Dit is de grote vraag, die duizenden mensen in Zuid-Afrika zichzelf nu stellen, blijkens “The Aida Parker Newsletter” (Auckland Park, RSA). Voor hen, die niet over voldoende geld kunnen beschikken, ligt de zaak anders, want ze hebben geen kans. Voor hen is het: “Zullen we menselijkerwijs gesproken in staat zijn, te leven in een socialistische volksrepubliek zoals Oost-Duitsland was, of niet? Anders: wegwezen”…

Leden van de “Freedom Alliance” zullen het hoofd niet buigen voor de communist Nelson Mandela. Zij geloven niet, dat het in de rest van de wereld in de komende jaren beter zal gaan dan in Zuid-Afrika. Er zijn recessies in vele landen aan de gang. “Houdt het hoofd koel en het kruit droog”, is de leuze, hoewel de mensen het gevoel krijgen, dat er machten en krachten achter de schermen zijn, die het liefst zouden zien, dat er een burgeroorlog losbreekt. Misschien om dan een ingrijpen van troepen van de Verenigde Naties uit te lokken…
Ieder weldenkend mens zal begrijpen, dat deze ontwikkeling een halt moet worden toegeroepen.

Nergens op de wereld heeft een communistische revolutie vrijheid, broederschap, vrede, verzoening, welvaart of veiligheid gebracht. Geen enkele leider uit dat kamp heeft ooit verantwoordelijkheidsgevoel getoond. Talloze hyena’s hebben, met de rode vlag wapperend in de wind, steden en landen uitgemoord. Dr.Anthea Jeffery heeft verklaard, dat de zwijgende meerderheid dankbaar is voor de bescherming, die de politie geeft, maar ze durft dat niet langer in het openbaar te zeggen! Sommige particuliere groepen hebben geld ingezameld en daarvoor kogelvrije vesten voor de politiemannen in hun omgeving gekocht. De minister van recht en orde, Hernus Kriel, heeft vastgesteld dat daarom nu meer agenten door schoten door het hoofd om het leven worden gebracht door de communisten.

Met uitzondering van het dagblad “Citizen” heeft de Zuidafrikaanse pers weinig sympathie voor de slachtoffers van het A.N.C. (dat zij nu voorstellen als een verzameling morele aristocraten in dure kostuums). Maar een feit is, dat de communisten niet meer democratie zullen brengen dan een nog niet ontplofte tijdbom (aan de hand van de richtlijnen van de in Rusland opgeleide Joe Slovo, vastgesteld in een aantal boeken van zijn hand). Hoe kan iemand hen vertrouwen?

De journalisten spelen een belangrijke rol. In “Vrije Weekblad”, “New Nation”, “Weekly Mail” en “The Sunday Star” sloven zich uit om de politie allerlei verwijten te maken, maar voor oproerkraaiers hebben zij altijd verontschuldigingen bij de hand. Het is opvallend, dat de rechters ook steeds lagere straffen uitdelen bij het veroordelen van terroristen. De incidenten worden nu nauwelijks meer genoemd in de pers. Enige barbaren van het A.N.C. hebben in Ivory Park, bij Midrand, zes mensen met brandende autobanden om het leven gebracht. Niemand zei er iets van. Alfred Nzo (A.N.C.) in “The London Sunday Times”: “Als de mensen dat willen doen, keuren wij dat goed”!

“The Aida Parker Newsletter” zegt, dat er in de afgelopen drie jaar, het A.N.C. 55.000 mensen heeft vermoord. Voor de communisten is geweld een manier van leven geworden. Zeventien jaar lang hebben zij het naar school gaan van kinderen gesaboteerd, omdat hun partij kanonnen-voer nodig had en heeft: niets weten, alleen maar bevelen opvolgen… Jon Qwelane in “The Sunday Star”: “We oogsten nu de storm, die we gezaaid hebben”…

Verschillende scholen hebben nieuwe namen gekregen zoals “Mandela High School”, “Che Guevera High School”, “Slovo High School”, enz. Er worden geen normale lessen gegeven en geen examens afgenomen, maar getraind in het hanteren van wapens…

In Londen, heeft Lord Woordow Wyatt gewaarschuwd, dat Zuid-Afrika niet hoeft te rekenen op financiële steun van de grote ondernemingen, als de communisten aan de macht komen. “Wij weten, dat zij het land zullen ruïneren, zoals zij in de rest van Afrika hebben gedaan”…
Zo staan de zaken