In de recente mei/juni editie van Foreign Affairs,‭ ‬het blad van de Amerikaanse Council on Foreign Relations,‭ ‬houdt Benn Steil,‭ ‬de auteur van een artikel over het monetaire systeem,‭ ‬een pleidooi voor een beperkt aantal valuta in de wereld.

Zijn voorkeur gaat uit voor de dollar,‭ ‬de euro en een pan-Aziatische muntsoort.‭

De Latijns-Amerikaanse landen moeten in zijn visie allemaal de dollar invoeren en hun nationale valuta afschaffen.‭ “‬De meeste kleine en arme landen in de wereld zijn duidelijk beter af als ze direct de dollar of de euro invoeren,‭ ‬zodat zij op een veilige en snelle manier in de financiële markten van de wereld geïntegreerd kunnen worden.‭ ‬De Oost-Europese landen en Turkije moeten de euro invoeren‭”‬.‭ “‬Er moet een einde komen aan de souvereine nationale staatscontrole over de eigen valuta‭”‬.

‭”Nationale valuta en globale markten zullen simpelweg niet met elkaar vermengen. Samen maken ze een dodelijk brouwsel van valutacrises en geopolitieke spanning en creëren ze aanzetten voor protectionisme. Als we veilig willen globaliseren, moeten landen hun monetair nationalisme en hun ongewenste valuta afschaffen, dat is de bron van veel instabiliteit vandaag”.

In zijn artikel gaat Steil verder in op het vermijden van valutacrises vanuit een historische invalshoek.‭

Steil is een overtuigd voorstander van een verdere globalisering.‭ ‬Volgens hem zijn muntcrises onstaan omdat globalisering zich niet verdraagt met monetair nationalisme,‭ ‬oftewel het bestaan van nationale valuta.‭ “‬Dit is een gevaarlijke combinatie,‭ ‬een oorzaak van financiële crises en geopolitieke spanning.‭ ‬De wereld moet afstand doen van ongewenste valuta en deze vervangen door dollars,‭ ‬euro’s en multinationale valuta die nog niet bestaan‭”‬.

Foreign Affairs is het huisblad van de Council on Foreign Relations,‭ ‬een adviesorgaan voor de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten.‭ ‬Praktisch alle beleidsmakers in Washington en in andere beleidscentra zijn lid van deze raad.

In veel complottheorieën speelt de CFR een dubieuze rol.‭

Regelmatig zijn vanuit de CFR geluiden te horen voor een verdere wereldintegratie en voor de instelling van supranationale overlegorganen met vergaande bevoegdheden.‭ ‬Ook zou volgens sommige leden de Verenigde Naties veel meer bevoegdheden moeten krijgen dan dat ze nu hebben.

Benn Steil is directeur Internationale Economie bij de CFR.‭ ‬Daarvoor was hij werkzaam bij het Nuffield College in Oxford,‭ ‬werd daarna lid van de Britse variant van de CFR,‭ ‬het Royal Institute of International Affairs‭ (‬RIIA‭)‬,‭ ‬beter bekend onder de naam Chatham House.‭

In‭ ‬1992‭ ‬werd hij directeur van het Economisch Programma van het RIIA.‭ ‬Sinds‭ ‬1998‭ ‬is hij verbonden aan de CFR.‭

Hij is oprichter van Efficient Frontiers,‭ ‬een bedrijf dat advies geeft aan regeringen en multinationals over financiële markten,‭ ‬beurzen en fusies.‭

Steil is ook lid van de European Shadow Financial Regulatory Committee.‭ ‬Dit comité is door bankiers en professoren in‭ ‬1998‭ ‬opgericht naar voorbeeld van een soortgelijk comité in Amerika en houdt zich bezig met vraagstukken inzake supervisie over Internationale financiële instituties en Internationale geldmarkten,‭ ‬derivaten en monetaire vraagstukken binnen de EU en komt met concrete beleidsvoorstellen voor onder andere regeringen.‭

Voorzitter is Harald Benink,‭ ‬professor in openbare financiën aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit.

De verklaringen van het Amerikaanse comité zijn opmerkelijk genoeg te vinden op de website van het conservatieve American Enterprise Institute.

Ook is Steil lid van Adviesraad van het European Capital Markets Institute en directeur van een beurs in Londen.‭ ‬Hij heeft een aantal boeken op zijn naam staan.