AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Nog nooit hebben Amerikanen in de voorbije kwarteeuw de media zo gewantrouwd als vandaag. Echter, in de overheid en het bedrijfsleven is het wantrouwen nog groter. Dat blijkt uit een onderzoek van het Pew Research Center for the People & the Press.

In 1985 vond 34 procent van de Amerikanen dat de berichten nieuwsorganisaties vaak niet accuraat waren. Vandaag is dat 66 procent van de Amerikaanse bevolking. Maar liefst 77 procent van de Amerikanen vindt de berichtgeving ook partijdig (53 procent in 1985) en 80 procent vindt dat het nieuws vaak beïnvloed wordt door machtige personen of organisaties (53 procent in 1985).

Het Pew-onderzoekscentrum meet het Amerikaanse vertrouwen in informatiebronnen sinds 1985. Een overzicht van de tweejaarlijkse resultaten laat zien dat het wantrouwen gestaag toeneemt. Alleen in het onderzoek in 1992 en 2007 is een lichte opleving van het vertrouwen te zien. Vandaag is het wantrouwen bijna verdubbeld ten opzichte van de start van het onderzoek 26 jaar geleden.

Uit aanvullend Pew-onderzoek blijkt dat nog steeds 59 procent van de Amerikanen nog enig tot veel vertrouwen hebben in berichten van de nationale media. Dat is een betere score dan de regering Obama, waarvan de helft van de Amerikanen de berichten wantrouwt. Bedrijven doen het nog slechter: berichten die daar vandaan komen, worden door slechts 41 procent vertrouwd. Berichten die verkiezingskandidaten de wereld in sturen, bengelen helemaal achteraan: die vindt slechts 29 procent van de Amerikanen te vertrouwen.

Als belangrijkste nieuwsbronnen bij de media noemden de ondervraagden vooral de nationale televisiezenders CNN en Fox News. Het zijn vooral die media waarover Amerikanen zo negatief zijn. Lokale media brengen het er iets beter van af.

De opmars van de sociale media valt duidelijk af te lezen van het onderzoek. Een kwart van de Amerikanen zegt nu dat ze soms of regelmatig nieuws uit Facebook, Twitter en andere sociale netwerksites halen, bij jongeren tot 30 jaar loopt dat zelfs op tot 38 procent. Maar opvallend genoeg vinden de meeste sociale mediagebruikers niet dat ze daar ander nieuws krijgen. Pew deed het onderzoek in juli bij 1500 volwassenen in het hele land.

bron: IPS

Lienden, 29 december 2011