Het is niet de eerste keer dat er een belangrijk internationaal bankier plotseling van het toneel verdwijnt. De schatrijke bankier Edmund Safra, die begin december in Monaco werd vermoord, is in het verleden talrijke malen in verband gebracht met drugshandel, witwaspraktijken, wapenhandel en moord. Telkens kwam Safra er ongeschonden van af. Officieel is zijn naam gezuiverd in een rechtszaak tegen American Express in de tachtiger jaren.
Maar medewerkers van diverse inlichtingendiensten, Amerikaanse financieel rechercheurs, goed ingelichte onderzoeksjournalisten en persoonlijkheden rond Safra weten wel beter.

Safra leefde volgens Franse krantenberichten in Monaco onder bescherming van de Israëlische geheime dienst de Mossad. Zijn Republic National Bank telde vele prominente persoonlijkheden als cliënt, waaronder de Kennedy’s, de Grimaldi-familie en Onassis. Volgens ‘Business Week’ van enkele jaren geleden is er geen bank sinds de Morgans en de Rockefellers die zo succesvol is geweest.
De Republic National Bank met het hoofdkwartier in New York en een netwerk van tal van filialen in zg. ‘tax havens’ over de hele wereld, werd door de Amerikaanse autoriteiten onderzocht op connecties met de criminele BCCI bank.

Eind jaren tachtig werd aangetoond dat Safra’s bank nauwe contacten had met het Medellin drugskartel. Via zijn Republic National Bank en een aantal banken in Uruguay en Colombia, stelde de Amerikaanse Drugs Enforcement Agency vast, dat er miljoenen dollars werden witgewassen. Een ander bedrijf van Safra, de Shakarchi Trading Company, fungeerde als witwascentrale voor winsten uit de heroinesmokkel vanuit Syrië en Oost-Europa.
Diverse beschuldigingen zijn tegen Safra geuit. Deze kwamen voornamelijk van American Express en dateren van eind 1989. American Express liet artikelen in kranten plaatsen die Safra in een kwaad daglicht stelde. Safra probeerde daarop het bedrijf in zijn totaliteit over te nemen, hetgeen mislukte. Zijn rechterhand in deze poging was Kenneth Bialkin, de directeur van de Amerikaanse joodse pressiegroep Anti-Defamation League (ADL). Van Safra is bekend dat hij flinke donaties aan de ADL heeft geschonken.

Safra heeft in zijn leven een heel scala van duistere vrienden gemaakt.
Bialkin, een goede vriend van Safra was ook niet zuiver op de graat. Zijn connecties liepen via Robert Vesco, de meester oplichter van de jaren zeventig en tachtig in Amerika, tot aan nationale en internationale drugscircuits en criminele en financiële kringen.
Vlak voor zijn dood verklaarde Safra zich bereid tot samenwerking met de Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC), het kroonjuweel van de Britse aristocratie en vele decennia lang een van de grootste witwascentrales in Oost-Azië.

Behalve als bankier is Safra, (zijn naam betekent ‘geel ‘in het Arabisch), actief geweest in de goud en zilverhandel, waar hij miljoenen heeft verdiend. Hij sloot daarbij aan op een aloude familietraditie uit de Levant.
In 1993 werd de Republic National Bank lid van de Londense Gold Fixing Club, voorgezeten door een telg van de Rothschilds. Deze club bepaalt dagelijks de goudprijs.
Maar ook met hedge funds, hoogrenderende speculatiefondsen, heeft Safra fortuinen verdiend. Samen met de topman van Shearson Lehman runde hij deze operatie.

Een andere bank die door Safra in 1966 is opgericht was de Trade Development Bank, die eveneens diverse malen in criminele deals betrokken is geweest.
De Trade Development Bank was onder meer betrokken bij het doorsluizen van mafiagelden naar politici van socialistische partijen in Italië en Spanje. Feiten die nergens in de Nederlandse pers te vinden zijn.
Inmiddels is de bank opgegaan in een organisatie die Geopol Services heet. Geopol wordt geleid door Edgar de Picciotto, hoofd van de Zwitserse Union Bancaire Privée (UBP). De UBP heeft in 1990 de Trade Development Bank feitelijk overgenomen. Geopol, de TDB en de UBP zitten op hetzelfde adres.
De vice-president van de eerder genoemde Shakarchi Trading Company was de advocaat Hans Kopp die gezocht werd wegens drugshandel.
Zijn vrouw, Elizabeth Kopp, was de voormalige minister van Justitie in Zwitserland. Uit het gerechtelijk onderzoek bleek dat zij een van de directeuren van Geopol was.
Twee andere directeuren van Geopol waren Pierre Hafner en Helmut Raiser. Raiser was bedrijfsleider van de Krupp dochter Bohlen Industries GmbH, die verantwoordelijk was voor diverse wapenexporten naar Iran en Irak toen deze met elkaar in oorlog waren.

Safra en De Picciotto zijn beiden van joodse afkomst en kennen elkaar van de schoolbanken in Libanon. Ook zijn beiden lid van de 1001 club, een zeer exclusieve club, opgericht door prins Bernhard en oorspronkelijk bedoeld als financiële kurk voor het Wereld Natuur Fonds. Leden van de 1001 club zijn voor een deel prominenten uit het Nederlandse en Britse bedrijfsleven en de politiek. Veel leden zijn persoonlijk bevriend met prins Bernhard.
De Picciotto was tevens een van de directeuren van het Zwitserse filiaal van de Deutsche Bank in Geneve.
Opmerkelijker is dat De Picciotto in de Raad van Bestuur zit van het Quantum Fund, een van de geldmachines van superspecu­lant George Soros. De Picciotto’s vrouw had een topfunctie in de internationale organisatie van het Wereld Natuur Fonds, opgericht door prins Bernhard. Behalve de genoemde ADL doneert Safra ook geld aan het Wereld Natuur Fonds.

Safra was een invloedrijk bankier die achter de schermen zijn werk deed en deel uitmaakte van een internationale en financieel-oligarchische elite.