Het aantal aanhangers van de diverse Boeddhistische organisaties en stromingen in Duitsland is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Het totaal aantal boeddhistische gelovigen zou inmiddels opgelopen zijn tot 40.000. Onlangs werd er officieel de eerste Boeddhistische tempel in Düssel­dorf geopend.
Dit meldt Idea Spektrum, een weekblad uitgegeven door de informatiedienst van de Evangelische Alliantie in Duitsland.

Volgens dominee Walter Schmidt uit Stuttgart, die voor de Evangelische Kirche onderzoek doet naar dit soort stromingen, beschouwen velen het boeddhisme als een soort exotisch alternatief voor het christendom. Mensen die naar Azië reizen en zich met Tibetaanse, Japanse of Chinese tradities bezig houden, dringen meestal niet verder door tot de diverse stromingen. Experts beschrijven deze opvattingen als ‘Airport religion’, waarbij elementen van vreemde culturen gebruikt worden om een innerlijke leegte te vullen.

Niettemin hebben vertegenwoordigers van de Boeddhistische gemeenschap in Stuttgart voor de Oekumenische Presseclub in Baden-Württemberg verklaart dat het aantal mensen dat in het Boeddhisme geinteresseerd is, sneller groeit dan het ledental. Ook mensen die het in de kerk niet meer zien zit­ten, komen in toenemende mate naar Boeddhistische manifestaties.

Het blijft een treurige zaak dat mensen in grote getale zich wenden naar een godsdienst die wezenlijk niets te bieden heeft, noch voor het tijdelij­ke, noch voor de eeuwigheid.