In het Amerikaanse weekblad ‘Barron’s’ verscheen een hoofdartikel van de hand van Dr. Henry Kaufman, een econoom die in de loop der jaren telkens werd bespot wanneer hij een neergang in de economie voorspelde, en wanneer hij dan gelijk kreeg werd hij vergeten. De laatste keer dat dit gebeurde was in oktober 1987.

Nu heeft hij voorspeld, dat we in de komende acht maanden langs het randje van de afgrond zullen gaan, en dat is dan het minst erge. De komende minister van financiën in de U.S.A. zal, menselijkerwijs gesproken, meer macht in handen krijgen dan de president. De meeste experts op financieel gebied kijken somber en spreken hem niet tegen. Zij weten, dat de media gedomineerd worden door socialistische elementen. Feitelijk alleen de dagbladen, T.V. stations en radio stations van Rupert Murdoch zijn onafhankelijk. Tijdens de verkiezingen bleek dat vooral duidelijk in New York en de grote steden in Californië. De Democraten (socialisten) zullen alles op alles zetten om te verhinderen dat ze hier of daar achteruit geduwd zullen worden, hoewel ze best weten dat de ‘Clinton-jaren’ de Amerikaanse economie hebben afgeremd, en dat kan niet langer geheim gehouden worden. De sterke groei op de beurs is een rookgordijn geweest. Er is teveel geld gestopt in de technologische ontwikkeling, en de nieuwe snufjes beginnen hun aantrekkingskracht te verliezen.

Ook in Europa zijn de eerste tekenen van vermindering van de economische groei te zien. Het stijgen van de olieprijzen heeft daartoe bijgedragen, en daar had eigenlijk niemand op gerekend. Het lukt de diverse regeringen niet of nauwelijks van hun enorme staatsschulden af te komen. Gunstige berichten op dit gebied zijn vaak erg kunstmatig en blijken dikwijls luchtballonnen te zijn die wat later door dezen of gene worden doorgeprikt.

In de U.S.A. nam de staatsschuld in twee jaar tijd toe met vele miljard dollars. De inkomsten bewegen zich in dalende lijn. De meerderheid van de consumenten (het gewone publiek) heeft nog niets in de gaten. Er wordt met geld gesmeten. Velen zitten tot over hun oren in de schuld. Dr. Kaufman zegt, dat in geen vijftig jaar de economie van de hele wereld zo afhankelijk is geweest van wat er op de beurs gaat gebeuren met de koersen van de aandelen van de grote ondernemingen: ze slepen elkaar mee, vooruit of achteruit.

Dr. Kaufman stelt de kans op een recessie, volgend jaar, op 35 tot 40%. Een andere deskundige, Stephen Roach van de firma Morgan Stanley, zegt het hiermee eens te zijn. Hij voegt eraan toe, dat het tijd wordt de alarmklok te luiden.

Al die mensen die er nu nog van bezeten zijn in korte tijd veel geld te verdienen, met name met behulp van hun computers, versnellen door hun activiteiten alleen maar de komst van een catastrofe.
Hen te adviseren af te remmen zo lang dat nog kan, zal waarschijnlijk worden beschouwd als een immorele daad.
Max Walsh, hoofdredacteur van het Australische weekblad ‘The Bulletin’ (zijn land onderhoudt nauwe betrekkingen met de U.S.A.) waarschuwt: “We weten dat de Amerikaanse economie zich minder snel ontwikkelt (daalt). Waar niemand zeker van is, is hoe vlug zich dit verder zal voltrekken”.