De Amerikaanse predikant en theoloog Norman Vincent Peale die eind vorig jaar overleed was veel meer bij de vrijmetselarij betrokken dan tot nu bekend was. Het maandblad van de Amerikaanse vrijmetselarij (Schotse Ritus),’The Scottish Rite Journal’, komt in de januari editie met de feiten boven tafel.

In een eerder persbericht heeft het Katholiek Nederlands Persbureau reeds gewaarschuwd voor de onBijbelse leer die Peale verkondigde. Bij Peale ligt de nadruk op de ‘kracht van het positieve denken’. Peale wil de mensen aanmoedigen positief tegenover zichzelf te staan en niet in de put te blijven zitten door depressieve gevoelens of negatieve levenservaringen. Gods genezende kracht speelt bij hem nauwelijks een rol; het is de mens zelf die zich verbeteren moet. Van zijn boek ‘De kracht van het positieve denken’ zijn reeds miljoenen verkocht. Peale kwam er openlijk voor uit dat hij zijn ‘spiritueel inzicht’ heeft verworven door zijn contacten met de vrijmetselarij.

Tijdens de begrafenisplechtigheid op 29 december 1993 in New York City in de Marble Collegiate Church waren tal van hoge vrijmetselaars ‘broeders’ aanwezig. De topman van de Opperste Raad van de Schotse Ritus, Fred C. Kleinknecht, samen met W. Gene Sizemore, uitvoerend directeur van deze Opperste Raad waren present met tal van andere hoogwaardigheidsbekleders van de Amerikaanse vrijmetselarij. Kort na zijn overlijden op 24 december schreef de weduwe van Peale een brief aan Kleinknecht met de details van zijn heengaan. Gedeeltes van deze brief zijn in het januarinummer van ‘The Scottish Rite Journal’ opgenomen. Peale is 95 jaar geworden.

De ‘Scottish Rite Journal’ meldt dat Peale 70 jaar geleden is ingewijd in de Midwood Lodge No. 1062 in Brooklyn in New York. Hij heeft diverse hoge ceremoniële functies bekleed in de Loge van New York en bereikte de hoogste 33e graad. Van de Opperste Raad van de Schotse Ritus kreeg hij ooit het Grootkruis uitgereikt. Zijn portret hangt in de Erezaal van de Tempel Architecten op het hoofdkwartier van de Schotse Ritus in Washington, waar de Opperste Raad zijn zetel heeft. Het maandblad prijst hem uitbundig wegens zijn uitzonderlijke verdiensten voor de Amerikaanse vrijmetselarij. In 1989 sprak hij op de jaarlijkse Vesperdienst bij de zitting van de Opperste Raad. In februari 1993 verscheen op zijn aandringen het artikel ‘Wat de vrijmetselarij voor mij betekent’ in het ‘Scottish Rite Journal’ waarin hij de kritiek van de Amerikaanse baptisten op de vrijmetselarij bestrijdt. Peale schrijft dat de vrijmetselarij voor hem een vorm van toewijding aan God is en een dienst aan de mensheid. “Ik ben trots op mijn betrokkenheid (in de vrijmetselarij). Ik ben er trots op om samen met mijn broeders bij deze broederschap te horen”.

Tot zijn 93e jaar hield hij door heel Amerika honderden voordrachten per jaar. Vele staatshoofden, politici en belangrijke industriëlen prezen de inzet van Peale. Ronald Reagan, voormalig president, was bijzonder met hem ingenomen. Van hem kreeg Peale een van Amerika’s hoogste onderscheidingen uitgereikt. Ook van Reagan is bekend dat hij nauwe contacten met de vrijmetselarij onderhield. Dezelfde ‘Scotttish Rite Journal’ onthulde in 1988 een brief van Reagan, geschreven op het briefhoofd van het Witte Huis, waarin Reagan dankte voor zijn opname als lid van de Amerikaanse vrijmetselarij. De brief is gedateerd op 22 februari 1988. Reagan was een van de vele Amerikaanse presidenten die lid was van de vrijmetselarij.