De maagd Maria is tussen 25 maart 1945 en 31 mei 1959 in totaal 56 keer verschenen aan de Amsterdamse zienster Ida Peerdemans. Daarbij werden een aantal boodschappen doorgegeven waarbij Maria aankondigde dat er door de kerk een nieuw dogma uitgevaar­digd zal worden.
Het is het dogma van Maria als Medeverlosse­res, Middelares en Voorspreekster. Zij zal dan tevens de Vrouwe van alle Volkeren genoemd worden. “Dit zal het laatste dogma zijn voor de triomf van O.L. Vrouw, waardoor het Rijk van Christus op aarde geves­tigd zal worden.”

Het informatieblad van de Stichting Medjugorje Centrum in Landgraaf die regelmatig boodschappen van Maria publiceert, meldt eveneens in zijn meest recente uitgave, dat op 31 mei jl. in Rome een congres plaatsvond over het 5e mariale dogma, zoals Maria dat in Amsterdam bij Ida Peerdemans aangekondigd had. “God wil dat Maria nu door de H.Kerk erkend wordt als: Medeverlosseres, Middelares en Voorspreek­ster. Dit dogma zal het laatste dogma zijn en dan mag Moeder Maria de vrede aan de wereld geven. Alle op dit congres aanwezige bisschoppen ston­den open voor dit dogma en bevestigden, dat het een grote kracht en een groot licht voor de Kerk zal zijn”, aldus het Medjugorje Centrum.

Eveneens op 31 mei jl. heeft Mgr. Bomers samen met zijn hulp­bisschop Mgr. Punt in een officiële mededeling verklaard geen bezwaar te hebben tegen de openlijke verering van Maria als de ‘Vrouwe van alle Volkeren’.
Volgens de bisschop kan de kerk weliswaar over de bovennatuur­lijke verschij­ningen nog geen uitspraak doen, maar hij hoopt wel dat zijn kerk spoedig tot een positief oordeel kan komen.

Tijdens een verschijning op 4 maart 1951 deelde Maria mede dat “haar Zoon haar zendt om door te voeren wat zijn Wil is.” (…) “De geest van de onwaarheid dringt zo ontzettend door, dat het nodig is om dit (het 5e mariale dogma) snel door te voeren. De gehele wereld is in verwording en daarom zendt de Zoon de Vrouwe van alle Volkeren, die eens Maria was.”
Ruim een maand later, op 15 april 1951 deelt Maria mede dat “de Zoon in de wereld kwam als de Verlosser van de mensen.” (…) “Hij was gezonden door de Vader. Nu wil de Vader en de Zoon, ‘de Vrouwe’ zenden door heel de wereld. Immers zij is de Zoon vroeger ook voorgegaan en gevolgd.”
Ida Peerdemans die tijdens de Mariaverschijningen nogal twij­felde, krijgt een oppepper van Maria: “Daarom kan ik niet genoeg aandringen, dat de mensen, dat Rome, dat allen meehel­pen te strijden voor de zaak van de Zoon.”

Inmiddels is Maria bezig met haar zegetochten door de wereld.
In 1646 plaatste een Portugese koning zijn kroon aan de voet van het beeld van Maria en riep haar uit tot Koningin van Portugal. In augustus 1946, precies driehonderd jaar later, reisde Pius 12e naar Portugal en kroonde het beeld van Maria tot Koningin der Wereld.
Vijftig jaar later, op 22 augustus jl., werd in de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren, aan de Amsterdamse Diepenbrock­straat, met instemming van Mgr.Bomers, het beeld van Maria opnieuw gekroond. Vader Abt de Wolf die de kroning van dit beeld uitvoerde, verklaarde “dat Amsterdam hiermee, in zekere zin, de hoofdstad van de wereld is geworden.”