Midden in de Amsterdamse Bijlmer hebben medewerkers van Justitie een kantoortje ingericht van waaruit de bevolking geholpen wordt bij schadebemid­deling, slachtofferhulp, preventie en voorlichting.

De medewerkers van deze JIB eenheid (Justitie in de Buurt) krijgen ook met enige regelmaat meldingen binnen van kinderen die door leeftijdgenoten zijn beroofd van hun Pokemonkaarten. “Daarbij worden weinig middelen geschuwd. Bedreigingen, afpersingen en geweld. Deze kinderen hebben echt hun zinnen gezet op de kaarten”.


De zaak wordt door politie en justitie hoog opgenomen, aldus de Bijlmerkrant die wekelijks verschijnt.

Inmiddels houdt het roofteam van de plaatselijke politie zich ermee bezig en ook bij het JIB wordt bezonnen op passende maatregelen. “Kinderen jonger dan twaalf jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd, maar dat betekent zeker niet dat hun daden zonder gevolgen zijn”.
Volgens het weekblad worden de kinderen verhoord op het politiebureau. Daarop volgt een oproep van het JIB om samen met hun ouders een pittig gesprek te komen voeren. Bovendien komt bij deze zaken ook de Raad voor de Kinderbescher­ming in actie.
De Raad start in de eerste instantie een kort basisonderzoek om te kijken wat de thuissituatie is van kinderen die zich schuldig maken aan straatroof. Blijkt deze situatie zorgwekkend, dan kan er een vervolgonderzoek plaatsvin­den. In het uiterste geval kan de Raad voor de Kinderbescherming na dit onderzoek besluiten dat ouders niet in staat zijn om de kinderen een goede opvoeding te geven. Als dat zo is, zullen de ouders in hun ouderlijk gezag worden beperkt of zelfs de zeggenschap over hun kinderen helemaal kwijtraken.

En dat allemaal voor een demonisch geïnspireerd soort kaartspel.