AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Dit jaar wordt van 6 tot 9 juni a.s. de geheime Bilderberg conferentie in het Grove Hotel in het Britse Watford, Hertfordshire gehouden. Een 5-sterren hotel, een kwartiertje rijden van het vliegveld Heathrow.

In deze landelijke omgeving komen net als elk jaar meer dan honderd prominenten uit de politiek, samenleving en bedrijfsleven samen om privé-zaken te bespreken die zij liever buiten het nieuws willen houden. De meesten komen uit de Verenigde Staten en Europa. Sinds enkele jaren worden ook deelnemers uit andere werelddelen verwelkomd.
Dit is de eerste keer in vijftien jaar dat er een conferentie in Engeland gehouden wordt.

Vanaf de oprichting in 1954 door prins Bernhard en de Amerikanen, hebben de Bilderbergers hun jaarlijkse conferenties zoveel mogelijk afgeschermd tegen nieuwsgierige blikken van journalisten. David Rockefeller was er trots op dat de media daar decennialang nooit over geschreven hebben. Deelnemers die aanwezig waren geweest en achteraf werden gevraagd naar hun bevindingen hulden zich meestal in stilzwijgen.

Maar de afgelopen jaren lijkt er toch iets te zijn veranderd. Voor het eerst is de conferentie toegankelijk voor de pers. Althans, tijdens de meetings zal er in het hotel een informatiestand zijn waar journalisten op de hoogte gehouden zullen worden. Journalisten kunnen zich hiervoor aanmelden. Dit is een unicum in de geschiedenis van de geheime Bilderbergconferenties.
De persruimte wordt geleid door ‘The Bilderberg Welcoming Committee’. Dit comité omschrijft zichzelf als ‘a loose association of pro-transparency campaigners, journalists and organizations.’

Op de officiële website van de Bilderbergers wordt vermeldt welke conferenties er allemaal zijn geweest in het verleden samen met de discussiepunten waarover men in het geheim heeft gesproken. Ook een lijst met deelnemers wordt gepubliceerd. Zie: http://www.bilderbergmeetings.org
Maar er staat op de site tot nu toe geen aankondiging van de aanstaande conferentie.

De openheid was hard nodig. De Britse premier David Cameron zei in juli 2011 dat ‘de betrekkingen tussen politici en de media veranderd moeten worden en dat we ook transparant moeten worden over deze conferenties, met name over de deelnemers’.

Tot nu toe heeft een lokaal krantje aandacht besteedt aan de komende conferentie:
http://www.watfordobserver.co.uk/news/10454316._/ En ook de grote Britse krant The Telegraph besteedde er aandacht aan. http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/10091659/The-Bilderberg-Group-Fiendish-plots-are-a-hatching-in-Watford.html

Dat neem echter niet weg dat de eigenlijke besprekingen geheim zijn. Meetings tussen toppolitici en CEO’s uit het bedrijfsleven leveren soms verrassende resultaten op. Serieuze studies die in het recente verleden over de Bilderbergers verschenen zijn, laten wel degelijk zien dat er politieke deals worden gesloten die buiten de parlementen om gaan. Op de Bilderberg conferenties wordt het belangrijke voorwerk gedaan uit het zicht van alle democratische controles. De Bilderbergers streven onder andere naar een grote Europese politieke en economische unie. En daar is niet iedereen van gediend.
De conferentie wordt voornamelijk gefinancierd door de zakenbank Goldman Sachs en British Petroleum. Ze doneerden beiden 50.000 pond. En ook is er een financieel verslag van de Bilderbergers door een accountant opgesteld.

Aanwezigen zullen zoals gewoonlijk de twee oudgedienden zijn: Henry Kissinger en David Rockefeller. Of prinses Beatrix aanwezig zal zijn is onbekend. Journalisten houden in de gaten of Koning Willem-Alexander nu haar plaats inneemt.
“Vanzelfsprekend is daar ook weer de Leidse professor Openbare Financiën Victor Halberstadt op terug te vinden. De vertrouweling van de koninklijke familie en voormalig adviseur van Nina Brink (Storms) speelt als lid van de Bilderberg Group Steering Committee al jarenlang een voorname rol in de Bilderberggroep. Het is deze groep die bepaalt wie er naar de conferentie toe mag komen. Halberstadt is sinds 1991 adviseur van de eerder genoemde zakenbank Goldman Sachs en mag vele machtige personen tot zijn kring van kennissen en vrienden rekenen”.

Direct na de conferentie zal door onderzoeksjournalisten bekend worden gemaakt wie er aanwezig zijn geweest. Als het Bilderberg secretariaat daar zelf al niet mee op de proppen komt.