In het Amerikaanse maandblad ‘Prophetic Observer’ (Bethany, Oklahoma) heeft een artikel gestaan, afkomstig uit een Arabisch dagblad, geschreven door een journalist die in de USA heeft gestudeerd. Hij schrijft:
“Als u gelooft wat u in de meeste kranten leest, willen de Palestijnen een eigen thuisland hebben en de Moslims willen het beheer over de plaatsen die zij heilig noemen. Eenvoudig, nietwaar?


Nee, nadat ik mijn portie stenen heb ontweken en geruime tijd verder in het Midden-Oosten heb rondgekeken kan ik u verzekeren dat het slechts excuses zijn om herrie te trappen, opstanden te maken en land te veroveren.

Is het u niet opgevallen dat voor 1967 (Arabisch-Israëlische oorlog) er helemaal geen serieuze beweging bestond voor een thuisland? Ja, dat was voordat Israël de West Bank (Samaria) en oud-Jeruzalem in handen kreeg.
Maar zij veroverde dat niet op Yasser Arafat. Zij nam het af van koning Hoessein van Jordanië. Vreemd dat zoveel mensen ineens ontdekten wat hun nationale identiteit was.

De waarheid is namelijk, dat Palestina niet meer is dan ‘Never-Never Land’; een verzinsel. De naam werd voor het eerst even gebruikt in het jaar 70 A.D., toen de Romeinen probeerden de Joden uit te roeien, de tempel verwoestten en zeiden, dat er geen Israël meer bestond. Daarna beloofden ze dat dit gebied voortaan Palestina zou worden genoemd. De naam was afkomstig van de Filistijnen, die eeuwen geleden door de Joden werden verslagen. De naam kwam net zo min in zwang als Aelia Capitolina voor de stad Jeruzalem.

Palestina heeft nooit bestaan, daarvoor niet en daarna niet. Het gebied werd beurtelings geregeerd door de Romeinen, de Kruisvaarders, het Turkse rijk en een poosje door de Engelsen na de eerste wereldoorlog.
De laatsten besloten een deel aan het Joodse volk te geven om een eigen thuisland te stichten.
Er bestaat geen Palestijnse taal en er is geen duidelijke Palestijnse cultuur. Het zijn gewoon Arabieren, niet verschillend van die in Jordanië wonen, of de Syriërs, de Libanezen, de Irakezen, enz.
Vergeet niet dat de Arabieren meer dan 99% van het grondgebied van het Midden-Oosten bewonen: Israël heeft minder dan 1%. Maar dat percentage is nog te veel in de ogen van de vijanden van de Joden; zij willen alles hebben en nooit iets minder.

Bestaan er heilige plaatsen van de Moslims? In Jeruzalem niet. Wie durft dat openlijk te zeggen? Praktisch niemand, want dat is vandaag de dag niet ‘Politiek correct’.
De Al Aqsa moskee en de ‘Dome of the Rock’ in Jeruzalem zijn geen heilige plaatsen. Die naam komt niet voor in de Koran. Maar Mekka noemt het honderden keren, evenals Medina. Het is historisch bewezen dat Mohammed nooit in Jeruzalem is geweest. In de zeventiende Sura is slechts sprake van een droom van Mohammed waarin naamloos twee tempels werden gezien. Verder niets. Dat is heel anders bij de Joden, die hun afkomst kunnen aantonen vanaf de dagen van Abraham.

Maar wat zien we? Joden die een bezoek brengen aan de plek waar de tempel van Salomo waarschijnlijk gestaan heeft, worden met stenen bestookt en met geweld opzij gedrongen. Is dat ‘politiek correct’?
Zal er geen rust komen in het Midden-Oosten? Eerlijk gezegd, ik geloof niet dat er iemand in staat is het geweld te stoppen. Men zou moeten beginnen met de waarheid te vertellen. De Joden hebben een geboorterecht op dit gebied sinds 5000 jaar, en dat kan worden bewezen door historische en archeologische feiten. Onrechtmatige claims en wensen van hun vijanden hebben diplomatie en vrede een slechte naam bezorgd.”
Aldus ‘Prophetic Observer’