AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Onderzoekers van de Bloomington Universiteit in de Amerikaanse staat Indiana hebben vastgesteld dat de gezondheidstoestand van patiënten die bidden, sneller verbeterd dan wanneer deze patiënten behandeld worden met hypnose of andere suggestieve middelen. Bidden blijkt volgens het onderzoek gezonder dan bij voorbeeld meditatie en andere spirituele middelen. Deze resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Southern Medical Journal.

De wetenschappers onderzochten christelijke gebedsgenezingsgroepen binnen de pinksterbeweging in Mocambique en Brazilië. Het is bekend dat daar veel genezingen plaatsvinden met name op het gebied van gezichts- en gehoorvermogen.

Deze groeperingen geloven ook dat genezingen kunnen plaatsvinden op afstand. Maar de onderzoekers richtten zich bij voorkeur op gebedsgenezing in de onmiddellijke nabijheid van de persoon die genezen moest worden.

“Wij hebben besloten gebeden met lichaamscontact te onderzoeken, want deze praktijk van het genezingsgebed wordt inderdaad door pinksterchristenen en de charismatische beweging over de hele wereld gepraktiseerd”, verklaarde de wetenschapper Candy Gunter Brown. Tijdens de voorbede werd onderzocht of er al verbeteringen plaatsvonden bij mensen waarvoor gebeden werd.

Gemiddeld genomen verbeterde de gezondheidstoestand van de patiënten na het gebed. Bij twee deelnemers nam het gehoorvermogen met 50% toe en bij drie anderen nam het gezichtsvermogen met de helft toe. Ook uit een andere studie blijkt dat de kracht van een gebed een sterkere werking heeft dan suggestie. Dat blijkt zelfs uit het feit als de betreffende persoon zich niet bewust is dat er voor hem of haar gebeden wordt.

Een opmerkelijke studie was ook die van dr. Randolph Byrd. Hij onderzocht 393 patiënten met hartproblemen over een periode van tien maanden. Tijdens het onderzoek van dr. Byrd werd er voor de helft van de 393 patiënten door een gebedsgroep voorbede gehouden, die overigens fysiek in een andere ruimte zat. De gebedsgroep werd alleen de voornaam meegedeeld en een korte beschrijving van de ziekte van de patiënt. Niemand van de aanwezige artsen of verplegend personeel was op de hoogte dat er voor bepaalde personen gebeden werd. De gebedsgroep bad elke dag voor de patiënten. Het resultaat was dat bij patiënten waarvoor gebeden werd, de gezondheidstoestand meer verbeterde dan voor de patiënten waarvoor niet gebeden werd. Dit onderzoek werd uitvoerig beschreven in het boek van Dr. Dharma Singh Khalsa met de titel Brain Longevity.

Bron: Natural News