Wie is God, Allah of Jezus?

Artikel is geschreven in 2004

Vorige maand woonde ik mijn jaarlijkse bijscholingsles bij die vereist is voor de verlenging van mijn toegangsbewijs  voor de staatsgevangenis. Tijdens de les werd er een presentatie gehouden door drie vertegenwoordigers van het Rooms-katholicisme, het Protestantisme en de Islam.
Ik was vooral geïnteresseerd in wat de Islamitische Imam te zeggen had. De Imam gaf een grootse presentatie van de grondbeginselen van de Islam, compleet met video. Na de presentatie was er gelegenheid om vragen te stellen.

(meer…)

Amerikaans onderzoek: “Bidden verbetert de gezondheid”  

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Onderzoekers van de Bloomington Universiteit in de Amerikaanse staat Indiana hebben vastgesteld dat de gezondheidstoestand van patiënten die bidden, sneller verbeterd dan wanneer deze patiënten behandeld worden met hypnose of andere suggestieve middelen. Bidden blijkt volgens het onderzoek gezonder dan bij voorbeeld meditatie en andere spirituele middelen. Deze resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Southern Medical Journal.

De wetenschappers onderzochten christelijke gebedsgenezingsgroepen binnen de pinksterbeweging in Mocambique en Brazilië. Het is bekend dat daar veel genezingen plaatsvinden met name op het gebied van gezichts- en gehoorvermogen.

Deze groeperingen geloven ook dat genezingen kunnen plaatsvinden op afstand. Maar de onderzoekers richtten zich bij voorkeur op gebedsgenezing in de onmiddellijke nabijheid van de persoon die genezen moest worden.

“Wij hebben besloten gebeden met lichaamscontact te onderzoeken, want deze praktijk van het genezingsgebed wordt inderdaad door pinksterchristenen en de charismatische beweging over de hele wereld gepraktiseerd”, verklaarde de wetenschapper Candy Gunter Brown. Tijdens de voorbede werd onderzocht of er al verbeteringen plaatsvonden bij mensen waarvoor gebeden werd.

Gemiddeld genomen verbeterde de gezondheidstoestand van de patiënten na het gebed. Bij twee deelnemers nam het gehoorvermogen met 50% toe en bij drie anderen nam het gezichtsvermogen met de helft toe. Ook uit een andere studie blijkt dat de kracht van een gebed een sterkere werking heeft dan suggestie. Dat blijkt zelfs uit het feit als de betreffende persoon zich niet bewust is dat er voor hem of haar gebeden wordt.

Een opmerkelijke studie was ook die van dr. Randolph Byrd. Hij onderzocht 393 patiënten met hartproblemen over een periode van tien maanden. Tijdens het onderzoek van dr. Byrd werd er voor de helft van de 393 patiënten door een gebedsgroep voorbede gehouden, die overigens fysiek in een andere ruimte zat. De gebedsgroep werd alleen de voornaam meegedeeld en een korte beschrijving van de ziekte van de patiënt. Niemand van de aanwezige artsen of verplegend personeel was op de hoogte dat er voor bepaalde personen gebeden werd. De gebedsgroep bad elke dag voor de patiënten. Het resultaat was dat bij patiënten waarvoor gebeden werd, de gezondheidstoestand meer verbeterde dan voor de patiënten waarvoor niet gebeden werd. Dit onderzoek werd uitvoerig beschreven in het boek van Dr. Dharma Singh Khalsa met de titel Brain Longevity.

Bron: Natural News

Intel wil tegen 2020 breinimplantaten in hoofd van de consument

Intel wil tegen 2020 breinimplantaten in hoofd van de consument

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
In de laboratoria van Intel in het Amerikaanse Pittsburg wordt gewerkt aan de ontwikkeling van breinimplantaten die allerhande gadgets kunnen bedienen met hersengolven. De onderzoekers denken tegen 2020 met hun project klaar te zijn. Volgens de wetenschappers zullen consumenten snel de natuurlijke weerstand tegen dit soort technologie laten varen als ze begrijpen dat ze niet langer afhankelijk zullen zijn van toetsenborden, computermuizen of een afstandsbediening wanneer ze op internet surfen of van tv-kanaal willen switchen.

Mensen zullen ook genoeg krijgen van multi-aanraakschermen zoals dat van de iPhone, aldus de onderzoekers. Om hersengolven om te vormen tot daadwerkelijke tech-commando’s moet nog heel wat breinactiviteit worden gedecodeerd. Het Intel-team heeft al gebruik gemaakt van MRI-breinscans om hersenpatronen met dezelfde gedachten te testen op verschillende proefobjecten. Maar ook andere bedrijven zijn op dit vlak actief. Zo heeft Toyota al een rolstoel gedemonstreerd die op hersengolven werkt, terwijl onderzoekers van de universiteit van Utah een draadloze breinzender hebben gecreëerd die apen toelaat robots te sturen.

Specialisten denken dat indien wetenschappers breinactiviteit kunnen vertalen in specifieke acties er geen barrières meer zijn om een virtuele wereld te creëren. Een wereld waarin een volledig gamma van activiteiten aangestuurd kan worden door hersengolven. De Matrix komt dus griezelig dichtbij.

Bron: www.express.be

Canada wilde massaal communisten oppakken

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Een geheim Canadees plan uit de Koude Oorlog onthult dat in het geval van een nationale noodtoestand of bij een bedreiging van de nationale soevereiniteit massaal communisten of burgers die sympathieën hadden voor het communisme opgepakt moesten worden. Het geheime plan bestond onder de codenaam ProFunc, dat een afkorting was voor Prominent Functionaries. Daarmee werden leidinggevende personen bedoeld van de Canadese communistische partij. Deze operatie, door de Canadese regering zestig jaar geheim gehouden, is onlangs onthuld door de zender Radio-Canada en door de CBC in het programma ‘The Fifth Estate’.

(meer…)