Voor de eerste keer is het in de Verenigde Staten mogelijk een door de staat erkende academische titel in de astrologie te behalen. Studenten astrologie kunnen aan het eind van hun studie ‘Bachelor of Arts’ of een meestertitel (‘Master of Arts’) verkrijgen. De opleiding kost meer dan 6500 gulden en is verdeeld in modules van elk drie maanden. Het onderwijzend personeel dat de toekomstige astrologen klaarstoomt, bestaat uit in totaal dertien geschoolde astrologen.

Volgens de Duitse Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlijn, vindt een soortgelijke ontwikkeling momenteel in Engeland plaats. Een anonieme donateur heeft ruim negen miljoen mark aan de Britse astrologenvereniging geschonken voor de oprichting van een leerstoel.
Uiterlijk begin 2002 zal op de plaatselijke universiteit van het Zuid-Engelse Bath, de studie astrologie van start gaan.

In Duitsland zijn momenteel ongeveer 6000 astrologen actief. De Duitse Vereniging van Astrologen (DAV) wil evenals in Amerika, erkenning door de staat.
De naam ‘astroloog’ mag in de toekomst alleen nog maar gebruikt worden door mensen die bewezen kwalificaties hebben. Kwakzalvers en charlatans doen afbreuk aan de reputatie van de astroloog, aldus de 900 leden tellende DAV.
De DAV heeft beschikking over 15 opleidingscentra. De cursussen die 2 tot 3 jaar duren kosten tussen de 7000 en 12000 mark. Na het volgen van de opleiding mag men zich gekwalificeerd astroloog DAV noemen.

Maar volgens een Informationsbrief uitgegeven door de Duitse Bekenntnisbewegung ‘Kein anderes Evangelium’, zit er niets wetenschappelijks aan astrologie. Integendeel, het is een vorm van bijgeloof en wordt veroordeeld in de Bijbel. Het is een gruwel Gods (Leviticus 20, Deuteronomium 18 en Kolossenzen 2).

Astrologie gaat er van uit dat planeten werkende machten zijn. “Dit komt overeen met een mythisch wereldbeeld. Planeten en sterren, op grond van hun kleur en omloopsnelheid, menselijke karaktereigenschappen toekennen is een willekeurige constructie. Hier verraadt zich een tot op vandaag levend gebleven godenvoorstelling van de oude Babyloniërs. Deze projecteerden menselijke eigenschappen op sterren en zagen daarin goden. Maar er klopt nog veel meer niet in de vooronderstellingen van de astrologie”.
Serieuze astronomen en natuurwetenschappers waarschuwen voor de astrologie, want sterren zeggen niets over ons lot.
De overeenkomsten tussen constellaties aan de sterrenhemel en de toekomst van mensen zijn verzonnen, zegt het hoofd van de sterrenwacht in Paderborn, Reinhard Wiechoczek.
“Voor hetzelfde geld zou je eventuele wetmatigheden uit wolkenformaties of uit de ingewanden van dieren kunnen lezen”.

De levensweg van de mensen is volgens Lothar Gassmann, auteur van het artikel in de Informationsbrief, niet in de sterren vastgelegd, maar in het Plan van God, die de levende God is, die hele andere wegen gaat als de sterren menen te melden. Astrologie bevraagd de sterren en de kosmos in plaats van zich te baseren en te vertrouwen op het woord van God.

Volgens Gassmann heeft een onderzoek aangetoond dat van meer dan 800 astrologische prognoses en voorspellingen in de periode 1990-1999 er maar liefst 96% niet uitkwamen. Voor diverse jaren waren grote rampen en catastrofes aangekondigd die nooit hebben plaatsgevonden.