Een serie advertenties in een locale krant heeft tot onrust geleid in de West-Canadese stad St George. Leiders van verschillende oecumenische kerken, die aanstoot namen aan de advertenties waarin het antichristelijke van de Paus en de Rooms-katholieke kerk werd aangetoond, eisten van de hoofdredacteur dat hij de advertenties zou weigeren. Het hoofd van de advertentieafdeling beriep zich echter op de vrijheid van meningsuiting en zag geen reden om de advertenties niet te plaatsen.

In de advertenties, die getiteld waren ‘Let the Bible Speak’,  beschreef ds. Jonathan Thomas, predikant van de plaatselijke Free Presbyterian Church, hoe door de eeuwen heen de paus als een antichrist gezien is. Hij citeerde daarbij uit boeken van de reformatoren en de Puriteinen. In een van de advertenties citeerde hij uitvoerig de 19e eeuwse Engelse predikant C.H. Spurgeon over de valse leer van Rome.

Dit schoot verschillende mensen in het verkeerde keelgat. Het streven van de oecumenische beweging is om de kerken, zowel de protestantse als de roomse, te verenigen. Het wijzen op dwalingen en fouten van een andere, in dit geval de Rooms-katholieke kerk wordt door aanhangers van de oecumene als sektarisme en haat afgeschilderd. Zij oefenden daarom waar mogelijk druk uit om de verdere verschijning van de advertenties te voorkomen.

De publiciteit die hiermee gepaard ging, zorgde er echter voor dat verschillende mensen interesse toonden en de diensten van de FP-kerk  bij gingen wonen. Ds. Thomas vertelt aan het Noord-Ierse blad The Burning Bush dat dat de hele controverse de moeite waard maakt:  “Het resultaat was zeker merkbaar! Iedere zondagsdienst  hadden we bezoekers. Twee dames, waarvan er een overtuigd Rooms-katholiek was, hebben sindsdien iedere dienst bezocht. De tegenstand was ook behoorlijk sterk. Een anonieme brief werd tijdens een zondagmorgendienst bij onze kerk achtergelaten. De uitgever van de krant waarin onze artikelen geplaatst werden, probeerde de advertenties te stoppen, maar het hoofd van de advertentieafdeling weigerde dat. Een van de redenen was dat onze artikelen ervoor zorgden dat de krant beter werd verkocht. Sommige van onze leden zijn door vrienden en familieleden onder druk gezet om onze kerk te verlaten. Een van onze leden, een dame, werd door haar buurvrouw opgewacht toen ze terugkwam uit de kerk. Haar buurvrouw was woedend op haar en zei dat ze nooit meer zou toestaan dat haar zoontje meeging naar de zondagsschool. Ze stelde dat de Free Presbyterian Church een club fanatiekelingen was die katholieken haatte.”

De prediking van de Free Presbyterian Church kenmerkt zich echter door een diepe bewogenheid met de mens, zowel de protestantse  als  de rooms-katholieke. Predikanten uit het kerkverband waarschuwen regelmatig tegen wat zij noemen de ‘valse oecumene’, de samenwerking tussen Rome en Reformatie.