Wetenschappelijk onderzoek heeft de laatste twintig jaar nieuwe inzichten opgeleverd over de achtergronden van buitengewone bewustzijnservaringen, die vaak ‘paranormaal’ worden genoemd. De Britse anomalieënonderzoeker Albert Budden begon zich in de jaren ’90 te verdiepen in de literatuur op dit gebied. Hij ontdekte dat de resultaten van recent neurologisch, medisch en psychologisch onderzoek uiterst relevant waren voor het begrip van de buitenaardse ontmoetingservaring. Dit schrijft Frits Westra in zijn artikel “Aliens en de neurologische connectie” op de site www.ufomelden.nl

In diverse publicaties, waaronder zijn recentste boek Electric UFO’s (1998), wijst Budden erop dat alienontmoetingservaringen in feite epileptiforme verschijnselen zijn. Hij doelt daarbij in het bijzonder op de symptomen van partiële epilepsieaanvallen; een deel van de hersenen wordt getroffen door overmatige elektrische activiteit die het normale functioneren verstoort, echter zonder dat de patiënt daarbij neervalt, zoals dat bij gegeneraliseerde, grote epilepsieaanvallen wel gebeurt. Voorbeelden van partieel epileptiforme toestanden zijn: paralyse [verlamming], die bijvoorbeeld voorkomt tijdens het in slaap vallen en ontwaken; trance, waarbij men in een verstilde, zombie-achtige toestand geraakt, vaak zonder tijdsbesef, en heldere, hyperrealistische beelden ‘ziet’, die zelfs echter lijken dan de realiteit; het waarnemen van gevormde figuren, in de gedaante van bijvoorbeeld een alien; het gevoel van aanwezigheid, waarbij men het idee heeft dat er nog iemand in de kamer is, hoewel die niet kan worden gezien. Dit is slechts een beperkte greep uit een lange lijst van epileptische symptomen. Personen die een ontmoeting met een buitenaardse rapporteren, vertonen dergelijke symptomen tijdens hun ontmoetingservaring.

Proefpersonen

De Canadese neuroloog prof. Michael Persinger heeft partieel epileptische ervaringen bij herhaling opgewekt bij proefpersonen. Door bepaalde delen van het brein van proefpersonen bloot te stellen aan elektromagnetische velden wist hij onder meer het gevoel op te wekken dat er een aanwezigheid bij de proefpersonen in de ruimte was. Deze bestraling van de hersenen is niet moeilijk, aangezien de schedel gemakkelijk door elektromagnetische golven kan worden gepenetreerd. Persinger verstoorde door de bestraling de normale elektrische activiteit in de hersenen van de proefpersonen, waardoor epileptiforme verschijnselen werden opgewekt.

Allergie

Albert Budden heeft er tevens op gewezen dat bepaalde personen een verhoogde vatbaarheid hebben voor het beleven van deze epileptiforme toestanden, namelijk zij die elektromagnetische hypersensitiviteit (EH) vertonen. EH is overgevoeligheid, eigenlijk allergie, voor elektromagnetische straling. Deze overgevoeligheid gaat vaak gepaard met andere (gemaskeerde) allergieën, zoals voedselallergie of chemische allergie. Laatstgenoemde is een minder bekende vorm van overgevoeligheid voor chemische stoffen, zoals parfum, spuitbussen, antibiotica enz. EH is beschreven door onder anderen de artsen dr. Cyril W. Smith en dr. Jean Monro, die deze en andere overgevoeligheden behandelen in het Breakspear ziekenhuis in Hertfordshire, Engeland. Ook de Amerikaanse psycholoog prof. Kenneth Ring van de universiteit van Connecticut trof elektromagnetische overgevoeligheid aan onder een populatie UFO-ontvoerden die hij heeft onderzocht.

Implicaties

Regelmatig verschijnt er nieuw wetenschappelijk onderzoek dat de neurofysiologische achtergronden van bijzondere bewustzijns-ervaringen blootlegt. De implicaties voor het onderzoek van het alienontmoetingsfenomeen tekenen zich steeds duidelijker af. Velen in de UFO-wereld blijven dit aspect van het fenomeen echter negeren. Men vindt het kennelijk aantrekkelijker om zich in te graven in de buitenaardse hypothese, ondanks dat de aanwijzingen voor de realiteit daarvan meestal zwak en onverifieerbaar zijn. De klinisch-neurologische benadering, zoals toegepast door Budden, biedt parameters die wel verifieerbaar zijn. De onderzoeksontwikkelingen op dit terrein volgen elkaar op en bieden perspectief op het vinden van antwoorden op vele vragen die het UFO-ontvoeringsfenomeen omringen. De welbekende UFO-onderzoeker en auteur Jacques Vallée onderschrijft deze mening. Na het lezen van Albert Buddens eerste boekje Allergies and Aliens (1994) stuurde Vallée een brief aan Budden waarin hij schreef dat hij versteld stond van de elegantie van Buddens benadering en dat hij wou dat hij dit zelf had bedacht!

Artikel overgenomen van: www.ufomelden.nl