Volgens een bepaalde bron adviseerden regeringsadvocaten de politie van Philadelphia bij het ‘Outfest’.
Door Ron Strom

Homoseksuele advocaten van de afdeling Burgerrechten van het Amerikaanse Ministerie van Justitie woonden vorig jaar niet alleen een groot homoseksueel evenement in Philadelphia bij, maar zij gaven advies aan de politie ter plekke, die 11 protesterende christenen arresteerden, zei een bron binnen het agentschap.

Volgens een werknemer van het Ministerie van Justitie, die zijn naam niet genoemd wilde hebben, woonden een aantal advocaten uit Washington D.C. het ‘Outfest’ in oktober bij en, zegt hij, daarom is het niet waarschijnlijk dat zij de vijf van misdaad beschuldigde christenen, die geloven dat Philadelphia hun burgerrechten schond, zullen verdedigen.
Zoals WorldNetDaily meldde, “preekte de groep op 10 oktober het Woord van God ” aan een menigte mensen die het evenement in Philadelphia bijwoonden en zwaaiden met spandoeken met Bijbelteksten erop.

Na een confrontatie met een groep, de ‘Pink Angels’ genoemd, door de protesterenden als “een militante meute homoseksuelen,” beschreven, werden de 11 christenen aangehouden en brachten zij een nacht in de gevangenis door.
Er werden acht aanklachten ingediend: misdadige samenzwering, bezit van gereedschap om misdaden te plegen, het roekeloos in gevaar brengen van anderen, etnische intimidatie, opstootjes, het weigeren zich te verspreiden, wanordelijk gedrag en belemmering van het verkeer.
Niemand van de ‘Pink Angels’ is gedagvaard of gearresteerd.

Na een voorlopig verhoor in december, gebood de rechter William Austin Meehan vier van de christenen om terecht te staan om drie aanklachten van misdaad en vijf aanklachten van wangedrag. Als zij veroordeeld worden kunnen zij maximaal 47 jaar gevangenisstraf krijgen. Een protesterend tienermeisje wordt aangeklaagd volgens het jeugdrecht.
“Sommige advocaten liepen mee met de mars voor rechten voor homo’s,” zei de zegsman tegen de WND. “Zij doen mee met dit soort marsen.”
Wegens die deelname, dacht de zegsman, zou er een ‘conflict’ met de homoseksuele advocaten zijn; zei het dat zij niet al te bereid zouden zijn om de christenen te helpen die bij het ‘Outfest’ protesteerden.

De zegsman van het Departement van Justitie zei dat hij schatte dat tussen 10 en 11 procent van de advocaten van de Afdeling Burgerrechten homoseksueel zijn.
Hij zei dat hij gelooft dat de protesterenden beschuldigd waren van etnische intimidatie “op aanbeveling van sommigen van onze advocaten die met de mars meeliepen.”

De ambtenaar van Justitie ging voort: “Zij adviseerden de politie als getuigen, niet als advocaten, maar als getuigen die wellicht waargenomen hebben wat er gebeurd is.”
Medestanders van de beklaagden, die bekend staan als “de Philadelphia 5” hebben bezorgde Amerikanen aangemoedigd om contact op te nemen met het Ministerie van Justitie om ambtenaren daar aan te sporen om actie te ondernemen tegen de stad Philadelphia omdat zij de burgerrechten van de protesterenden zouden hebben geschonden.

Een mededeling op de website “Repent America” luidt “Spoor het Amerikaanse Ministerie van Justitie aan tot betrokkenheid door contact op te nemen met Chef Albert Moskowitz in de Sectie Misdaad van de Afdeling Burgerrechten (tel. 202-514-4540) en Chef Shanetta Brown-Cutlar voor Speciale Procesvoering (tel. 202-514-6255.”

Een algemeen e-mail adres om met het agentschap contact op te nemen staat op de website van het ministerie.
“De advocaten die hier homoseksueel zijn proberen meer verscheidenheid aan te moedigen,” zei hij. “Maar er bestaat niet zoiets als een quotum.”

Brian Fahling, hoofdadvocaat voor Het Centrum voor Wet en Politiek van de Vereniging voor Amerikaanse gezinnen, vertegenwoordigt de christen-beklaagden. Het verbaasde hem niet dat advocaten van het Ministerie van Justitie het ‘Outfest’ bijwoonden.
Eigenlijk zou mij dat niet verbazen, omdat er niet alleen politieke benoemingen gedaan worden,”zei hij tegen de WND. “Er zullen er zijn die tijdens de regering-Clinton benoemd zijn.”
Fahling zei dat “het altijd mogelijk was” dat de seksuele geaardheid van advocaten van Justitie nadelig uitwerkt voor de Philadelphia 5. Toch gelooft de advocaat dat, als er genoeg druk uitgeoefend wordt op het Ministerie van Justitie, ambtenaren daar actie zullen ondernemen tegen de stad Philadelphia.
“Met voldoende druk zal er iets gebeuren, ” zei hij. “Wij gaan door met in die richting te stuwen.”

Fahling zei dat het niet te geloven is, dat zijn cliënten mogelijk 47 jaar gevangenisstraf boven het hoofd hangt.
“Het is duidelijk dat de feiten niet ter zake doen …. in Philadelphia,” zei hij, “dus daarom moet er interventie van buiten af komen” van het Ministerie van Justitie.
Fahling zei dat bij het voorverhoor in december, de aanklager van Philadelphia, Charles Ehrlich, de beklaagden aanviel en ze “hatelijk” noemde en het preken uit de Bijbel “strijdkreten,” een benaming, waarmee Rechter Meehan het eens was, volgens de groep rechtsgeleerden.

Men heeft de aanklachten laten vallen tegen zes van de 11 Christenen, klaarblijkelijk omdat men ze op de video geen Bijbelteksten zag citeren.
De aanklacht van etnische intimidatie is afkomstig van de wet in Pennsylavania tegen “haatmisdaden” . Recentelijk is aan de slachtoffers daarvan toegevoegd de categorie “seksuele geaardheid”.