1989 was een belangrijk jaar. De hele wereld door van Trafalgar tot het Plein van de Hemelse Vrede, waren lang onderdrukte stemmen weer te horen. De onrust werd pandemisch. Natie na natie  ging de boeien afschudden, waarmee ze gebonden geweest waren en op hun mensenrechten en godsdienstvrijheid staan. Dit waren heftige dagen – 28 jaar geleden.

Bijbelsmokkel

Decennialange Bijbelsmokkel  en radio-uitzendingen richting achter het IJzeren Gordijn hadden steun gegeven aan de vasthoudende vervolgde Christenen die hun buren en zelfs sommigen van hun vervolgers voor Christus  wonnen.

Campagnes gericht op bedrog

Het is belangrijk terug te denken aan “de Doctrine der Tegenstellingen” van Mao Tse Toeng, die een overzicht geeft van de relatie tussen Druk en loslaten.  Druk: de hamer zwaait neer om contact te maken met de spijker. Loslating: de hamer wordt weer opgeheven voor een nieuwe dreun. In de geo-strategie van de Koude Oorlog had deze herhaalde zwaai naar boven populaire namen, ontspanning, perestroika en glasnost. Maar zij maakten deel uit van het doorgaande proces  van het inhameren van de spijker.

Protest

Er was onrust in landen van de Oostzee tot de Balkan. Vroeg in het jaar toonde Joegoslavië  tekenen van scheuren in de zomen. Onrust in de werkende klasse en inflatie die men niet kon beheersen samen met etnische rivaliteiten veroorzaakten  wijdverbreide ontevredenheid met de regering. “het Land van de Zuid-Slaven” was gecreëerd na de Eerste Wereldoorlog uit overblijfselen van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. Het bestond uit zes republieken, vijf naties, vier talen, drie religies, twee alfabetten, maar er was slechts één politieke partij. De Communistische Partij. Josip Broz Tito  was het lijm dat alles bij elkaar hield.

Het Rijk van de Boze verslaan

De strategie van Ronald Reagan om het Sovjetrijk van de Boze te ontmantelen slaagde. Zijn op de ruimtevaart gebaseerde Strategische Verdedigingsinitiatief ( Star Wars), maakte de raketten van de Sovjets achterhaald. De VS steunde Vrijheidsstrijders  in Afghanistan, Angola en Nicaragua ruimden Sovjetsoldaten op. De Sovjet Unie veroorzaakte haar eigen bankroet, in haar pogingen om gelijk op te gaan in de bewapeningswedloop.

Glasnost

Mikhail Gorbatchov signaleerde een verhittende  trend in de Koude Oorlog, toen McDonalds  winkels opende in de Gorkystraat van Moskou. Hij was dan ook de nieuwe lieveling in diplomatieke kringen in het Westen. “Hij is een man, met wie ik zaken kan doen” koerde Margaret Thatcher. Gorby’s nieuwe woord was Glasnost

In maart 1989  gingen  zelfs enige Russische burgers de desinformatie geloven, Critici doken uit de ondergrondse op, ventileerden onorthodoxe opvattingen en organiseerden zelfs onofficiële groepen die een uitdaging konden vormen voor de macht en invloed van de Communistische Partij. Zij maakten koppen in de Westerse kranten, maar thuis werden hun namen opgemerkt.  Het waren dappere zielen die uit ervaring wisten dat zij de eersten waren om te verdwijnen in een afgelegen goelag, als de hamer weer neerkwam.

De nationalisten roerden zich in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen. Een onofficieel document genoemd “Memorial”, opgesteld om  de wreedheden van Stalin te documenteren en zijn slachtoffers  te herdenken werd door de hele Sovjet Unie verspreid met hoofdstukken in 110  grote en kleine steden.. Het werd een platform voor allerlei grenzeloze discussies over openbare zaken.

Een vloedgolf van verzet

Laat in het voorjaar  groeide de ontevredenheid uit tot een niet te stoppen tsunami.. Enige vreedzame protesten werden op beestachtige wijze neergeslagen. In de vroege morgen van 9 april 1989  werden Spelznaz-troepen (geselecteerde commando’s) naar de schilderachtige  oude hoofdstad van Georgië, Tiflis, langs  het sierlijke met bomen omzoomde  Rustaveliplein gestuurd  om ongewapende demonstranten aan te vallen. Tientallen mensen werden gedood  en meer dan 7000 gewond. Franse dokters uit de gerespecteerde stichting “Artsen zonder Grenzen” bevestigden op basis van lijkschouwingen, dat de Sovjettroepen giftig CS gifgas gebruikt hadden (een verstikkend gas gebruikt op slagvelden) om de demonstranten uit elkaar te jagen. Daarna werd Tiflis afgesloten voor buitenlandse journalisten. Het geheel werd een voorloper van het Plein van de Hemelse Vrede twee maanden later.

Met kaarsen verlichte  gebedsprotesten

Het was een lange hete zomer. Er waren met kaarsen verlichte  gebedswaken en massademonstraties  vanaf de Oostzee tot aan de Zwarte Zee. Mijnwerkers staakten van Siberië tot aan Oekraïne. Estlanders  gingen samen met letten en Litouwers  om te protsteren tegen de Sovjetinvasie van hun landen in 1940

Haal deze Muur neer

In Oost-Duitsland (DDR) zag twee derde van de mensen dagelijks de West-Duitse televisie. In de tweede helft van 1988 spraken vele stemmen na wat president Reagan eerder ge-eist had: “Gorbachev, haal deze muur neer”.

Anti-communistische Revoluties

In oktober 1989 werden we meegesleept in de euforie van de menigten die demonstreerden op het Wencelausplein in Praag. Arbeiders in Tsjechoslowakije stroomden in de straten om de protesten van de studenten te steunen die protesteerden tegen de communistische misstanden. – niet precies waar  Marx aan dacht toen hij zei: “Arbeiders van de wereld, verenigt u”. Het was allemaal erg spannend

De Val van de Berlijnse Muur

In november tuimelden communistische regiems als dobbelstenen. De macht van het volk scheen terug te zijn op de kinderkopjes van Oost-Europese hoofdsteden. Halverwege de maand was de muur gescheurd en de media waren actief tegen de achtergrond van een menselijke bloeding die de Berlijnse Muur doorbrak.

Roemenië onder Ceausescu

Wij werkten in 1989 achter het IJzeren Gordijn in de meeste Oost-Europese landen, maar wij waren het meest gefocust op Roemenië. Mijn schoonzoon, Dr. Peter Hammond reisde in april en november van dat jaar mee. Samen preekten we het Evangelie en zagen met eigen ogen de opbouw van de spanning en de groeiende verwachtingen van de bevolking.

Hoogmoed komt voor de val

In veel opzichten leek de vroegere dictator van Roemenië, Nicolae Ceausescu op koning  Belsazzar. He leefde als een koning in een paleis, terwijl overal om hem heen armoede en gebrek waren.. Hij wist van God af, maar eerde Hem niet. Hoogmoed deed hem  zich verzetten tegen de Heere des Hemels. Hij omringde zich met de Securitate, een zeer bevoorrechte kliek van misdadigers gezworen om hem tot in de dood te verdedigen. Samen vierden zij feest terwijl de meerderheid honger leed. Zij dronken wijn en prezen de goden van het materialisme

Het geschrift op de Muur

Anders dan Belsazzar  zag de tiran Ceausescu het handschrift op de muur niet. Was dat wel zo geweest, dan had hij ongetwijfeld  zijn staatsbezoek aan Iran in december 1989 afgezegd en was in Boekarest thuisgebleven. De rest is geschiedenis.

De Kerstrevolutie

De demonstraties begonnen in Timisoara, de tuinstad van westelijk Roemenië   Ceausescu instrueerde zijn troepen om de orde te handhaven. Toen verliet hij het land voor een driedaags bezoek aan Iran. Men was zo geconditioneerd om de expliciete orders  van de dictator op te volgen dat niemand goed scheen te weten wat men in zijn afwezigheid moest doen in de snel verslechterende situatie

Een standpunt innemen

Eerder had de communistische regering aan de moedige predikant van een heel grote kerk  meegedeeld dat hij ontslagen was en verbannen moest worden naar een dorpje enige honderden kilometers van zijn woonplaats. Als reactie omringde  de gemeente de kerk en weigerde de autoriteiten binnen te laten om hem te arresteren en uit te wijzen. Op de derde dag van dit verzet waren de autoriteiten zo woedend dat zij dreigden het vuur op het volk dat het gebouw beschermde  te openen

Alle duisternis kan het kleinste Licht niet doven

Eén man stak een kaars aan en gaf het licht door aan de persoon naast hem.  Langzaam begon  de menigte van 3000 mensen zich te verspreiden en naar  het belangrijkste plein  in het centrum van de stad te marcheren. Mensen met brandende kaarsen  kwamen uit hun appartementen in de zijstraten stromen en voegden zich bij de mars. Weldra  verzamelden 10.000 kaarsen dragende burgers zich op het centrale openbare plein.

De Duisternis overwinnen

Toen ze het centrale plein van de stad bereikt hadden sloeg iemand de ramen  van  een regeringsboekwinkel in. De menigte stormde naar binnen, haalden de boeken van Marx, Lenin en Ceausescu naar buiten en staken ze in brand. Een vooraanstaande predikant gaf als commentaar: “Nu zorgen de geschriften van Marx voor de eerste keer voor licht”

Verzet tegen het Communisme

Nu stonden er al 100.000 mensen op het Stadsplein te schreeuwen: “Weg met Ceausescu”.  Zij eisten: “ Wat er in de dollarwinkels staat, willen wij in onze winkels”. Een verwijzing naar de aparte winkels voor buitenlanders en partijleiders, waar goederen alleen met vreemd geld konden worden gekocht. De prachtige. oude Opera stond opvallend aan het Plein. Vanaf het balkon ging de dominee van de Baptistenkerk de menigte voor in het Onze Vader.

Bevel tot vernietiging

Toen de situatie  uit de hand liep gaf  Elena, de vrouw van de Eerste Minister, een echte Izebel, bevel tot de totale verwoesting van Timisoara, een stad van 300.000 inwoners. Het leger weigerde het bevel uit te voeren. Vele soldaten werden door de Securitate doodgeschoten. De laatsten gaven commando dat tanks de menigte moesten vermorzelen. Maar daar Ceausescu het leger niet vertrouwde had hij die strijdkrachten weinig  munitie en brandstof gegeven. Toen de Securitate  naar het stadscentrum rerd hadden de tanks geen diesel meer en vielen zij stil.

Onderdrukking

Vlak voor Kerst 1989 werd het plan “M’ geactiveerd. Het was een zinloos, krankzinnig idee de hele natie te straffen, als ooit de regering bestaande uit de familie van Ceausescu zou vallen. De vernietiging van Timisoara was daar een voorbeeld van. Een ander plan was de water reservoirs te vergiftigen om gehele bevolkingsgroepen om te brengen. By Cluj-Napoca  werd een groep communisten gedood, toen zij een dam probeerden op te blazen, hetgeen  die mooie universiteitsstad in Transsylvanië  praktisch zou hebben verwoest.

Het leger keert zich tegen de Staat.

Duizenden werden er door de communisten omgebracht voor het Roemeense leger  de kant van het volk koos om de communistische dictatuur omver te werpen. Het was belangrijk dat er snel recht gedaan werd in de militaire berechting en de terechtstelling  van de Ceausescu’s. Elk ogenblik van uitstel vergrootte het risico van hun redding door de Securitate die wachtte op een radiosein  vanaf zijn polshorloge. Zolang hij nog leefde ging het vreselijke slachten door. Zodra het bericht verbreid werd met de foto’s  van zijn dood door een vuurpeloton hield het afslachten praktisch op.

 De wonderlijke omwenteling

Roemenië was het laatste land in Oost-Europa waar de verandering plaats vond. De Miraculeuze Revolutie vond plaats half december en Nicolae Ceausescu werd op 1eKerstdag terechtgesteld. U kunt zich voorstellen de vreugde van de bevolking in de dorpen die onder het regiem van Ceausescu bestemd waren om vernietigd te worden. Voor sommige was de uitkomst gekomen uren voor de bulldozers hun vreselijke opdracht zouden beginnen. Voor het dorp Vladiceasca en een paar honderd andere was het al te laat. Momenteel ligt er slechts  een onvruchtbare met sneeuw bedekt veld, waar generaties lang een bloeiende, kleine gemeenschap  samen geleefd, liefgehad en gewerkt hadden.

Een groen Licht

Wij hadden onze reis naar Roemenië niet gepland in januari, een week na de Kerstrevolutie. . God wel.  Wij hadden de middelen niet om te gaan. God wel. Volstrekt alles viel op zijn plaats.. Toen God ons het groene licht gaf, vertrokken we. In Arad klonk er nog sporadisch geweervuur, twee straten  van waar we logeerden., maar het hield spoedig op.

Een oogst van zielen.

Overal waar we preekten hadden we een oogst van zielen.  Met het uur werd de urgentie groter. Vele Roemenen zeiden: “ Nu of nooit” We ontmoeten beambten in de “nieuwe regering. Sommigen hadden ons jarenlang in plaatselijke kerken horen preken. Een overheidspersoon sprak: “ U bent in de donkere dagen onze vriend geweest; wij zullen u nu niet vergeten”

Een nieuwe dreiging

Voor het stof ging liggen bij het  vallen van  de Berlijnse Muur in 1989, schreef ik deze woorden: “De Islam zal steeds militanter worden. Zij zal spoedig het communisme vervangen in de grote bedreiging van de vrijheid.” Dit is niet de tijd voor ontwapening; als wij voortijdig onze zwaarden in ploegen omsmeden, zullen we straks ploegen voor hen die hun zwaarden gehouden hebben.

De waarheid overwint

In Lukas 18 heeft de Heere ons onderwezen om altijd te bidden en niet te vertragen. Zelfs een onrechtvaardige rechter zal het opgeven tegenover  aanhoudend gebed en druk. Publiciteit zorgt voor bescherming voor de vervolgden. Het IJzeren gordijn werd gebroken om het volhardend geloof, aanhoudende moed, trouwe prediking van het Evangelie en de aanhoudende gebeden van het volk. De waarheid overwint.

Ds. Bill Bathman  was  voorzitter van de Frontline Fellowship. Hij diende 60 jaar als pionier zendeling in Oost-Europa Hij is de schrijver van DOORGAAN, AL IS DE DEUR GESLOTEN en DOORGAAN

Audio-documentaires over het Communisme, Vervolging, Reformatie en Opleving in Roemenië. De Wonderlijke Revolutie Afrika begrijpen en andere klassieke; Geschiedenis op CD’s  door Ds. Bill Bathman zijn te krijgen bij Frontline fellowship – USA Box 728, Manitou Springs CO 80829, USA, email; info@frontlinefellowship.net, website www.frontlinefellowship.net

Zie ook

De koude oorlog en het IJzeren Gordijn

Het Zwartboek van het Communisme