De geheime Bilderberg conferentie wordt dit jaar gehouden in de Finse hoofdstad Helsinki van 2 tot en met 5 juni as.

De Bilderberg conferenties zijn in 1954 door Prins Bernhard opgericht die lange tijd de voorzitter was. Momenteel neemt Lord Carrington, voormalig secretaris-generaal van de N.A.V.O. deze functie waar.
De jaarlijkse bezoekers omvatten een wijde keuze van vertegenwoordigers uit het politieke en maatschappelijke leven in binnen- en buitenland. Globaal de helft van de deelnemers komt uit de Verenigde Staten, de rest uit diverse landen van West-Europa.

De Bilderberg conferenties worden gekenmerkt door een strikt besloten karakter. De internationale pers wordt niet uitgenodigd en een nieuwsgierige journalist die op eigen onderzoek uitgaat, zal te kennen worden gegeven zich niet met deze zaken te bemoeien.
Van de Bilderberg conferenties, die jaarlijks rond de maand mei worden gehouden, zal men tevergeefs verslaggeving terugvinden in de media of de grote kranten, zowel Westeuropese als Amerikaanse kranten. De Bilderbergers beheersen grotendeels de Amerikaanse pers. Dit is wat David Rockefeller, een van de belangrijkste stamgasten op de conferenties enkele jaren geleden heeft toegeven.

Op de Bilderberg conferenties worden ook politieke besluiten genomen. Besluiten die niet democratisch getoetst worden door de nationale parlementen. Het belangrijkste is dat de Bilderbergers besluiten nemen en zaken regelen die de soevereiniteit van de nationale staat overstijgen. De Bilderbergers zijn ware internationalisten.

Ongeveer een derde van de Amerikaanse aanwezigen is lid van de prestigieuze Amerikaanse Council on Foreign Relations, een achter de schermen opererend adviesorgaan voor de Amerikaanse regering op het gebied van de buitenlandse politiek.
De Europese leden zijn vaak groot-industriëlen, bankiers, parlementsleden, professoren en hoge regeringsambtenaren.

Vorig jaar waren Elco Brinkman, Wim Kok, Pieter Korteweg (Robeco groep), en Floris Maljers (toen: Unilever topman) aanwezig. Wie er dit jaar aanwezig zullen zijn wordt door diverse journalisten nagegaan.
Een feit is zeker: Koningin Beatrix die geen jaar verstek laat gaan, zal ongetwijfeld dit jaar wederom de Bilderberg conferentie bezoeken.