Christelijke top geconfronteerd met een wereld van ‘radicale veranderingen: “ Innerlijke verdeeldheid en Kloven tussen Christenen en Moslims

(door Brian Murphy, New York Times)

PORTO ALEGRE, Brazilië, 14 febr. 2006.
Leiders en afgevaardigden uit de gehele Christenheid zijn dinsdag begonnen aan hun meest grootse bijeenkomst in bijna een decennium met een groot aantal moeilijke zaken op hun agenda. Enkele punten waren de grote inwendige verscheurdheid en de vermindering van de conflicten met de Islam, die nog groter geworden zijn door de spotprenten over de profeet Mohammed.

Het doel van de vergadering van de Wereldraad van Kerken, de omvangrijkste sinds 1998 is helderheid te geven over de nieuwe prioriteiten voor de lidkerken die gezamenlijk meer dan 500 miljoen leden tellen: de grootste protestantse kerkgenootschappen, Anglicaanse en Orthodoxe kerken. De Rooms-katholieke kerk met een ledental van meer dan miljard, is geen volledig lid van de WCC, hoewel zij op veel gebieden met hen samenwerkt.

Waarschijnlijk vormen de Christelijke kerken die geheel buiten de WCC staan voor de zoveelste maal een  thema op de bijeenkomst van meer dan 4000 geestelijken, wetenschappers en religieuze activisten die 10 dagen duurt.

Door de  verbazingwekkende groei van Pinksterkerken en andere evangelische hebben veel lidkerken van de WCC  te kampen met kleiner wordende gemeenten en verminderende invloed in sommige regio’s in Afrika, Latijns-Amerika en in toenemende mate: China. Tegelijkertijd zien de belangrijkste kerken  dat het kerkbezoek in Europa en elders steeds minder wordt.

De secretaris-generaal van de WCC, Ds. Samuel Kobia is voornemens op te roepen tot meer evangelisatie-arbeid onder Pinkstergroepen, evangelischen en verwante bewegingen, die, naar sommige deskundigen geloven in 2025 meer dan een derde van de bijna 2,2 miljard Christenen op de wereld zullen vormen. Men verwacht eveneens dat Kobia een beroep zal doen op belangrijke Pinkstervoorgangers om hun achterdocht tegenover de  WCC, waarvan het hoofdkwartier in Zwitserland gevestigd is, te laten varen.  Vaak wordt de Raad gezien als een bedreiging, waardoor men minder kan uitbreiden en geld bijeenbrengen.

“Het Christendom maakt radicale veranderingen door,” stond in een van de documenten voor de conferentie. “Terwijl het aantal Christenen in sommige regio’s in de wereld terugloopt, is het een dynamische kracht voor andere.”

Intussen proberen Kobia en anderen de eenheid te bewaren in een van de centrale kerken van de WCC: de 77 miljoen sterke Anglicaanse gemeenschap, waartoe de Episcopaalse kerk in de Verenigde Staten behoort. Conservatieve groepen hebben gedreigd om formeel te breken  met de kerk als protest tegen de liberale koers, waaronder de inzegening van homoseksuele priesters en het gedogen van de inzegening van homohuwelijken.

De Anglicaanse crisis escaleerde sterk in 2003 na de verkiezing van de uitgesproken homobisschop, V. Gene Robinson van New Hampshire. Een groeiend aantal kerken in het Westen hebben zich losgemaakt van hun bisdommen om zich te voegen bij traditionele blokken welke vaak onder leiding staan van Afrikaanse en Zuid-Afrikaanse bisschoppen, die gedreigd hebben zich los te maken van de wereldgemeenschap tenzij de invloed van de liberalen sterk verminderd wordt.

Conflicten over de inzegening van homo-“huwelijken” bedreigen eveneens de eenheid van de Lutherse kerk, en over de kwestie zal discussie gevoerd worden in andere protestantse kerkgenootschappen. In een document dat opgesteld is om op de conferentie behandeld te worden stond dat het niet langer mogelijk is om discussies te vermijden over seksuele kwesties die eens “taboe” waren.

“Kerken en Christenen zijn verdeeld en blijven zich verdiepen in soortgelijke kwesties.”

De betrekkingen met de islam staan eveneens in het middelpunt van de belangstelling van de 350 lidkerken van de WCC. Er worden vertegenwoordigers van de Islam op de conferentie verwacht om te helpen zoeken naar nieuwe raakpunten tussen de religies.

Maar uit de agenda van de conferentie  blijkt dat men erkent dat het globale klimaat een religieus kruidvat is. Zij geeft aan dat de Westerse waarden die het Christendom gevormd hebben “tot confrontaties en conflicten met anderen kunnen leiden”. Een waarschuwing voor de hele wereld.

Op gewelddadige wijze is vijandig gereageerd op de karikaturen van Mohammed die het eerst in een Deense krant verschenen zijn.

Maandag deden meer dan 7000 studenten mee aan een protestmars en bekogelden een Christelijke school met stenen in Peshawar in Pakistan.

“Wat betekent het een dialoog aan te gaan, als de strijd gevoerd wordt tussen de gemeenschappen?” wordt in het document van de WCC aan de afgevaardigden gevraagd?