Archief voor 2018

Historische Wortels van het Terrorisme

Historische Wortels van het Terrorisme

Terwijl  sommigen  de geschiedenis van het terrorisme in  de geschiedenis van het terrorisme terugleiden tot  de   Sicariēr-Zeloten in Judea in de 1e Eeuw, werd de term Terrorisme oorspronkelijk gebruikt om de daden te beschrijven van de Jacobijnen gedurende het Schrikbewind tijdens de Franse Revolutie (1789-1793). Maximilien Robespierre stond terreur voor als een werktuig voor de Revolutie. In 1795 veroordeelde Edmund Burke de Franse revolutionaire Jacobijnen fel om dat zij “duizenden van die helse honden , terroristen genoemd,  loslieten op het Franse volk”.  Anarchisten in Rusland  richten hun peilen op en vermoordden leiders  om hun “gewapende propaganda”.  De in 1858 opgerichte Ierse republikeinse Broederschap begonnen met bombardeer campagnes om hun politieke doelstellingen te bereiken.

Lees meer ...

DE SLEEPWET : JA of NEE

DE SLEEPWET : JA of NEE

Op 21 maart mogen we stemmen of we voor of tegen de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zijn. Maar waar gaat dit referendum precies over? Waarom wordt deze wet door tegenstanders de Sleepwet genoemd? En hoeveel invloed heeft de uitkomst van het referendum straks écht, nu de wet al door de Tweede- en Eerste Kamer is goedgekeurd, en het referendum slechts raadgevend is?

China wás al de spullenschuur van de wereld, maar wordt nu ook dé wereldwijde webshop. Chinese internetgiganten als Alibaba en Tencent hebben hun digitale shopsystemen nationaal uitgerold en gaan nu keihard de concurrentie aan met Bol.com en Amazon. Ondertussen dunt het Nederlandse winkelaanbod uit.

Lees meer ...

28 JAREN NA DE VAL VAN DE BERLIJNSE MUUR

1989 was een belangrijk jaar. De hele wereld door van Trafalgar tot het Plein van de Hemelse Vrede, waren lang onderdrukte stemmen weer te horen. De onrust werd pandemisch. Natie na natie  ging de boeien afschudden, waarmee ze gebonden geweest waren en op hun mensenrechten en godsdienstvrijheid staan. Dir waren heftige dagen – 28 jaar geleden.

Bijbelsmokkel

Decennialange Bijbelsmokkel  en radio-uitzendingen richting achter het IJzeren Gordijn hadden steun gegeven aan de vasthoudende vervolgde Christenen die hun buren en zelfs sommigen van hun vervolgers voor Christus  wonnen.

Campagnes gericht op bedrog

Het is belangrijk terug te denken aan “de Doctrine der Tegenstellingen” van Mao Tse Toeng, die een overzicht geeft van de relatie tussen Druk en loslaten.  Druk: de hamer zwaait neer om contact te maken met de spijker. Loslating: de hamer wordt weer opgeheven voor een nieuwe dreun. In de geo-strategie van de Koude Oorlog had deze herhaalde zwaai naar boven populaire namen, ontspanning, perestroika en glasnost. Maar zij maakten deel uit van het doorgaande proces  van het inhameren van de spijker.

Lees meer ...

Hoe Rothschild schuldslaven van ons heeft gemaakt

Hoe Rothschild schuldslaven van ons heeft gemaakt

Geld, het instrument waarmee enkelen de gehele mensheid controleren…

In de publicatie ‘Bankers, Bradburys and the carnage on the Western Front!’ laat Justin Walker geen spaan heel van het huidige financiële systeem en de hierachter schuilgaande krachten. Walker schrijft letterlijk dat deze krachten de wereld op hun condities willen controleren. De huidige lage rente camoufleert enigszins hoe ver dit proces naar wereldcontrole is gevorderd. Als de rente weer omhoog gaat, zoals nu in de V.S. en Canada al het geval is, dan zal snel blijken hoezeer de elite waarover Walker schrijft de wereld door het ‘geld door schuld systeem’ al in zijn greep heeft.  De publicatie van Walker is uit 2012. In een volgend artikel gaat De Vrije Media in op de voorstellen van Walker om ons zo snel mogelijk los te maken van de druk van de elite.

Lees meer ...

De architectuur van de macht volgens de oprichter van de illuminatie – Adam Weishaupt

De architectuur van de macht volgens de oprichter van de illuminatie – Adam Weishaupt

De huidige werkelijke machtsstructuur in de wereld is gebaseerd op de ideeën van Adam Weishaupt. Hij was een professor (rechten) aan de universiteit van Ingolstadt, Beieren. Weishaupt deed rond 1775 onderzoek naar het mechanisme van macht. Hij kwam tot de conclusie dat de traditionele machtsstructuren uiteindelijk altijd omvielen, en dus tijdelijk waren. Dit vanwege twee ‘zwakten’: ethiek en ijdelheid.

Lees meer ...