Osama Bin Laden, de leider van Al Qaeda, bevindt zich het uitgestrekte, door stammen bewoond gebied in het westen van Pakistan, omgeven door een ring van Islamitische  aanhangers. Daardoor wordt de jacht op Amerika’s meest gezochte misdadiger  bemoeilijkt, volgens beambten van de Amerikaanse inlichtingendienst.

De V.S. beschikken sterke aanwijzingen dat Bin Laden nog leeft. Deze zijn gebaseerd op verklaringen van ondervraagde gevangen genomen leden van Al Qaeda en onderschepte gesprekken waarin bekende terroristen over hem spreken, volgens mededelingen van een bron van de militaire inlichtingendienst aan The Examiner.

“Wij vangen veel gesprekken op van leidinggevenden  een of twee niveaus beneden Bin Laden waarin hij ‘de Sjeik,’ ‘de geachte leider wordt genoemd, “ zei de bron die vroeg zijn naam niet te noemen omdat hij over gevoelige informatie sprak. “Wij geloven dat hij nog leeft, op grond van de uitlatingen van sommige gevangenen.”
De bron zei dat de VS geen geloofwaardige informatie hebben ontvangen dat Bin laden dood zou zijn…..

P.J. Crowley, een militaire analyticus op het Centrum voor Amerikaanse Vooruitgang en een vroegere agent voor nationale veiligheid voor President Clinton, zei dat de oorlog in Irak mensen en materiaal heeft weggehaald die ingezet zouden kunnen zijn om Bin Laden op te sporen.
“Nu hij zich in de door Afghaanse stammen bewoonde gebieden bevindt, betwijfel ik of er nog enige kans is dat wij hem zullen vinden hoeveel mensen en materiaal we ook zullen inzetten, “ zei Crowley. “Hij zal beschermd worden door zijn stamgenoten.”