Voor het eerst in de geschiedenis van de AIESEC, zijn leidinggevende zakenmensen en studenten uit markten in ontwikkeling in een unieke studieproject op het op maandag 20 februari te Amsterdam gehouden  Symposium van de AIESEC over de Ontwikkeling van Talent in Landen in Ontwikkeling  bijeengeweest. Een openbare dialoog over de vooruitzichten, ervaringen en aspiraties van jonge mensen aan het begin van hun loopbaan en de uitdagingen voor zakenmensen bij de rekrutering en het vasthouden van talent  vandaag de dag, gaf beide groepen een uitgezochte kans om de toekomst van de werkvloer vorm te geven.

Richard L. Baird, die de algehele leiding heeft in de afdeling Personeelszaken bij PricewasterhouseCoopers,  gaf het startschot van de conferentie met een levendige toespraak over het belang van de ontwikkeling van talent in heel de zakenwereld. Hij erkende dat globalisatie, strakkere regelgeving en nauwkeurige controle en de veranderingen in arbeidsethos die het gevolg waren van de millenniumwisseling en de snelle opkomst van ontwikkelingslanden, meer globaal denken, een nieuw cultureel besef en de opbouw van vertrouwen in de overheid vereisen. De goede eigenschappen door de AIESEC vertegenwoordigd – integriteit, diversiteit, sociale betrokkenheid, leidinggevende kwaliteiten en open staan voor verandering en uitdagingen – zijn van levensbelang voor de opbouw van een levensvatbaar bedrijf in dit snel veranderende kader.

Drie sessies van werkgroepen, onder auspiciën van de multinationals Alcatel, PwC en InBev richten zich hoofdzakelijk op de werving en het vasthouden van talent en ontwikkeling van leidinggevende kwaliteiten. Met nieuwe stimulansen voor de zakenwereld door de uitbreiding van de EU, toenemende investeringen in in ontwikkeling zijnde markten en toenemend speurwerk naar talent, leggen rekruterings- en ontwikkelingsprogramma’s veel meer nadruk op verscheidenheid, professionele ontwikkeling en sociale verantwoordelijkheid om betrokken en veelzijdige mensen aan te trekken en vast te houden en multiculturele teams op te bouwen.

Hans van Grieken van Capgemini, vice-president van het Vernieuwingsnetwek voor het Bedrijfsleven, sloot de morgenzitting af met “De Wereld is Plat,”  een blik op het veranderende gezicht van het bedrijfsleven in de wereld van de arbeid van vandaag. Na een dynamisch en gedachten oproepend overzicht van de afbraak van geografische en economische barrières, het belang van ervaringen over culturele grenzen heen en de snelheid van de technische vernieuwing, werd  afgerekend met een aantal vooroordelen: off-shore betekent niet privé-kantoor; succes in zaken is niet hetzelfde als hulpbronnen verplaatsen, maar de beste hulpbronnen vinden, waar die ook zijn; markten in ontwikkeling bieden geen risico’s en kansen, omdat multicultureel, veeltalig en op de hele wereld georiënteerd zijn de sleutel is tot een heldere toekomst, vooral nu de Nintendo-generatie ons zo snel inhaalt.

Later in de middag werden paneldiscussies tussen vertegenwoordigers van arbeidsmarkten wereldwijd en een groep leidinggevende zakenmensen met ervaring met markten in ontwikkeling over actuele kwesties gehouden als de huidige banenmarkt, onderwijs, de rol en de verantwoordelijkheden van bedrijven, mobiliteit, rekrutering en vasthouden van medewerkers. Uit de discussies bleek dat overal het verlangen naar mobiliteit leeft; daartoe behoren echter ook het wegvloeien van jong talent uit ontwikkelingslanden, de tekortkomingen in het huidige systeem  door universiteiten gehanteerd om studenten op te leiden voor de werkvloer, vooral als het gaat om contactuele vaardigheden, ondernemingsgeest en bijgevolg de noodzaak dat bedrijven hun loopbaanprogramma’s te herzien om meer mogelijkheden op te nemen voor korte termijn – en middellange termijnbanen banen en  om medewerkers meer te behandelen als cliënten dan als werknemers, met inschakeling van mentors, flexibele loopbaanontwikkeling en erkenning van de invloed van hun bijdrage  hoog op de wensenlijst van het studentencorps.

Andrew Fiddaman, van het Prince of Wales Internationale Forum van Leidinggevende Zakenmensen, sloot de zitting af met een aansporing aan het AIESEC om door te gaan met de vernieuwingen  en de uitdagingen om  hun toekomst en die van de bedrijven waarbij zij zich aansluiten vorm te geven. Hij onderstreepte dat goed leiderschap inhoudt  een vooruitziende blik te hebben, een begeleider, een bedrijfsleider, een trainer en een ambassadeur te zijn. Dat lijkt wel op hetgeen de vertegenwoordigers van de AIESEC vandaag de dag doen.

Deze unieke gedachtewisseling tussen jong talent en oudere leidinggevende zakenmensen bleek de stoutste verwachtingen te overtreffen. Mobiliteit, machtiging, beroepsontwikkeling, verantwoordelijkheid en inbreng, flexibiliteit en vernieuwing waren sleutelwoorden aan weerskanten, waaruit bereidwilligheid bleek om kennis en ervaring door te geven en van elkaar te leren. Dit belooft veel voor herhaling in de toekomst.

Het AIESEC
Het AIESEC is het internationale studentenplatform voor jonge mensen om hun potentieel te ontdekken en te ontwikkelen. Het is vertegenwoordigd in meer dan 800 universiteiten en telt meer dan 200.000 leden. Het is erkend door de VN als de grootste universiteit ter wereld. Zich speciaal richtend op ontwikkeling van leidinggevenden biedt het AIESEC elk jaar 5000 stageplaatsen voor leidinggevenden in de hele wereld, zodat elk jaar een internationaal uitwisselingsprogramma van 4000 studenten plaatsvindt. Het AIESEC is een organisatie die leidinggevenden activeert en een cultuur van uitwisseling creëert, die een positieve invloed heeft op de samenleving.