De Argentijnse president Carlos Menem is recentelijk opgenomen in een vrijmetselaarsloge. Dit meldde kort geleden de Argentijnse krant ‘Pagina 12’. Op 9 februari jl. had Carlos Menem een ontmoeting met de leiders van de Grootloge van Argentinië waarna de inwijding plaatsvond.

Menem heeft zijn land in korte tijd uit het economische dal gehaald. In slechts enkele jaren heeft hij Argentinië door middel van een simpel en strak monetair beleid uit een economische puinhoop getrokken. Daardoor zijn vele buitenlanders investeerders aangetrokken die hun zaken in Argentinië hebben opgestart.

Dat neemt echter niet weg dat er nog bijna twee miljoen Argentijnen in diepe armoede leven hetgeen een gespannen sociaal en politiek klimaat tot gevolg heeft. Vriendjespolitiek, corruptie en ambtelijk wangedrag vieren ondanks de economische successen van Argentinië nog immer hoogtij. In La Rioja, ooit de electorale bakermat van Menem, heerst een gespannen sfeer en in dit gebied is Menem inmiddels tot persona non grata verklaard. In de maand april as. zullen er verkiezingen plaatsvinden voor een grondwetgevende raad. Menem heeft de overwinning nodig om zijn macht te kunnen handhaven.

Alle vrijmetselaarsloges in het land onder leiding van de Groot Loge van Argentinië staan in ieder geval pal achter het politieke en economische beleid van Menem. Een beleid dat grotendeels de rijke elite ten goede komt.

Op 9 februari jl.,zo meldde het blad ‘Pagina 12’, ging Menem akkoord met zijn opname in de loge. Menem verklaarde “erg blij te zijn” en zei dat hij zich “aan de kant van de vrijmetselarij zal stellen”. “Ik weet dat zij vrienden in vele landen hebben”.

De Grootmeester van de Argentijnse loge, Eduardo Vaccaro, bevestigde de uitspraak van Menem en verklaarde daarop dat Bill Clinton ook “een van ons is”.

Het is duidelijk dat de vrijmetselarij, al decennia lang bezig met het verkrijgen van politieke invloed, ook het openbare leven in Argentinië steeds meer in zijn greep krijgt. Het lijkt erop dat het economische beleid van Menem door de vrijmetselarij wordt beloond door hem op te nemen in de Loge.

Het KNP beschikt oer uitgebreide informatie waaruit blijkt dat de vrijmetselarij in vele landen zijn greep op het openbare leven aan het verstevigen is.