AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Twee Amerikaanse scholen gaan hun leerlingen volgen met een RFID-chip. Daarmee willen de scholen verzuim en andere problemen tegengaan. Zelfs op het schoolplein is iedereen op te sporen.

De chip wordt op de schoolkaart aangebracht en die kaart moeten leerlingen verplicht bij zich hebben als zij naar school gaan. Kinderen die niet in de klas blijken te zijn, maar wel binnen de schoolmuren of op het schoolplein, kunnen zo in de kraag worden gevat. Dergelijk klein verzuim willen de scholen op deze manier aanpakken.

Ook is door het tellen van de leerlingen via de RFID-chip bij binnenkomen van de campuspoort een snelle methode om groter verzuim aan te pakken. Dat zou twee miljoen dollar besparen. Het systeem kost 261.000 dollar. Het betreffende schooldistrict in San Antonio in Texas heeft te maken met veel spijbelaars en telaatkomers, zegt woordvoerder Pasqual Gonzalez.

Het systeem wordt niet door iedereen op prijs gesteld. Een aantal ouders heeft zich beklaagd; een ouder spreekt van een spionagechip. De dochter van deze Hernandez blijft haar oude ID-kaart gebruiken, met een foto maar zonder chip, ondanks de verplichting de nieuwe kaart bij zich te hebben. De vader en zijn dochter krijgen ondersteuning van nationale privacyorganisaties en een radiostation.

De verwachting is verder dat scholieren hun badges in hun kastje zullen laten liggen of aan vrienden meegegeven om zelf de campus stiekem te kunnen verlaten, schrijft NBC, dat er een nieuwsuitzending in Texas aan wijdde. De protesteerders vinden het ook niet goed voor hun gemoedsrust dat de RFID-tags uit te lezen zijn door andere apparatuur nadat de scholieren de campus hebben verlaten. De school kan dan de signalen niet meer opvangen, maar anderen mogelijk wel. Zij vrezen misbruik.

bron: overgenomen uit webwereld.nl (15 september 2012)