De opmars van de terroristische en moordzuchtige bendes van ISIS gaat niets ontziend door. Het regime in Irak wordt uitermate bedreigd. Maar niet alleen Irak, ook Syrië heeft al langere tijd te doen met ISIS. Nu IS langzaamaan de macht in de regio overneemt zien we ongekende moordpartijen. Israël wordt direct bedreigd door losgeslagen moslimterroristen in buurlanden.

De Israëlische krijgshistoricus Martin van Creveld, bekend door zijn koele, nuchtere en uiterst realistische visie op de gebeurtenissen in het Midden-Oosten, verklaarde in oktober vorig jaar in de Amsterdamse De Balie dat “het het beste voor Syrië, voor Israël en voor de regio is, dat Assad aan de macht blijft in Syrië”. Zijn analyse is ontnuchterend en hoogst actueel.

 Het kan erger dan Assad

“Assad is geen lieve man en zijn vader was nog veel erger, maar hij is de beste duivel die we hebben”, aldus de militair historicus die in Nederland was vanwege de presentatie van de Nederlandse uitgave van zijn boek over feminisme ‘De bevoorrechte sekse”.

Bashar al Assad

“Naar mijn mening – en ik ben daar niet alleen in – is het het beste als Assad blijft. Dat is het beste voor Syrië, voor Israël, voor het Midden-Oosten en voor de wereld, want het alternatief is dat Syrië als staat uit elkaar valt en dan krijgt Israël een tweede Afghanistan op zijn grenzen.” Hoewel Bashar Assad verre van ideaal is, kan hij volgens de militair historicus, die in zijn jeugd met zijn ouders naar Israël emigreerde, tenminste de vrede met Israël bewaren, zoals hij en zijn vader voor hem al zo lang hebben gedaan. De verhouding tussen de twee landen is met name met het oog op Libanon en de Golanhoogte niet eenvoudig, Assad is niettemin “te verkiezen boven Al Qaeda.”

 

Gevraagd naar de waarschijnlijkheid dat Assad de macht kan behouden in Syrië, zei Van Creveld dat we in de loop van het conflict meermaals te horen hebben gekregen dat Assad nu binnen enkele weken verslagen zou zijn, maar “hij is er nog.” De uitspraak van Van Creveld kon op instemming uit de zaal rekenen, een Assyrische christin vertelde dat haar kennissen in Syrië vooral de buitenlandse milities vrezen. Bijkomend voordeel van de oorlog in Syrië voor Israël is volgens de militair strateeg dat de positie van Hezbollah in Libanon is verzwakt, sinds het een van de strijdende partijen in Syrië is geworden.

Netanyahu overdreef gevaar Iran

Maar als het beter is voor Israël dat Assad aanblijft, waarom steunde de Israëlische regering dan een Amerikaanse aanval op Syrië? Van Creveld begrijpt in zekere zin de redenatie: “Israël is altijd bereid om tegen de Arabische landen tot de laatste Amerikaan te vechten.” Hij vindt het inzake Syrië niettemin “een graverende fout.” Hij wijt het vooral aan premier Netanyahu, die zoekt volgens hem “iedere dag een nieuwe vijand. Eerst was het Iran, jarenlang, en toen plotseling Syrië en toen weer Iran.” De militair strateeg is er niet van overtuigd dat Iran een bedreiging is voor Israël en gelooft dat Netanyahu dat “geweldig overdreven heeft.” Bovendien is “nu dat Rohani gekozen is, bijna ieder gevaar van deze kant geweken.” Wel is de verhouding tussen Iran en de andere staten aan de Perzische Golf precair.

Van Creveld nuanceerde later desgevraagd ook de invloed van Iran in de regio. Iran heeft weliswaar profijt gehad van de Amerikaanse invasie van Irak, zoals te voorzien was, maar Iran wordt op het moment vooral bezig gehouden door zaken dichter bij huis. Naast separatisme heeft Iran vooral met economische problemen te kampen, vooral door de sancties. Daarin ligt volgens van Creveld de reden dat Rohani zijn best doet een akkoord met de Amerikanen te bereiken en hij hoopt dat dat lukt.

Tweestatenoplossing

Er zijn in de geschiedenis zo nu en dan wel Arabische landen of groeperingen die Israël aanvallen, hetzij door conventionele oorlog of door middel van terrorisme. Soms moet Israël één keer terugslaan, soms nog een keer, “maar uiteindelijk leren ze het allemaal. Egypte heeft het afgeleerd, Syrië heeft het afgeleerd en ook Hamas heeft het afgeleerd.”

Het huidige probleem met de Palestijnen is volgens de historicus echter niet primair een militair, maar veeleer een politiek, economisch, sociaal en psychologisch probleem. Hij schetst Israël als een politieagent die vastgeketend is aan een boef. De politieagent roept zo nu en dan ‘Ik ben vrij en hij niet.’ Van Creveld vindt het tijd om te kappen met deze malligheid en “de ketenen te verbreken”. Hij haalde daarbij een peiling aan waaruit bleek dat 61% van de Israëli’s inmiddels voor een tweestatenoplossing is, maar Van Creveld ziet het onder Netanyahu niet gebeuren.

Arabische Lente raakt Israël niet

Vlag van IS

Als de interviewer concludeert dat Israël niet ingrijpend geraakt lijkt te worden door de opstanden in de Arabische wereld in het kader van de zogenaamde Arabische Lente, vangt de zionist Van Creveld een lofzang op de staat Israël aan: “Israël is volgens mij de meest succesvolle politieke creatie van de hele 20e eeuw. [..] Honderd jaar geleden woonden er in Palestina zo’n 50.000 doodarme Joden, nu zijn er ongeveer 7 miljoen. Geen staat die zoiets heeft gepresteerd! Israël was toen straatarm, nu is het één van de 20 rijkste staten.” De verklaring voor het feit dat Israël vooralsnog niet zo geraakt wordt door gevolgen van de Arabische Lente is volgens de militair historicus gelegen in het feit dat het land een machtig leger heeft, wetenschappelijk en technologisch vooraan staat in de wereld en zich cultureel kan meten met ieder ander land. “En dat heeft het bereikt als democratische staat. Dat is héél uitzonderlijk!”

 

Bron: http://www.novini.nl/israelisch-krijgshistoricus-beste-syrie-israel-assad-blijft/