In het maandblad ‘Prophetic Observer’ (Oklahoma, USA) heeft ds N.W.Hutchings onlangs uitvoerig geschreven over de geheim­zin­nige wapens, waarmee het voortbestaan van de mensheid wordt bedreigd. Het gaat om:
1) het menselijk denkvermogen verstoren;
2) de communicatiemiddelen rond de wereld tot stilstand bren­gen;
3) het patroon van de weersomstandigheden op grote schaal verstoren;
4) de gezondheid van de mensheid ondermijnen;
5) beïnvloeden van de bovenste laag van de dampkring.

Hierbij wordt uitvoerig stilgestaan door Dr.Nick Begich in de ‘London Daily Telegraph’, Jeane Manning in ‘Electronic Engi­nee­ring Times’, Jack Anderson in ‘The Washington Post’ en Mark Farmer in ‘Popular Science’.

Het gaat om een ‘energie-straal’ (elektriciteit dus) uitgezon­den met behulp van een hoge antenne. Het is korte-golf bestra­ling weerkaatst door de ionosfeer (dat is een gedeelte van de dampkring of atmosfeer op ongeveer 50 kilometer hoogte boven de aarde en verder gaat tot 1000 kilometer), vergelijk­baar met radiosignalen.
Het kunstmatig verhitten van bepaalde gedeelten van de atmo­sfeer, duizenden mijlen ver, kan hevige stormen ergens op aarde ontketenen (orkanen, cyclonen, enz.), o.a. om militaire redenen. Aldus Kay Davison in de ‘San Francis­co Examiner’.

Maar ook het menselijk denken kan worden beïnvloed (de menta­liteit), zodat als-het-ware een wetenschappelijke oorlog­voe­ring mogelijk wordt. Dan zal in de toekomst een heel volk ineens niet meer in staat zijn, zich te verdedigen, er ‘geen zin in hebben’.
De stralen zijn onzichtbaar en de slachtoffers zijn er zich niet van bewust, wat er met hen is gebeurd (‘An­chorage Daily News’). Het mogelijk een stap verder te gaan, met behulp van meer elektriciteit, vrijgemaakt in de iono­sfeer, zodat de hersenen van de mensen niet langer werken en hun lichamen dood neervallen. Aldus Nathan Williams in de ‘London Daily Tele­graph’.
Kortom, plaatselijke controle van het weer en de mensen is nu mogelijk.

In maart 1986 schreef de ‘Prophetic Observer’ reeds over geheime proefnemingen op dit gebied, vanaf onderzeeboten, uit satellieten en vanaf de maan. Het gaat niet om sprookjes. De Russen en de Amerikanen beschikken allebei over deze middelen tot massa-vernietiging.
Vakmensen hebben het over ‘Extremely Low-Frequency transmissi­ons’ en ‘low-level electromagnetic radiation’. Russische geleerden werkten er in 1930 al aan. In de jaren 1970-1978 zetten de Russen in Moskou de Amerikaanse ambassade ‘onder vuur’ met micro-golven, uitgezonden door een antenne-schotel in een huis aan de overkant, zodat ze niet alleen alle ge­sprekken konden afluisteren, maar ook de gezondheid van het personeel (met succes) ondermijnen. Voor zover bekend, is er niemand in leven gebleven.

De oorsprong van het hele idee moet worden gezocht bij de Joegoslaaf Dr. Nikola Tesla, over wie een artikel heeft ge­staan in ‘Popular Communications’, later opnieuw verschenen in de ‘New York Times’ onder de titel ‘Tesla, een vreemd genie’. Hij heeft talrijke uitvindingen op zijn naam staan, het idee van een oorlog in het heelal inbegrepen (aldus het ‘Institute of Electrical Engineers’ in New York). Hij heeft 700 patenten op zijn naam staan in Washington.

Rusland heeft twee zendstations voor de stralen gebouwd; de ene in Riga en de andere in Vladivostok.
Het Russische apparaat, dat de hersens van de mens kan ‘bewer­ken’, wordt in ‘Popular Communications’ een specht genoemd. De Amerikaan Dr. Ross Adey heeft een mini-specht-zendapparaat van de Russen in handen gekregen, de ‘Lida’, dat de hersenen ‘bombardeert’ met radio-golven van lage frequentie.
Zulke trillingen in de ionosfeer kunnen grote aantallen mensen tegelijk beïnvloeden, zegt Dr.Gordon McDonald (Dartmouth College). Zo kan grote verwarring worden veroorzaakt.