In juni vorig jaar vond er in het Maçonniek-Historisch Museum in Plano, Texas een tentoonstelling plaats waar de beroemde vrijmetselaarsbijbel voor het publiek te zien was.
Dat meldt het maandblad Scottish Rite Journal in zijn recente uitgave van december 2008. De tentoonstelling vond plaats van 27 tot 29 juni jl. Het is niet ongewoon dat het Scottish Rite Journal interessante feiten pas maanden later vermeldt.


De Schotse Rite is een bepaalde vorm van vrijmetselarij waarin in hogere graden gewerkt wordt. Vrijmetselaars die de eerste drie blauwe ‘basisgraden’ hebben doorlopen, kunnen verder doorstoten tot hogere graden. De hoogste graad in de Schotse Ritus is de 33e.

Op deze tentoonstelling was voor de eerste keer in de geschiedenis de zg. vrijmetselaarsbijbel te zien waar ooit een aantal Amerikaanse presidenten tijdens hun inauguratie hun hand hebben op gelegd terwijl zij de presidentiële eed zworen.
In 1789 heeft George Washington de eed op deze bijbel afgelegd. Andere presidenten die met de hand op deze vrijmetselaarsbijbel de eed hebben gezworen waren volgens het Scottish Rite Journal Warren Harding, Dwight Eisenhower, Jimmy Carter en de vader van de vorige Amerikaanse president George H.W.Bush.
Bovendien werd deze bijbel gebruikt tijdens de inwijding van het Washington Memorial en de eerste steenlegging van het Witte Huis, het U.S. Capitool en het Vrijheidsbeeld.
Het Vrijheidsbeeld is een geschenk van Franse vrijmetselaars aan de Amerikaanse geestverwanten.

Deze bijbel was, ter gelegenheid van deze tentoonstelling, uitgeleend door de St. John’s Lodge No. 1 van de Groot-Loge van New York,  Deze vrijmetselaarsbijbel is een King James versie, compleet met onder andere de apocriefe boeken. Het drukken van deze specifieke King James bijbel duurde drie jaar, omdat elke letter op elke pagina met de hand gezet moest worden. Het is mooi geïllustreerd met 103 gravures. Deze bijbel was oorspronkelijk gepubliceerd met het portret van King George de Tweede op de eerste pagina. Maar na de inauguratie van George Washington verscheen er op de pagina ernaast het portret van deze eerste Amerikaanse president.

Gezien de unieke kans om deze vrijmetselaarsbijbel te zien, kwam het publiek, voornamelijk niet-vrijmetselaars, in grote getale op om een glimp van deze bijbel op te vangen, aldus het Scottish Rite Journal.