Het aantal moslims in Duitsland is sinds 1945 gestegen van 6000 tot ruim 3 miljoen. Deze cijfers komen van het Islam Archiv Deutschland Zentralinstitut in het Duitse Soest. In 1997 telde men nog 2,62 miljoen aanhangers van de islam in Duitsland. Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog tot 1962 steeg het aantal moslims slechts langzaam, van 6000 tot 16.000.
In de jaren zeventig vervijfvoudigde het aantal gastarbeiders, die toch merendeel van islamitische huize waren, van 250.000 in 1971 tot 1.500.000 in 1979.

Volgens het Duitse weekblad Idea Spektrum kende de christelijke kerken in Duitsland een soortgelijke ontwikkeling, alleen dan naar beneden. Sinds 1950 heeft de Evangelische Kirche in Duitsland maar liefst 16 miljoen leden verloren. Het totale aantal leden daalde van 43 miljoen naar bijna 27 miljoen. De beide volkskerken in Duitsland verschrompelden drie maal zo snel vergeleken met de groei van de islam.

Terwijl het aantal moslims in de afgelopen drie jaar met 420.000 is toegenomen, hebben de beide volkskerken  in hetzelfde tijdvak ruim 1 miljoen leden verloren, de Evangelische Kirche rond de 670.000, de roomse kerk 520.000 leden.

Van de meer dan drie miljoen moslims in Duitsland, is 68 procent als praktiserend te noemen, aldus het hoofd van het Islam-Archiv, Salim Abdullah. De rest is slechts formeel moslim. Volgens deze gegevens staan er in Duitsland ruim 2 miljoen praktiserende moslims tegenover 1,35 miljoen praktiserende protestanten, als men het kerkbezoek van 5% als maatstaf neemt.
Het aantal moslims in Duitsland zal door geboorteoverschotten, legale en illegale immigratie alleen nog maar toenemen.

Inmiddels heeft de coördinator van de Europa-Groep voor de Heilige Oorlog (Jihad), Abu Hamza, verklaart dat moslimextremisten de islam tot de invloedrijkste religie willen maken. Dit meldde de Russische krant Vremja in een interview met deze moslimstrijder. Volgens hem moet de Jihad-beweging dwars door Rusland, Amerika en Europa islamitische staten uit de grond stampen, zodat “het licht van de islam op elk mens valle”. Zijn plannen gaan ver. De Russische hoofdstad moet gewapenderhand worden ingenomen door islamitische strijders en uitgeroepen worden tot islamitische hoofdstad. Niet alle staten hoeven islamitisch te worden. De overgebleven christelijke landen moeten wel “met de wetten van de islam in vrede leven”. Moslims die bereid zijn tot samenwerking met vertegenwoordigers van andere religies, zijn geen echte moslims, aldus Hamza.