Europa verplicht vingerafdrukken ID-kaart

Europa verplicht vingerafdrukken ID-kaart

Het KNP

Denying terrorists the means to act. Dat is het motto waarmee de Europese Commissie onder meer fraude met identiteitsdocumenten en identiteitsdiefstal gaat aanpakken. Eén van de voorgestelde maatregelen: het verbeteren van de veiligheidsstandaarden voor identiteitskaarten en verblijfsdocumenten van EU-burgers en hun familieleden. Dit is geregeld in de Europese Verordening Biometrie op identiteitskaarten, waarmee het Nederlandse kabinet onlangs akkoord is gegaan. Dit betekent dat er voortaan vingerafdrukken op ID-kaarten komen.

Dat meldt de site van het Ratheanu Instituut recentelijk.

Voor paspoorten, visa en verblijfdocumenten voor derde landen gelden al langer EU-brede normen. De nieuwe verordening richt zich daarom op de andere documenten waarmee mensen kunnen reizen en zich identificeren. Specifiek: nationale ID-kaarten, verblijfsdocumenten van EU-burgers en verblijfsdocumenten van gezinsleden van EU-burgers die niet zelf EU-burger zijn. Op al deze documenten worden straks vingerafdrukken als biometrisch kenmerk opgenomen. Deze vingerafdrukken worden alleen opgeslagen op de ID-kaart.

Bij het gebruik van biometrie (het verzamelen van iemands unieke lichaamskenmerken zoals vingerafdrukken, met het doel die persoon te identificeren) zet Nederland de proportionaliteit van de maatregelen af tegen het belang van privacy voor de burger. Ons land stopte daarom in 2014 juist met vingerafdrukken op ID-kaarten gezien de beperkte controle op vingerafdrukken aan de grens en op luchthavens. Dit wordt met de verordening teruggedraaid.

(meer…)

Kan een grootschalig DNA-onderzoek in België en is het wenselijk?

Kan een grootschalig DNA-onderzoek in België en is het wenselijk?

Het KNP

In Nederland heeft een grootschalig DNA-onderzoek voor een doorbraak gezorgd in een 20 jaar oude moordzaak. Jean-Jacques Cassiman, emeritus-professor Menselijke Erfelijkheid aan de KU Leuven, vindt dat we voorzichtig moeten zijn met dergelijke onderzoeken. Dat meldt Privacynieuws.nl

Iemand identificeren via het DNA van een familielid is mogelijk, maar slechts tot op een zeker niveau nauwkeurig, zegt Cassiman. “Er is in het DNA één stuk dat je alleen van je vader krijgt en dat hetzelfde is als het stuk dat je van je grootvader en overgrootvader hebt meegekregen. Dat is het Y-chromosoom, dat verantwoordelijk is voor het feit dat je man bent. Dat hebben enkel mannen die van eenzelfde voorouder afstammen gemeenschappelijk.”

(meer…)

Waren er atoombommen nodig om de Tweede Wereldoorlog te beëindigen?

This article can be viewed on Slideshare as a PowerPoint with pictures, and on www.ReformationSA.org website.

This article can be Listened on Sermon Audio here.

 Hiro and Nagasaki

This year, 2018, will mark the 73th anniversary of the dropping of the Atom bomb on Hiroshima, 6 August 1945 and Nagasaki, 9 August 1945.

Did the Atomic Bombs Actually Save Lives?

I was taught that the U.S. dropped nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki in order to end WWII and save both American and Japanese lives. But most of the top American military officials at the time said otherwise. The U.S. Strategic Bombing Survey group, assigned by President Truman to study the air attacks on Japan, produced a report in July of 1946 that concluded: “Based on a detailed investigation of all the facts and supported by the testimony of the surviving Japanese leaders involved, it is the Survey’s opinion that certainly prior to 31 December 1945 and in all probability, prior to 1 November 1945, Japan would have surrendered, even if the atomic bombs had not been dropped, even if Russia had not entered the war, and even if no invasion had been planned or contemplated.”

(meer…)

Gaat Zuid-Afrika de tweede fase van de revolutie in?

Gaat Zuid-Afrika de tweede fase van de revolutie in?

“The words of his mouth were smoother than butter, but war was in his heart; his words were softer than oil, yet they were drawn swords.” Psalm 55:21

Ominous Announcement
Does the announcement by new ANC president, Cyril Ramaphosa, regarding the ANC’s determination to confiscate land from white South Africans “without compensation” signal a Second Phase of the Revolution?

The Reign of Terror in France
The French Revolution plainly had two phases. The First Phase of the Revolution was seizing political control. The Second Phase of the Revolution, also called the Reign of Terror, sought the radical transformation of every aspect of French society. It was a Cultural Revolution, a religious Revolution and a social and economic Revolution. The Second phase of the Revolution in France involved seizing control over every area of life, including churches, schools and farms. 40,000 people were beheaded on the guillotine in the Reign of Terror and another 300,000 were executed by firing squads, drownings and other means. France was plunged into 25 years of constant warfare which devastated much of Europe.

(meer…)

Wapen handel gaat maar door

Wapen handel  gaat maar door

De landen van de Europese Unie hebben een gezamenlijk wapenexportbeleid.

In een Common Position hebben ze vastgelegd dat voor export van militaire goederen en technologie vanuit een EU-land een vergunning moet worden aangevraagd bij de overheid van dat land. Ambtenaren uit de Europese lidstaten stemmen het nationale beleid hierover af in Raadswerkgroep Coarm (Conventional Arms export). Voordat de vergunning wordt afgegeven, wordt getoetst aan acht criteria op het gebied van onder meer mensenrechten, oorlogsdreiging, armoede en doorvoerrisico. Hiermee is een norm vastgelegd voor een verantwoord wapenexportbeleid.

Dit meldt https://vreedzaameu.blogspot.nl in een van haar artikelen.

Helaas is de norm weinig verplichtend. Hoewel de Common Position duidelijk bedoeld is om te voorkomen dat wapens worden geleverd aan mensenrechtenschenders of oorlogvoerende landen is de tekst zodanig opgezet dat er altijd wat ruimte voor interpretatie overblijft. Landen willen nu eenmaal graag zelf bepalen of en aan wie ze wapens verkopen; wapenexportbeleid is buitenlands- en defensiebeleid en de bevoegdheid daarover ligt nog altijd bij de lidstaten. Behalve wanneer sprake is van een wapenembargo; dan is export echt verboden. Maar ook de teksten van wapenembargo’s laten vaak ruimte om bepaalde leveringen toch toe te laten. Zo gelden wapenembargo’s vaak niet voor contracten die al zijn afgesloten. Of alleen voor bepaalde krijgsmachtonderdelen.

(meer…)