Er is een boek verschenen van de hand van Dr. Leonard G. Horowitz met de titel ‘In Emerging Viruses: Aids & Ebola, Accident or Intentional?’. Hierin wordt Aids van het begin tot heden nauwkeurig onderzocht. Deze wetenschappelijke expert wil niets weten van het verhaal dat Aids begon bij groene aapjes ergens in Afrika en daarna overging op de mens. Hij levert het bewijsmateriaal dat leidt tot de conclusie dat Aids in een laboratorium is gemaakt. Mogelijk om gebruikt te worden als een biologisch wapen. Daar is in de jaren 1960‑1970 aan gewerkt door Rusland en de U.S.A. Er werd geëxperimenteerd met vaccinaties die allerlei ziekten konden bestrijden, met inbegrip van kanker. Maar er werd ook gepraat over het afremmen van de groei van de wereldbevolking. In Washington werd op 29 juli 1969 zelfs een speciale commissie van onderzoek in het leven geroepen.

Dr. Horowitz vraagt zich af, of met het uitproberen van virusbestrijdende middelen ook nieuwe zijn ontstaan. Hij noemt een aantal verontrustende feiten. Er zijn stoffen ontstaan, die het menselijk afweermechanisme tegen besmettelijke ziekten verlammen, en men kan ze blijkbaar niet stoppen.
In het maandblad ‘USA Today’ wordt gewaarschuwd, dat er met AIDS een tijdbom onder Afrika ligt, met name ten zuiden van de Sahara. In ‘Newsweek’ wordt vastgesteld, dat Afrika dodelijk omkneld wordt, zoals in de Middeleeuwen met de zwarte pest het geval was. De ‘Unicef’ spreekt van “een moderne versie van Dante’s Inferno”.
Voordat Aids verscheen, had Afrika al te strijden tegen Ebola, Malaria, Gele koorts, Tuberculose, Cholera, Meningitis, Tyfus, blindheid, Bilharzia, en vele andere ziekten. Ziekten die men dacht te hebben uitgeroeid, slaan opnieuw toe, waaronder de slaapziekte in Angola, Soedan en Somalië. De verzwakte inwoners van Afrika hebben geen verweer, ook niet tegen Aids, dat zich uitbreidt als een olievlek.
De gemiddelde leeftijd van de Afrikaanse mens is gedaald van 59 jaar in 1990 tot 45 jaar in het jaar 2000.

Estelle Lombard zegt in de ‘Aida Parker Newsletter’: sterke rijke landen komen tegenover zieke uitstervende landen te staan (dat zijn overwegend landen die uitgeleverd zijn aan communistische regimes, zoals in Angola, Zuid‑Afrika, Mozambique, Namibië, Zimbabwe, Swaziland en Botswana). Aids is de dodelijkste ziekte die Afrika ooit heeft gekend.

De ‘Wereld Gezondheids Organisatie’ zegt, dat omstreeks 2010 een hele generatie zal zijn weggevaagd. Zeventig procent is reeds besmet. Aids wordt op de voet gevolgd door tuberculose.
Er dreigt een algemeen tekort aan arbeiders in de landbouw. Waarschuwingsacties hebben niets geholpen. Hein Marais (Universiteit van Pretoria) zegt in ‘Review 2000’: “Wij hebben gefaald. We hebben vijf jaar de tijd gehad om de epidemie te stoppen, maar dat hebben we niet gedaan. De stilte van de regering is een schandaal.”

De vorige minister van gezondheid, mevrouw Dr. Nkosazana Zuma, is daarom van doodslag beschuldigd door Dr. Costa Gazi (PAC organisatie). De huidige regering onder president Mbeki geeft liever 30 miljard rand uit aan het kopen van nieuwe oorlogsschepen en vliegtuigen in Europa,  maar de krijgsmacht van Zuid‑Afrika telt bijna 70% Aids patiënten. Op een militaire basis in het noorden van Kwa‑Zulu land is dat 90%. Van een miljoen ambtenaren zijn er 100.000 besmet. Van de mijnwerkers 45%. Het aantal weeskinderen loopt in de miljoenen.