Leden van de Anglicaanse Kerk in Engeland worden opgeroepen om te doen alsof ze homoseksueel zijn om zodoende homoseksualiteit en hun homoseksuele medegelovigen beter te kunnen begrijpen.
Bisschoppen van de kerk roepen de gelovigen op om ‘het voorbeeld te volgen van degenen waarmee ze het oneens zijn door bijvoorbeeld deel te nemen aan rollenspelen bij de plaatselijke parochies’.
Dit meldde het Britse dagblad The Times onlangs. Volgens sommigen is dit het volgende voorbeeld van de teloorgang van de Anglicaanse Kerk.

Deze actie maakt onderdeel uit van een pleidooi van de Anglicaanse bisschoppen om ‘een meer flexibel begrip te creëren van de menselijke seksualiteit’. De oproep is ook ingegeven omdat het homostandpunt in de kerk een heet hangijzer is.

In een rapport van 358 pagina’s roepen de bisschoppen hun gelovigen op homoseksuelen, biseksuele en transseksuelen ‘met medeleven en gevoel, en als gelijke christenen te behandelen’.
Er moeten groepen opgezet worden, nadat de gelovigen de tijd hebben gehad om over het debat over homoseksualiteit na te denken. Ook worden ze opgeroepen het voorbeeld na te volgen van hen die met hen van mening verschillen. Het uiteindelijke doel is ‘onze betrokkenheid met andermans theologische opvattingen te laten zien’.

Het rapport ‘Some issues in human sexuality’ werd begin vorige maand gepubliceerd, twee dagen na de benoeming van Gene Robinson, de eerste homobisschop in de Verenigde Staten. Aan het rapport is vier jaar gewerkt door een commissie geleid door een andere homoseksuele Anglicaanse geestelijk.
Het rapport neemt geen definitief standpunt in, namelijk dat de geestelijken geen homoseksuele relaties mogen hebben, maar de leken wel. Het rapport is in de eerste plaats bedoeld voor de gelovigen die met betrekking tot het ‘homostandpunt’ nog bewerkt en omgeturnd moeten worden.

Het rapport gaat ook in op de leringen en de rituelen die in gebruik waren bij de vroege en middeleeuwse christelijke kerk.
Beweerd wordt dat toen al gebruik werd gemaakt van homo-erotische afbeeldingen en dat er homoseksuele rituelen gepraktiseerd werden.
Het rapport vraagt zich dan ook af of dit niet wijst op een aanvankelijke acceptatie van homoseksualiteit die later steeds meer afnam. Ook komen er lesbische theologen aan het woord die menen dat homoseksualiteit helemaal niet zondig is, integendeel. ’Het is een ontkenning van een door God gegeven seksualiteit’.
Maar het rapport geeft ook toe dat de homoseksuele relaties in de vroege kerk wel eens vriendschapsrelaties geweest zouden kunnen zijn en hoeven niet perse een seksueel element in zich gehad te hebben. ‘Ook de taal die de middeleeuwse kerk gebruikte en die tegenwoordig homo-erotisch lijkt, had misschien een spirituele bedoeling’.

Homoseksuele paren mogen van de opstellers van het rapport ‘in bepaalde omstandigheden’ kerkelijk worden ingezegend. Heel vaag wordt daarbij vermeldt ‘dat de kerk daar in zijn geheel bij betrokken is’. ‘Dit komt een werkelijke liefhebbende en inclusieve kerk ten goede’. Teneur van het rapport is dat de eenheid van de kerk bewaard moet blijven.