Dit is de tekst van het interview dat op 4 juni jl. plaatsvond tussen VRT-medewerker Koen Fillet en voormalig Secretaris-Generaal van de NAVO Willy Claes. Het interview vond plaats terwijl de Bilderbergers hun jaarlijkse conferentie hielden in de buurt van Barcelona. Het interview is onlangs uitgezonden op de Belgische radio. Willy Claes was ooit aanwezig op de geheime Bilderberg conferentie.


Inleiding: (Koen Filet) De meest beveiligde plek ter wereld op dit moment is vermoedelijk hotel Dolces in de Spaanse stad Sitges. In dat hotel Dolces is sinds donderdag, sinds gisteren, de Bilderberggroep samen. De Bilderberggroep, dames en heren, dat is een club van de machtigste mensen ter wereld. En in principe is alles wat met de Bilderberggroep te maken heeft geheim. Waar ze samen komen, al is dat nu uitgelekt, wie er uitgenodigd is, wat er besproken wordt, enfin, je kan daar, eigenlijk kan je daar geen zinnig woord over zeggen en toch is dat wat ik nu ga proberen op de radio.

KF: Goeieavond, Willy Claes
Willy Claes: Goeieavond
KF: Meneer Claes ik bel u omdat, niet eens zo lang geleden, u bij dat clubje van de machtigen der aarde hoorde hé.
WC: Ik ben er twee keer uitgenodigd en dat was de periode dat ik Secretaris-Generaal van de NATO was ja.
KF: Ja, en dan zitten we meteen waar we moeten zijn want is dat niet de oorsprong van die Bilderberg groep, de koude oorlog … de strijd
WC: Absoluut. Ja, die Bilderberg conferentie is inderdaad opgericht om, zeg maar de alliantie tussen beide zijden van de Atlantische Oceaan te verstevigen en zeer sterk te houden ten aanzien van het communistische gevaar dat dreigde vanuit de Sovjet Unie en het Sovjetblok, ja
KF: En verklaart dat dan misschien ook meteen die geheimzinnigheid? En de geheimdoenerij die daar omheen hangt?
WC: Ja absoluut. Moskou hoorde … hoorde ‘t mee en men had er blijkbaar geen belang bij van de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens op dat ogenblik publiek te maken want dat mocht niet.
KF: Ik laat me vertellen dat er af en toe wel mensen van de pers worden uitgenodigd. Maar dat zij, zelfs die journalisten, moeten beloven van daar dan niets over te schrijven.
WC: Dat klopt. Bilderberg conferentie nodigt mensen uit die zeer invloedrijk zijn. Die behoren niet alleen tot de politieke wereld, maar ook tot de financiële, economische wereld, en waarom niet, tot de wereld van de communicatie.
KF: Dat gaat wel geweldig in tegen de aard van de journalistiek moet ik zeggen.
WC: Ja maar toch is het zo. Ik meen mij te herinneren dat er toch een .. een Amerikaans journalist was …
KF: (onderbreekt) ah ja, geen Belgen …
WC: Neeneenee absoluut niet.
KF: Er zijn weinig Belgen hé, en ik zei daarstraks in de inleiding wel ‘alles is geheim’, maar er lekt dan toch uit dat Prins Filip gaat en dat Luc Coenen er ook zou zijn (van de Nationale Bank) en uiteraard Etienne Davignon want dat is de voorzitter geloof ik, hé?
WC: Ik kan u niet inlichten wat betreft mogelijke aanwezigheid van Prins Filip en van Luc Coenen, maar er is geen twijfel over dat twee personen aanwezig zijn en dat is Davignon, die hebt u genoemd, en ook Henry Kissinger, dat zijn zowat de twee steunpilaren rond welke heel de Bilderberg conferentie draait en wie je dan ook regelmatig wel ziet is de Koningin van Nederland en ook dikwijls de Koning van Spanje.
KF: En wat wordt daar, ik weet dat u daar niets over mag zeggen hé, maar ik ga het toch vragen, wat wordt daar besproken?
WC: Wel kijk, daar is eigenlijk niet veel geheim aan hoor. Er is een dagorde die de meest belangrijke problemen met dewelke de wereld geconfronteerd is maar die besproken wordt en die bespreking die gebeurd toch wel volgens een strakke discipline. Je hebt dus telkens een rapporteur die bij voorbaat is aangeduid en die heeft net tien minuten om de inleiding te doen. Ook de interventies zijn strikt gelimiteerd. Of dat nu Kissinger is of iemand anders, hij wordt afgeblokt wanneer hij zijn tijdslimiet overschrijdt. Maar het zijn dus heel belangrijke thema’s.
KF: Zeg Meneer Claes, maar wat gebeurt er dan nadat iedereen zijn tien minuten heeft gehad, wordt er dan gestemd, worden daar beslissingen genomen?
WC: Neeneenee, daar wordt nooit gestemd, er worden daar geen resoluties op papier gezet …
KF: … Wat dan wel …
WC: … maar natuurlijk, de rapporteur probeert toch altijd wel een synthese te trekken, en iedereen is verondersteld gebruik te maken van die conclusies in het milieu waar hij invloed heeft hé.
KF: En u zal als Secretaris-Generaal van de NAVO wel één en ander gewend zijn maar dit moet in ongelooflijke luxe en onder ongelooflijke veiligheidsmaatregelen gebeuren.
WC: Veiligheidsmaatregelen ja, maar luxe, neen. Toch een tipje van de sluier oplichten, op dat punt is er nog een ander element van de code die moet gerespecteerd worden. Bij elk maal moeten al de partners zorgen dat zij andere partners naast zich hebben zitten. Dus er moet daar een echte uitwisseling zijn van opinies … dat je altijd met dezelfde praat dat kan dan niet en dus … bij de maaltijden wordt er altijd gewisseld.
KF: Is dat misschien ook om te vermijden dat er verkeerde indrukken zouden kunnen gewekt worden dat daar coalities en sub-vergaderingen in ontstaan?
WC: Dat weet ik niet ik denk dat het eenvoudig de bedoeling is van er echt voor te zorgen dat er een doorstroming is van verscheiden en zelfs contradictorische opinies.
KF: De Bilderberggroep, sinds gisteren bij elkaar in de Spaanse stad Sitges. Naar verluid zou het duren tot zondag maar we weten dat allemaal niet precies hé meneer Claes want het is allemaal zo geheimzinnig en geheim.
WC: Dat kan ik ook niet zeggen hoe lang dat deze conferentie duurt.
KF: Maar toch bedankt dat U diverse tippen van diverse sluiers hebt willen oplichten.
WC: Gaarne gedaan hoor.

Het interview is overgenomen en publiceerd door de Nederlandse website www.wacholland.nl
Wacholland staat voor ‘We Are Change’ en is een wereldwijde organisatie die de macht terug wil brengen bij het volk. “We Are Change werkt om de waarheid achter de gebeurtenissen van 11 september openbaar te maken, evenals de leugens van de overheden en de corrupte elite, die verdacht blijven van deze misdaad.” (…)
Verder is We Are Change een onafhankelijke media organisatie bestaande uit “vaderlandslievende journalisten die er voor strijden om diegene die de wensen van het volk niet vertegenwoordigen te confronteren door de harde vragen te stellen die de bestuurde ‘mainstream’ media simpelweg niet stelt.”
We Are Change ziet het als haar taak om “de illusie van het valse links-rechts paradigma duidelijk te maken. En dat de wereld werkelijk volgens een ‘top/down’ hiërarchie functioneert waardoor de vrije maatschappij zoals wij die kennen dreigt te verdwijnen. We Are Change is er om mensen te leren, te motiveren en tot actie aan te sporen. Het privé banken kartel dat een grote invloed heeft op het beleid in de Verenigde Staten en daarmee de rest van de wereld, moet ontmaskerd en aangepakt worden. We Are Change wil mensen bewust maken dat dit privé banken kartel actief tracht om nationale soevereiniteit te elimineren en het te vervangen door een ‘nieuwe wereld orde’, oftewel een wereldregering.”
We Are Change Holland is er “om te zorgen dat onze grondwettelijke rechten in tact blijven, beschermd en verdedigd worden tegen alle buitenlandse en binnenlandse vijanden.” (….).
“We willen mensen bewust maken van het feit dat onze grondwettelijke rechten afgepakt worden door een ondemocratisch verkozen verdrag genaamd het verdrag van Lissabon.
We Are Change Holland kan niet langer toekijken hoe Nederland langzaam veranderd in een Nederstaat van de Europese Unie en hoe de vrijheden en privacy van de Nederlandse burger steeds meer worden ingeperkt. We Are Change Holland is hier om de corrupte politici die ons land besturen te onthullen en op een vreedzame manier te confronteren met hun misdaden. We willen niet toe staan hoe ons land gedirigeerd wordt door mensen van achter de schermen en de macht van het volk langzaam verdwijnt.”