Uit diverse Amerikaanse publicaties blijkt dat de politieke leiderselite van het land zeer bezorgd is voor ongewenste gebeurtenissen rond de eeuwwisseling. Om alle risico’s te vermijden is de National Guard begonnen met de bouw van een aantal concentratiekampen in Amerika. Volgens goed ingelichte bronnen zou het gaan om een aantal detentiekampen waar verdachte personen tijdelijk kunnen worden geïnterneerd.


Foto’s van een recent gebouwd concentratiekamp in de staat Nevada zijn in Amerika gepubliceerd en via het Internet opvraagbaar.
Het gaat om een kamp ten noordoosten van Las Vegas aan de Range Road, vlak naast de Union Pacific Railroad die Los Angeles en Salt Lake City met elkaar verbindt. Het kamp bevindt zich op het terrein van de Nevada Army National Guard Armory, direct naast de Nellis Air Force Base.

Het bestaan van het kamp werd onthuld door Jack Ferm, lid van een burgerrechtbeweging in Las Vegas. Zijn onthulling via een lokaal radiostation heeft voor een schok gezorgd bij de plaatse­lijke bevolking. Volgens Ferm, die de man gesproken heeft die verantwoorde­lijk is voor de bouw van het kamp, gaat het in heel Amerika om ongeveer 300 kampen.

Het kamp is niet groot, ruim een vierkante kilometer en is bedoeld voor de detentie van ruim zeshonderd personen. Dit kamp lijkt op een doorgangskamp. Er zijn geen barakken, wel een soort kooien waar mensen ingestopt kunnen worden. Binnen het kamp zijn twee uitkijktorens gebouwd die de populatie eventueel met mitrailleurs in bedwang kunnen houden. Het kamp ligt er nog verlaten bij.
Volgens een woordvoerder van de National Guard is het kamp bedoeld om personeel van het 72e Military Police Company te trainen. Ook kan het kamp gebruikt worden voor de training van het beveiligingspersoneel van de Nellis Luchtmachtbasis en de plaatselijke politie.
Hij liet in het midden of het hier gaat om een militaire training van het personeel zelf of een training om het personeel te trainen hoe zij een detentiekamp moeten runnen.

In het begin van dit jaar meldde ‘De Telegraaf’ dat het leger zich paraat moet houden tijdens de jaarwisseling. Alle verloven zouden worden ingetrokken.
De Britse Independent was meer recht door zee. De krant sprak over “nachtmer­rie scenario’s” en de invoering van de noodtoestand (martial law).
Amerikaanse en Canadese publicaties houden rekening met het ergste en melden dit ook onverbloemd.

De McAlvany Intelligence Advisor, een ‘intelligence nieuws­brief’ die in Arizona verschijnt, maakt melding van officiële regerings­documenten waaruit blijkt dat op 31 december a.s. de kans groot is dat de noodtoestand wordt uitgeroepen en krijgs­recht zal gelden. Niet meer in de hand te houden problemen in de grote Amerikaanse steden nopen tot deze maatregel.
De McAlvany Intelligence Advisor volgt de noodwetgeving, die klaarligt om mogelijkerwijs rond de eeuwwisseling afgekondigd te gaan worden, al meer dan een jaar op de voet.

Volgens het WorldNetDaily moeten de 480.000 leden van de National Guard verdeeld over alle staten van de VS paraat zijn voor mogelijke problemen. Het National Guard Bureau in Washington werkt momenteel samen met de Federal Emergency Management Agency (FEMA) plannen uit om ongewilde gebeurtenissen meteen de kop in te drukken.
Het FEMA onderneemt actie op basis van de zgn. Executive Orders, snelle en effectieve noodwetgeving waarbij de Amerikaanse Senaat niet aan te pas komt. Van deze Executive Orders heeft president Clinton er tientallen uitgevaardigd.
Volgens de McAlvany Intelligence Advisor, meer dan alle Ameri­kaanse presidenten in deze eeuw samen.