige aanslagen in Parijs zijn daar vanzelfsprekend geen uitzondering op. Ze lijken alleszins te passen binnen de strategisch psychologische oorlogsvoering die er op de mensheid is losgelaten. Laten we deze aanslagen eens vanuit een ruimer kader bekijken.

Dit schrijft journalist Arend Zeevat op de website www.bovendien.com

De ‘terroristen’, die bij de aanslagen in het Westen betrokken zijn, komen steevast uit het Midden-Oosten en zijn van Islamitische herkomst. Althans, zo wordt ons dat meestal direct na de aanslagen door de MSM breeduit voorgespiegeld. Deze verklaring heeft altijd hetzelfde doel, namelijk demonisering van de Islam. Zoals in het Midden-Oosten waarschijnlijk eveneens dezelfde hersenspoeling plaatsvindt ten aanzien van het Westen en christenen. Verdeel en heers in de praktijk. De wakkeren onder ons weten inmiddels allemaal wel al, dat IS(IS) en aanverwante clubs door het Westen, Israël en Arabische vazallen opgerichte, gefinancierde en getrainde doodseskaders zijn. Zij hebben het doel landen te destabiliseren en uit elkaar te doen vallen, om ze onder het Rotschild-regime te krijgen en te houden. In Syrië doet men al enkele jaren verwoede pogingen dat te veroorzaken en Iran is hetzelfde lot beschoren. Terwijl Afghanistan, Irak en Libië de laatst bekende voorgangers zijn in het rijtje landen dat door de dood en verderf zaaiende neokolonialisten, die aangevoerd worden door het internationale bankierskartel onder leiding van de Rothschilds en haar militair-industriële marionetten, kapot gemaakt zijn.
De geschiedenis van deze door het Westen gebruikte doodseskaders gaat terug tot eind jaren ’70, toen Brzezinski als toenmalig adviseur van president Jimmy Carter, deze adviseerde zijn goedkeuring te verlenen aan het financieel en militair steunen van de in Afghanistan opererende Mujahedeen. Brzezinski gaf dit in een interview met het Franse Le Nouvel Observateur ruiterlijk toe. Door het zogenaamde ‘Islamitisch extremisme’ in Afghanistan te versterken, zou de Sovjet Unie dat als een bedreiging ervaren met betrekking tot de radicalisering van de binnen haar grenzen levende moslimminderheden.
Brzezinski heeft dit meesterlijk gezien en zijn geostrategische zet had het boogde resultaat, namelijk de verwachtte Sovjet-Russische inval in Afghanistan in 1979. Deze leidde tien jaar later mede tot de ondergang en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

In het interview met Le Nouvel Observateur deed Brzezinski een nogal opzienbarende uitspraak, die enigszins verhuld weergeeft dat het Islamitisch extremisme door het Westen is geschapen als een strategisch geopolitiek wapen.
Hoe dit extremisme zich sinds 1979 verder heeft ontwikkeld, met behulp van alle bekende verdachte partijen op de achtergrond, is interessant om te zien.
De Afghaanse Mujahedeen werden de Taliban, deze evolueerde tot Al Quaida (Al CIAda), daar kwamen ISIS (ISIL, IS) en de daaraan gelieerde clubs uit voort. In Afrika ontwikkelden zich gelijksoortige varianten. We zien nu dus de bizarre situatie dat het westen de door haar zelf geschapen vijanden aan het bestrijden is en daar logischerwijs niet zo veel resultaat mee bereikt. De Russen hebben in Syrië bewezen dat veel beter te kunnen. Maar ja, die hebben dan ook een heel ander belang in het Midden-Oosten. Zij spelen samen met China en de BRICS-landen hun eigen rol in dit werelddrama.

Alle valse vlagoperaties gaan volgens een inmiddels overbekend patroon. Direct er na laten de autoriteiten via hun MSM-spreekbuizen al weten wie de daders zijn en worden er meteen verscherpte veiligheidsmaatregelen afgekondigd. Door het kunstmatig geschapen probleem tracht men zo via de propagandakanalen een psychologische reactie te bewerkstelligen bij het publiek. Deze hebben altijd met gevoelens van angst en onveiligheid te maken.
De direct afgekondigde verscherpte veiligheidsmaatregelen zouden dan die gevoelens weg moeten nemen. Vadertje Staat zorgt goed voor u, dus gaat u maar gerust slapen, is de boodschap.
Wanneer men echter door deze façade heen kijkt en enig onderzoek doet naar de politieke achtergronden, dan komt er snel een ander beeld naar voren. Zo ook, met de aanslagen in Parijs. Want berust het op toeval dat op 29 oktober, tijdens een conferentie over veiligheid, CIA-directeur John O. Brennan ontmoetingen had met zijn voormalig Britse collega van de MI6 John Sawers, met zijn Franse collega Bernard Bajolet en met de voormalig Israëlische nationale veiligheidsadviseur Yaacov Amidror?

Overgenomen van:
www.bovendien.com