Woensdag 6 december jl. werd in het gebouw ‘Nieuwspoort’ in het perscentrum  in Den Haag door dhr.J.den Admirant, een opmerkelijk boek aangeboden aan mr.Holdijk, lid van de Eerste Kamer voor de SGP.
Tevens is de korte inhoud van het boek verspreid aan alle leden van de regering en de volks­ver­te­genwoordiging.

Het boek genaamd ‘Schoon schip in kerk en staat’ geeft een diagnose van de tijdgeest, van de kerk en van de politiek. Daar is immers een heleboel mis mee. Het wil tegelijkertijd ook een positieve boodschap aan de kerk en aan het volk brengen.

De heer J.den Admirant (VDM) ging in zijn toespraak in op het probleem van de democratie. Democratie is geen garantie dat het volk zich aan Gods’ wetten houdt. Integendeel, zo de wind waait, waait haar jasje.
Wie maakt de dienst uit in Nederland? Dat is immers de helft plus één. Het volk maakt uit wat er op een gegeven moment goed of kwaad is, en ‘goed’ betekent dan niet zelden economisch verantwoord. Democratie betekent dat het volk via zijn gekozen volksvertegenwoordigers zijn zin krijgt. Daarom is deze regeringsvorm onberekenbaar.

De heer den Admirant schetste een omwenteling in het geestelijke leven, een omwenteling ten kwade, die eigenlijk al meteen na de Franse Revolutie is begonnen. Op heel veel maatschappelijke terreinen wordt Gods’ Woord niet meer erkend als gezaghebbend.
Over andere samenlevingsvormen anders het huwelijk, wordt niet meer moeilijk gedaan, de media worden welbewust gemanipuleerd door een handjevol plannen­makers die medeverantwoordelijk zijn voor de afbraak van de christe­lijke normen en waarden. En wat er nog van de boodschap van het evangelie over is, hebben wij aangepast aan onze eigen denkbeelden. Verval van de kerk is tegelijkertijd ook verval van de staat.
Daarom is iedereen medeverantwoordelijk voor dit afbraakproces, gelovigen en niet-gelovigen, christenen en niet-christenen.
De heer den Admirant wees er in zijn toespraak op dat schuldbelijdenis de enige weg terug is.

Het boek ‘Schoon schip in kerk en staat’ is tevens een getuigenis dat de God van Israël, die Zich ooit duidelijk onder ons volk geopenbaard heeft, Zich door niets of niemand de mond laat snoeren. Niemand kan Zijn Woord verdonkere­manen. Zijn Woord kan een tijd lang verstikt worden, maar als God gaat spreken is Hij ook niet te houden. Dan neemt Hij het heft in handen.
De democratie als systeem zal dan verdwijnen, er zal een theocratie herrijzen, zoals die ook enigermate tijdens de Reformatie bestond. God zal zelf de slechte herders ter zijde stellen en ontslaat hen uit hun dienst. Te beginnen in de kerken. Deze operatie van Hogerhand doet wel pijn, maar is absoluut genezend, aldus den Admirant.

Ook Rome zal vallen, het vierde en laatste Wereldrijk dat Daniël ons beschrijft in zijn profetieën. Het is een opleving van het Romeinse Rijk, maar zijn leven zal kort zijn. Alleen Jezus de Messias zal Koning zijn.