In India wil een groep hindoes in totaal 10.000 geestelijken opleiden om tot het jaar 2000 alle in India wonende christenen en moslims tot het hindoeïsme te bekeren. In de afgelopen tien jaar neemt het aantal militante hindoegroepe­ringen en extremisti­sche hindoepartijen snel toe. Zij willen India in een zuivere hindoestaat omvormen.
Dit meldt Idea Spektrum.

Volgens Annaji Mukadam, een vertegenwoordiger van de Wereldraad van Hindoes, moeten alle Indieërs die vroeger door christelijke zendelingen of door de islamiti­sche heersers respectievelijk tot het christendom of tot islam zijn bekeerd weer ‘terug in de schoot van het hindoeïsme’. “De christenen zullen niet meer in staat zijn ons voor dom te houden”.
Mukadam kondigde aan dat alle hindoetempels die nu als moskee gebruikt worden ‘bevrijd’ zullen worden. Eerdere acties van extremistische hindoes leidden in december 1992 tot vele honderden doden toen in de Indiase stad Ayodhya een moskee werd vernietigd. De afgelopen jaren hebben ook bijeenkomsten van evangelische christenen in toenemende mate te lijden gehad van militante hindoes.
Er wordt momenteel, onder druk van extremistische hindoes, gewerkt aan een wet die de overgang naar andere godsdiensten verbiedt.

Dieter Kohl, medewerker van de in India actieve zendingsgemeen­schap ‘Wort & Tat’, meldde aan Idea Spektrum, dat gezien het bevolkingsaantal van rond de 900 miljoen inwoners, 10.000 hindoeïstische missionarissen niet zo veel betekent. Ook zijn de zendingsactiviteiten van deze hindoes voornamelijk op de bovenlaag van de Indiase bevolking gericht. De activiteiten van christelij­ke missiona­rissen richten zich meer op de onderste lagen van de bevolking.
Tot nu toe heeft ‘Wort & Tat’ nauwelijks problemen bij zijn werk gehad, aldus Dieter Kohl.

In totaal zijn tot nu toe ongeveer 2000 christelijke gemeentes gesticht waar zich vorig jaar rond de 3000 mensen lieten dopen. Volgens Markus Egger, de voorzitter van ‘Inter-Mission’, een Duitse zendingsorganisatie eveneens actief in India, “moeten de plannen van deze militante hindoes serieus genomen worden, ook al is het getal van 10.000 overdreven.”
Het klimaat voor christenen in India wordt er echter niet beter op. Ongeveer 82% van alle Indieërs hangt het hindoeïsme aan.