Hoewel het kerkrechtelijk niet toegestaan is, laten steeds meer kerken in Duitsland anders-gelovigen toe aan het Avondmaal. De kerken vinden dat een goede zaak. Tot deze conclusie komt het Evangelische Missionswerk in Hamburg in een rapport dat op 12 mei jl. op de ‘Zondag van de Wereldzen­ding’ gepresen­teerd werd. Het rapport met de titel ‘Was glaubst Du denn’, wil christenen aanmoedigen de dialoog met vertegen­woordigers van andere religies te zoeken.

Het is in een groeiend aantal Evangelische kerken in Duitsland inmiddels al een vertrouwd beeld. Moslims die een kerkdienst bezoeken en door de voorganger aan het Avondmaal uitgenodigd worden. De evangelische dominees weten dat het niet toegestaan is, maar zij laten het oogluikend toe.
Ook echtparen waarvan de een een ander geloof aanhangt dan de ander, zijn intussen welkom bij het Avondmaal. De eis dat men eerst gedoopt moet zijn voordat men aan het Avondmaal mag deelnemen wordt steeds meer uitgehold.

In het rapport komen zowel voor-als tegenstanders van een toelating aan het woord. Een voorganger uit Berlijn meent dat Christus iedereen op het oog had, dus ook anders-gelovigen, toen Hij zei ‘Drinkt allen’.
Daarom viert de Evangelische Patmos-gemeente het avondmaal samen met Vietnamese boeddhi­sten en moslims. De Nederlandse oecumenische gemeente in Berlijn meldt dat af en toe ook moslims en marxisten het Avondmaal kunnen meevieren.

Volgens de Heidelbergse zendingswetenschapper Prof. Theo Sundermeier, die een warm voorstander is van de deelname van anders-gelovigen aan het Avondmaal, kan de interreligieuze dialoog daardoor ‘steviger, levendiger en opener worden’. ‘Een uitnodiging om Avondmaal te vieren moet niet als instrument van bekering in de handen van de kerk gezien worden’.

Het rapport bevat onder andere een interview met een Duitser die moslim is geworden. Hij zou graag willen dat christenen in Duitsland zich veel meer inzetten voor de bouw van moskeeën en islamitische kerkhoven tot en met islamitisch onderwijs en islamitische vrouwensauna’s toe.
Uiteraard is het voor deze tot de islam bekeerde ‘christen’ ‘volledig logisch dat Jezus Christus niet de Zoon van God is, en dat hij ter verlos­sing van de mensheid niet aan het kruis gestorven is’.
Hij kan zich wel gezamenlijke gebeden van christenen en moslims voorstel­len, gemeenschappelijke diensten houdt hij voor onmogelijk.