Een heruitgave van het boek van Ravi Zacharias is een intellectuele verdediging van het christelijke geloof. “Als een religie met intellectueel respect behandeld wil worden, dan moet zij altijd de waarheidsvraag stellen, los van de tijdgeest en los van de geestelijke atmosfeer waarin zij leeft”.
De waarheid mag nooit op het altaar van de tolerantie geofferd worden. Dat is het gevaar van het christendom vandaag.


Er dreigt een religieuze potpourri van oecumenisch, vrijzinnig christendom te ontstaan, opgevuld met oosterse meditatie en allerlei mystiek, waarin het gevoel en de ervaring bepalend is of iets waar is of niet. Helpt het en voelt het goed, dan is het waar. Of dit op gespannen voet met de bijbelse waarheid staat is minder belangrijk; we moeten toch ruimdenkend en tolerant zijn?

“Maar alle religieuze overtuigingen in gelijke mate voor waar houden is ‘pure onzin’, want dan is het even waar om deze uitspraak te bestrijden.
Bovendien verschillen de diverse religies zoveel in wezenlijke uitgangspunten en in leer, dat zij elkaar voortdurend tegenspreken. Ergo: niet alle religies kunnen tegelijkertijd waar zijn.

De islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en de Bahai vallen meteen al af, omdat zij geen persoonlijk God kennen en omdat zij de zoekende mens ook niet naar het vaderhart van God leiden.
In het hindoeïsme is het zoeken naar een (persoonlijk) God bijna onmogelijk, er zijn er miljoenen. Welke is nu de ware?
Met name het hindoeïsme verschilt hemelsbreed van het christelijk geloof. Zacharias kreeg van de hindoepriesters nooit een duidelijk antwoord waar hij wat mee kon. Het was allemaal zo vaag en ongrijpbaar.

De godsdienstgeschiedenis laat ook zien dat er verderfelijke religies hebben bestaan en nog bestaan.
Religies met een mensverachtende moraal en mensonterende praktijken. Sommige religies stellen de waarheidsvraag niet eens en bestaan uit een pakketje simpele en banale leerstellingen.
Andere religies zijn de schuld van sociaal-maatschappelijke achteruitgang, armoede en ellende. Weer andere religies zijn pure politieke machtsmiddelen geworden die gebruik maken van leugen en bedrog. Bij sektes gaat het vaak alleen om de poen en de bevrediging van de machtsaspiraties van de leider.

Zacharias: “Wie dus beweert dat alle religies gelijk zijn, verraadt daarmee zijn onvoorstelbare onkunde”.
“Je ziet dit vaak bij argeloze mensen die de fatale fout begaan zich te bekennen tot een bepaalde religie die hun voordelen biedt. Zij zijn dan alleen op de voordelen gefixeerd, terwijl ze de innerlijke tegenspraken ontkennen”. Juist deze innerlijke tegenspraken laten zien dat er fundamenteel iets scheef zit.

Zacharias’ boek bestaat uit een verzameling van populaire Bijbelstudies, Bijbeloverdenkingen, autobiografische notities, exegetische gedachten en hier en daar wat apologetische opmerkingen. Alles hapklare theologie voor het grote publiek.
Het vormt meer een persoonlijk levensverhaal van een evangelist dan een doorwrochte verhandeling van een theoloog over het christelijk geloof versus de tijdgeest. Daarom kabbelt het verhaal een beetje door. Ook de doelgroep van dit boek is niet helemaal duidelijk. Het is fragmentarisch geschreven, hap snap, nergens diepgaand.

Zacharias besteedt een paar pagina’s aan de oorzaak van het kwaad, maar doet dit aan de hand van een concrete gebeurtenis. Ook hier weer geen enkele referentie naar secundaire bronnen of religieuze werken.
Zijn andere boeken zijn een stuk lezenswaardiger. Het houden van apologetische toespraken is waarschijnlijk beter aan hem besteedt.

Zacharias, geboren in India, in een hindoeïstisch gezin, met vele jaren contacten met de islam, bekeerde zich tot het christelijk geloof. Hij woont nu in de VS en is dertig jaar lang docent geweest aan tal van prestigieuze Amerikaanse universiteiten. Gaf tevens les op Britse universiteiten.

Ook heeft hij gesproken met belangrijke politieke leiders en was een van de belangrijkste sprekers op het evangelisatie congres in Amsterdam in 1983, georganiseerd door Billy Graham.
Hij runt een eigen radiostation in Amerika en hij is president van Ravi Zacharias International Ministries (RZIM), met het hoofdkwartier in Atlanta, Georgia en filialen in Canada, India, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten.

Ravi Zacharias: Jesus -der einzig wahre Gott?- Christlicher Glaube und andere Religionen-, Brunnen Verlag, 2004 (uit het Engels vertaald: Jesus among other Gods).